Jak odstranit aplikace z Iphone?

Jak odinstalovat placenou aplikaci z iPhone

Zrušení předplatného na MacuOtevřete aplikaci App Store.Klikněte na své jméno. Pokud nemůžete najít své jméno, klikněte na Přihlásit se.Klikněte na Nastavení účtu.Přejděte na Předplatná a klikněte na Spravovat.Vedle předplatného klikněte na Upravit.Klikněte na Zrušit předplatné.

Jak odstranit aplikaci z iPhone která není na ploše

Jak odinstalovat aplikaci která není na plošeOtevřete aplikaci Obchod Google Play .Vpravo nahoře klepněte na ikonu profilu.Klepněte na Spravovat aplikace a zařízení Spravovat.Klepněte na název aplikace, kterou chcete smazat.Klepněte na Odinstalovat.

Jak odstranit aplikace z plochy

Přizpůsobení plochyOdstranění oblíbené aplikace: Na panelu oblíbených podržte aplikaci, kterou chcete odstranit. Přetáhněte ji do jiné části obrazovky.Přidání oblíbené aplikace: Přejeďte prstem ze spodní části obrazovky nahoru. Podržte aplikaci. Přesuňte aplikaci na volné místo mezi oblíbenými.

Jak odstranit aplikace

Smazání ostatních aplikací Play

Vpravo nahoře klepněte na ikonu profilu. Spravovat. Klepněte na název aplikace, kterou chcete smazat. Klepněte na Odinstalovat.

Jak poznat placenou aplikaci Iphone

Klepněte nebo klikněte na cenu nebo na tlačítko Získat. Pokud se místo ceny nebo tlačítka Získat zobrazuje tlačítko Otevřít, znamená to, že aplikaci už máte koupenou nebo staženou.

Jak Smazat aplikace z knihovny aplikaci

Smazání aplikace z knihovny aplikacíPřejděte do knihovny aplikací a klepnutím do vyhledávací pole otevřete seznam.Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji a pak klepněte na Smazat aplikaci .Dalším klepnutím na Smazat smazání potvrďte.

Jak smazat více aplikací najednou Iphone

Odstranění aplikace z plochy: Podržte prst na aplikaci na ploše, klepněte na Odstranit aplikaci a potom na „Odstranit z plochy“, pokud chcete aplikaci ponechat v knihovně, nebo na „Smazat aplikaci“, chcete‑li ji z iPhonu úplně smazat.

Jak smazat aplikace z knihovny aplikaci

Smazání aplikace z knihovny aplikacíPřejděte do knihovny aplikací a klepnutím do vyhledávací pole otevřete seznam.Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji a pak klepněte na Smazat aplikaci .Dalším klepnutím na Smazat smazání potvrďte.

Jak odstranit ikonu z plochy telefonu

Odstranění ikony aplikace:Na domovské obrazovce stiskněte a podržte ikonu smazaného úkolu. Obr.Přetáhněte ikonu nahoru. Obr.Přetáhněte ji na ikonu popelnice , po otočení na červenou, uvolněte jej odstranit. Obr.

Jak Smazat aplikaci v mobilu

Ověřte si způsoby odstranění aplikaceJděte do nastavení telefonu a vyberte kategorii „Aplikace“.Ze seznamu nainstalovaných aplikací vyberte ty, které již nepotřebujete.Po klepnutí na konkrétní aplikaci byste měli vidět dvě tlačítka: „Pozastavit“ a „Vypnout“ nebo „Odinstalovat“.

Co dělat když mi nejde odinstalovat aplikace

Klikněte na tlačítko Start a zadejte text „programy a funkce“. Klikněte na položku Programy a funkce. Až se zobrazí okno Odinstalovat nebo změnit program, kliknutím vyberte program, který chcete odinstalovat nebo změnit. Klikněte na možnost Odinstalovat nebo změnit.

Jak odinstalovat Whatsapp z Iphone

Mazání aplikací na iPhonu, iPadu a iPodu touchPodržte na aplikaci prst.Klepněte na Odstranit aplikaci .Klepněte na Smazat aplikaci a potvrďte akci klepnutím na Smazat.

Kde najdu stažené aplikace iPhone

Staženou aplikaci najdete v kategorii Naposledy přidáno v knihovně aplikací. Během stahování aplikace se na její ikoně zobrazuje indikátor průběhu. Viz Hledání aplikací v knihovně aplikací na iPhonu a Změna místa, kam se stahují nové aplikace.

Jak smazat historii Predplatnych Apple

Klikněte na své Apple ID.Vyberte možnost zobrazení vašeho Apple ID.Sjeďte k záložce Subscriptions.Zde ze seznamu vyberte ta předplatná, která již nechcete.Klikněte na možnost odstranit předplatné.

Jak skrýt aplikace na ploše Iphone

Skrytí aplikací na iPhonu nebo iPaduOtevřete aplikaci App Store.Nahoře na obrazovce klepněte na tlačítko , nebo na svoji fotku nebo iniciály.Klepněte na Zakoupené.Najděte požadovanou aplikaci, přejeďte přes ni prstem doleva a klepněte na Skrýt.Klepněte na Hotovo.

Jak vrátit ikonu aplikace na plochu Iphone

Podržte prst na požadované aplikaci a pak klepněte na Přidat na plochu (tato volba je k dispozici jen u aplikací, které na ploše ještě nejsou). Aplikace se objeví na ploše a zároveň se bude dál zobrazovat v knihovně aplikací.

Jak odstranit software z mobilu

Odinstalujte aplikace, které nepotřebujete, nevěříte jim nebo které pocházejí ze zdrojů mimo Obchod Google Play.V telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Nastavení .Klepněte na Aplikace a oznámení Zobrazit všechny aplikace.Klepněte na aplikace, které chcete odinstalovat.Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jak uspořádat ikony na mobilu

Uspořádání obsahu ploch

Podržte aplikaci nebo zkratku. Přetáhněte ji na jinou aplikaci nebo zkratku. Zdvihněte prst.

Jak změnit ikony na telefonu

Abychom vstoupili do nastavení ikon, stiskneme položku Vzhled a chování. Hned prvním nastavením je Motiv ikon, což je přesně to, co ke změně ikon potřebujeme. Výběrem této položky se nám zobrazí všechny balíčky ikon, které máme v zařízení nainstalovány.

Jak odinstalovat aplikaci když nejde odinstalovat

Stiskněte klávesu 4 nebo F4 a kliknutím na možnost Povolit nouzový režim přejděte do nouzového režimu. Klikněte na ikonu Windows a přejděte do nabídky Systém Windows > Ovládací panely. Otevřete Ovládací panely a vyberte možnost Odinstalovat program.

Jak odstranit nepotřebné Programy

Nepotřebné programy ve Windows 10 odstraníte tak, že otevřete Tento počítač. V pásu karet otevřete kartu Počítač a klepněte na Odinstalovat nebo změnit program. Přivítá vás prostředí známé ze starších verzí Windows. Označte program k odebrání a klepněte na Odinstalovat.

Jak vrátit ikonu aplikace na plochu iPhone

Podržte prst na požadované aplikaci a pak klepněte na Přidat na plochu (tato volba je k dispozici jen u aplikací, které na ploše ještě nejsou). Aplikace se objeví na ploše a zároveň se bude dál zobrazovat v knihovně aplikací.

Co se stane když Odinstaluju WhatsApp

Jakmile účet odstraníte:bude odstraněn váš účet ve službě WhatsApp,bude odstraněna historie vašich zpráv,budete odebráni ze všech skupin v aplikaci WhatsApp,bude odstraněn soubor záloh na Disku Google.

Jak vymazat historii nákupu iPhone

Pokud chcete vymazat historii a soubory cookie, přejděte do Nastavení > Safari a klepněte na Smazat historii a data stránek. Vymazáním historie, souborů cookie a dat stránek ze Safari neovlivníte informace uložené ve funkci automatického vyplňování.

Jak poznat placenou aplikací

Kontrola předplatných a dat jejich fakturaceOtevřete aplikaci Google Play .Vpravo nahoře klepněte na ikonu profilu.Klepněte na Platby a předplatné Předplatné.