Jak napsat čáru?

Jak napsat dlouhou čáru

Jedná se o delší horizontální čáru (–) mezi dvěma slovy z obou stran oddělenou mezerami (n pomlča). Na klávesnici se píše pomocí kombinace levý ALT + 0150 Můžete narazit i na delší pomlčku (m pomlčka), který se píše kombinací kláves levý ALT + 0151 (—).

Jak udělat ve Wordu vodorovnou čáru

vodorovná čára ― : kód: U+2015běžný zápis: vyvolání UNICODE, např. ve Wordu.UNICODE zápis: U+23AF.

Jak napsat svislé lomítko

Pro napsání znaku svislice lze na klávesnici použít kombinace kláves:Alt + 1 2 4 , číslice pouze z numerické klávesnice, zaručeně funguje pro levý, tzv. textový Alt – funguje vždy bez ohledu na stav Num-Lock).Ctrl + Alt + W ve Windows funguje pouze tehdy, jestliže tuto klávesovou zkratku nemá přiřazen zástupce.

Jak napsat kolmé lomítko

Podržte tedy Ctrl + levý Alt a pak stiskněte klávesu dvojitého W. Druhou a velmi podobnou variantou je v tomto případě stisknutí Altu Gr, což je pravý Alt a plní stejnou funkci jako Ctrl + levý Alt. Stiskněte tedy pravý Alt a klávesu dvojité W.
Archiv

Jak vlozit čáru Word

Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce. V části Čáry klikněte pravým tlačítkem na čáru nebo spojnici, kterou chcete přidat, a potom klikněte na Zamknout režim kreslení. Klikněte na místo, kde chcete čáru nebo spojnici začít, a přetáhněte kurzor na místo, kde má čára nebo spojnice končit.

Jak napsat aš čarou

Nabízí se nám buď kombinace Ctrl+Alt+W, nebo jen na české klávesnici fungující AltGr+W (pravý Alt).

Jak se dělá čára na klavesnici

Buď pomocí Ctrl + Alt + W anebo pomocí pravého altu AltGr + W. Zde si to můžete sami vyzkoušet: Na některých klávesnicích můžete napsat svislou čáru samostatnou klávesou, která se nachází vedle Shiftu.

Co to je lomítko

Lomítko (/) je interpunkční znaménko, užívané zejména v odborných textech a formulářích. Slouží především k vyznačení alternativ, v zásadě nahrazuje spojku nebo; případně i k jinému členění textu.

Jak se dělá lomítko na PC

Zpětné lomítko na PC

Americká klávesnice ho má umístěné přímo mezi základními klávesami – můžete jej najít na třetí klávese za L směrem doprava. Ale pokud nechcete měnit klávesnice jenom kvůli jednomu znaku, můžete si klidně nechat českou klávesnici a použít buď levý anebo pravý Alt.

Jak vložit text pod čarou

Přidávání poznámek pod čarou a vysvětlivekKlikněte na místo, kam chcete poznámku pod čarou přidat.Klikněte na vložit > Vložit poznámku pod čarou. Word vloží do textu značku odkazu a do dolní části stránky přidá značku poznámky pod čarou.Zadejte text poznámky pod čarou.

Jak vytvořit čáry ve Wordu

Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce. V části Čáry klikněte pravým tlačítkem na čáru nebo spojnici, kterou chcete přidat, a potom klikněte na Zamknout režim kreslení. Klikněte na místo, kde chcete čáru nebo spojnici začít, a přetáhněte kurzor na místo, kde má čára nebo spojnice končit.

Jak napsat SS čárkou dole

ASCII PRO STŘEDNÍK

Druhou možností je použít standardní ASCII kód. Postupujeme tak, že nejprve zmáčkneme levý Alt (nalevo od mezerníku). Poté na numerické části klávesnice vyťukáme kód 59 a nakonec levý Alt pustíme. Znaménko se automaticky propíše do textu.

Jak se píšou znaky

Tři základní přístupy jsou psaní pomocí kombinace Alt + Ctrl + “nějaká klávesa“, Shift + “nějaká klávesa“ a Alt + “nějaké číslo“. Poslední jmenovaný způsob se nazývá ASCII, což je prapůvodní znakový kód, který má své uplatnění především u klávesnic s numerickou částí.

Jak psát lomítko v textu

Lomítko (/) se používá pro zápis jednotek a zlomků, naznačení alternativ, při zápisu různých označení apod. Jsou-li výrazy po obou stranách lomítka jednoslovné, před lomítkem a za ním se nepíše mezera. Je-li alespoň jeden z výrazů složen z více slov, doporučuje se před lomítkem a za ním psát mezeru.

Jak psát mezery lomítko

Mezerami lomítko z důvodu přehlednosti oddělujeme, je‑li aspoň jeden z výrazů složený z více slov (např. sanace / dekontaminace / chemické čištění potrubí, můžeme / měli bychom / dokážeme odlišit…). Při úsporném psaní poezie píšeme kolem lomítka mezery, verše oddělujeme jedním lomítkem, sloky dvěma (např.

Jak napsat lomítko bez numerické klávesnice

Kde ho najdeme Najdeme ho vpravo nahoře v rámci hlavní znakové části klávesnice hned vedle písmena P. Na jeho klávese se kromě něj objevuje ještě ú (u s čárkou), [ (levá hranatá závorka) a { (levá složená závorka). Zápis provedeme stiskem této klávesy současně s klávesou Shift.

Jak správně psát lomítko

Lomítko „/“ je znak, který nejčastěji naznačuje možnost záměny či jiné varianty. Používá se ale také pro zápis zlomků, školních či sportovních roků, při zápisu internetových adres, psaní poezie nebo pro grafické oddělení výrazů. Důležité je neplést jej s obráceným lomítkem „\“.

Co se píše do poznámky pod čarou

Pomocí poznámek pod čarou a vysvětlivek můžete vysvětlit, komentovat nebo odkazovat na něco v dokumentu. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky jsou na konci dokumentu nebo oddílu.

Jak se dělá poznámka pod čarou

Přidání poznámky pod čarou

Klikněte na Reference > Vložit poznámku pod čarou. Word vloží do textu značku odkazu a přidá značku poznámky pod čarou do dolní části stránky. Zadejte text poznámky pod čarou. Tip: Pokud se chcete vrátit na místo v dokumentu, poklikejte na značku poznámky pod čarou.

Jak udělat čárku

Na české klávesnici zmáčkneme klávesu s čárkou a háčkem (bez stistknutí SHIFTU). Jakmile jsme stiskli tuto čárku, poté jako druhou klávesu stiskneme klávesu o, tedy požadované písmenko, nad kterým chceme čárku udělat. Toto funguje s každým písmenkem, nad kterým potřebujeme udělat čárku.

Jak napsat čárku doleva

levý ALT a na numerické klávesnici postupně zmáčkneme čísla 9 a 6.

Jak vložit symboly

Umístěte kurzor do souboru na místo, kam chcete symbol vložit. Přejděte na Vložit > symbol. Vyberte symbol nebo zvolte Další symboly. Posuňte se nahoru nebo dolů a vyhledejte symbol, který chcete vložit.

Kdy psát lomítko

Lomítko (/) se používá pro zápis jednotek a zlomků, naznačení alternativ, při zápisu různých označení apod. Jsou-li výrazy po obou stranách lomítka jednoslovné, před lomítkem a za ním se nepíše mezera. Je-li alespoň jeden z výrazů složen z více slov, doporučuje se před lomítkem a za ním psát mezeru.

Jak používat lomítko

Lomítko „/“ je znak, který nejčastěji naznačuje možnost záměny či jiné varianty. Používá se ale také pro zápis zlomků, školních či sportovních roků, při zápisu internetových adres, psaní poezie nebo pro grafické oddělení výrazů. Důležité je neplést jej s obráceným lomítkem „\“.

Jak psát jednotky za čísly

Jednotky, se píší vždy stojatě, oddělené zúženou mezerou od číselné hodnoty, tedy 3m, 15°C, 45W, 273K, 100%. Jedinou výjimkou je úhlový stupeň: 90°.