Jak natáhnout komín?

Čím natáhnout komín

Pro všechny majitele domů, kteří se však z estetického i bezpečnostního hlediska rozhodli pro omítnutí komínu, je tu chytré řešení v podobě omítky Izonil. Tahle celosvětově unikátní omítka v sobě účinně spojuje systém sanace i hydroizolace, a tak se hodí právě k využití do extrémních míst.
Archiv

Jaké lepidlo na komín

Komínové lepidlo a tmel se používají ke spojení jednotlivých dílů komínů.Pro spojení vložek se používá tmel Rudomal. Pro spojení tvárnic a přilepení desky se používá flexibilní lepidlo v balení 5kg. Spotřeba tmelu je 1pytel na cca 10 tvárnic. Tmely se zpracovávají dle návodu.
Archiv

Jak vyčistit ucpaný komín

Nejprve vymeťte horní část komína, pak až spodní.

Čistit byste měli pomalu, aby se saze nenahrnuly do kamen. Při čištění shora provaz se strojkem nebo tyč s kartáčem spouštějte dolů pomalu a postupně. Při čištění z komínových dvířek se tyčí vymete nejprve horní část komína, pak dolní.

Jak často čistit kouřovod

Pokud je vše jak má být spalujeme relativně čistě, pak čištění kouřovodu a komína je prakticky nutné jen např. 1-2x ročně, pokud má topidlo teplovodní výměník je nutné většinou čistit častěji.

Jak natáhnout komín do lepidla

Já jsem opravoval zvětralý komín nad střechou tak, že jsem vyšpáral volnější maltu mezi cihlami, kolem komínu jsem sešrouboval bednění z desek, na každé straně větší o cca 3 cm a vzniklou mezeru vylil řidší zdící maltou. Nechal 2 dny uzrát, odšrouboval bednění, očistil, zafilcoval a bylo hotovo.

Jak zadělat díru v komínu

Ocelovým kartáčem díru trochu očistěte směrem dovnitř. Pak přiložit čistý hadr na zeď pod díru a štětcem ji navlhčit.Do malty vložit dle potřeby přiseknutou půlcihlu(jedno jakou) dát maltu shora a naklepnout tam z cihly vyseknutý klínek,který by cihlu v díře znehybnil.

Jak opravit starý komín

Základním způsobem opravy komína, případně přestavby pro jiné topné zařízení, je vložkování. Komín přitom není třeba ani částečně bourat: technologie umožňují spouštět vložky shora. Bourá se jen část v místě vyústění kouřovodu od spotřebiče do komína a u paty komínového tělesa.

Jak vyčistit komín bez kominíka

Provaz se strojkem nebo tyč s kartáčem spouštějte dolů pomalu a postupně (u tyčí nastavujeme jednotlivé díly). Při čištění z komínových dvířek se tyčí vymete nejprve horní část komína, pak dolní. Kouřovod (to je roura od kamen do zdi) odmontujte a vyčistěte kartáčem raději někde venku.

Jak poznat že je ucpaný komín

Komín netáhne. Topíte-li pevnými palivy, při přikládání cítíte kouř. Používáte-li plyn, zamlžují se okna a vzduch je plný typického zápachu. Pak je s komínem něco špatně.

Kdo platí revizi komínů

Čištění kotle a revize, ať už kotle, komínů či elektřiny spadá pod běžnou údržbu bytu a hradí ji nájemce.

Jaký průměr kartáče na komín

Pro komíny o průměru min. 50 mm – max. 400 mm, vhodné i pro nerezové komíny.

Jakou maltu na komín

Komín zdíme z ostře pálených cihel (zvonivek), cihel šamotových či mrazuvzdorných. Zdíme na běžnou vápeno cementovou maltu.

Jaké cihly na komín

Cihly pro komín

Normě vyhovuje také plná cihla lícovaná, cihla vápenopísková a plná betonová mrazuvzdorná cihla. Při použití ochranného pouzdra je možné použít také děrované nebo dutinové cihly, jinak nepřipadají v úvahu. Dále platí, že vnitřek komínu používaný pro spotřebiče na tuhá paliva musí být omítnut.

Jak utěsnit komín

Těsnicí pásy okolo komína umožňují důkladné utěsnění prostupů komínů, stěn či vikýřů střešní konstrukcí. Používají se jako náhrada hladkého plechu. Jde ve většině případů o samolepicí pásy s hliníkovou vložkou, které jsou snadno tvarovatelné, což umožňuje jejich použití i na střešních krytinách s vysokým profilem.

Proč se čistí komíny

Čím horší palivo, tím častější je nutné čistit komín

Mimo pravidelnou údržbu komína a celé soustavy jde ještě o jednu důležitou věc a to o kvalitu a čistotu paliva. Čím méně kvalitní palivo používáme, tím více se komín zanáší sazemi a dehtem a tím častěji vyžaduje jeho čistění.

Jak prorazit ucpaný komín

shora dlouhé šťouradlo – třeba lať, klacky z lísky spojené na větší délku, hromosvodový drát nebo tak něco. Případně na konec kus drátu nebo plechu (háček, něco jako motyčka). Nesnažit se to "našťouchat", ale spíš uvolnit, nebo zkusit prorazit malou díru a tu pak zvětšit.

Co snizuje tah komína

Použití kolena v kouřovodu snižuje tah. Pokud musíte použít koleno, je lepší zvolit 2 x 450 . Otevřený krb spotřebuje každou hodinu cca 300m3 vzduchu, zatímco uzavřené topeniště spotřebuje pouze cca 30m3 za hodinu. Kuchyňská digestoř může odtahovat více vzduchu než komín..

Jak často je potřeba revize komínu

Jak často se provádí kontrola komínu Komín je třeba nechat odborně zkontrolovat minimálně 1× ročně, nicméně četnost kontrol se odvíjí od druhu paliva, které používáte. Pevné palivo (např. topení v krbových kamnech) – kontrola by měla proběhnout 2× ročně.

Jak často se má čistit komín

Čistit bychom pak měli komín 3 x ročně u celoročně provozovaných kotlů na tuhá paliva a 2 x ročně při vytápění sezónním, tedy před sezónou a po ní. Pokud pak využíváte zdroj tepla s výkonem do 50 kW, můžete si komín a kouřovody vyčistit sami.

Jakou štětku do komína

Komínové štětky drátěné jsou vhodné k čištění kovových kouřovodů, cihelných komínů a komínů s keramickou vložkou. Polyamidové tyče se používají pro čištění všech typů komínů a hlavně je nutné použít je při čištění nerezových vložek, aby se nerezové vložky nepoškrábaly!

Jak vybrat komínový kartáč

Vždy je důležitý průměr komína a jemu odpovídající průměr kartáče. Typ kartáče musí také odpovídat materiálu komínové vložky – odlišné se prodávají pro vložky keramické a nerezové. Souhrn investic do základních nástrojů, které budeme navíc užívat delší dobu, by neměl převýšit 1.000 korun.

Jak vysušit komín

Je potřeba komín vysušit a to několika denním mírným profukováním teplým vzduchem, aby se komín ohřál a vlhkost se mohla odpařit. Pak komín ze všech stran téměř hermeticky uzavřít a to i případné kanály okolo izolace.

Jaký zvolit komín

Obecně platí, že větší průměr třívrstvého izolovaného komínu vykazuje lepší tahové vlastnosti. Při výběru komínu pro připojení spotřebiče na tuhá paliva, ( kotel, krbová kamna, krb apod.), doporučujeme zvolit průměr 180 – 200 mm. Tedy průměr větší než je 160 mm. Vždy dbejte na zajištění dostatečně vysokého tahu.

Čím obložit komín nad střechou

Pro nadstřešní část komínu použijeme ostře pálené, mrazuvzdorné nebo šamotové cihly, které k sobě pojíme stejně kvalitní maltou. Vyzděný komín je z funkčního hlediska ideální osadit vybetonovanou komínovou hlavou. Při osazování nové komínové hlavy se doporučuje zalícovat ji se zdivem.

Jak spojit komínové roury

Nejsnazší zapojení kamen je právě u nerezového komínu. Pokud máte průměr kouřovodu u komína úplně stejný jako je váš kouřovod u kamen, můžete kamna zapojit rovnou na komín. Pokud mají kouřovody různý průměr, použijte redukci do komína a máte taktéž hotovo.