Jak opravit hřebenáče?

Čím přilepit hřebenáče

Flexibilní cementové lepidlo je určeno pouze k lepení tenkovrstvou technologií, tj. cca kolem 10 mm tl. Pokud chcete lepit hřebenáče, které navíc musí snášet extrémní výkyvy teplot, je lepší použít vápennou maltu.
Archiv

Jak vyměnit hřebenáče

Pokrývači to řeší tak, že tašku naříznou na jejím užším okraji uprostřed od kraje tašky až k místu, kterým má projít vrut. Díky vzniklé drážce, pak nový hřebenáč jde pod předcházející hřebenáč vsunout a vlastně na vrut nasadit. Poslední fází výměny hřebenáče je zpětné přimáčknutí příchytky hřebene.
Archiv

Jak přidělat hřebenáče

Příchytka hřebenáče se připevňuje přímo k hřebenové nebo nárožní lati vrutem 3,1/80 mm a dvěma hřebíky 2,7/45 mm nebo vruty odpovídajících rozměrů. Výhodný je její výřez pro práci s aku šroubovákem.

Jak Podmazat hřebenáče

Suchá zušlechtěná maltová směs pro pokryvačské práce, jako je pokládání hřebenáčů, nárožních a okapních tašek. Je také určena pro podmazávání tašek a opravy stávajícího podmazání skládané střešní krytiny.

Jak chodit po střeše

Pro usnadnění chůze po střeše nadzdvihneme jednu tašku a tu, co je pod ní, posuneme nahoru. Objeví se otvor, takže po taškách můžeme chodit jako po schodech. Nezapomeňme na bezpečnost a zajištění proti pádu!

Jak dlouho trvá oprava střechy

To závisí na velikosti a složitosti střechy a na materiálu krytiny: pokrývačské práce na malé, jednoduché střeše mohou být dokončeny za dva dny; zatímco velký, komplexní projekt může trvat třeba týden.

Čím vymazat hřebenáče

Malta pro vytvoření maltového lože při pokládce prejzové krytiny, střešních tašek, všech druhů pálených i betonových krytin. Ideální pro uložení hřebenáčů a jejich následnému vyspárování, překrytí říms, atik a zakončení opěrných nebo ohradních zdí.

Jak se dělá úžlabí

Podklad úžlabí musí být úplně zabedněný nebo je třeba zhustit laťování tak, aby tvořilo pevný podklad pro pás úžlabí. Tvar pásu úžlabí se před uložením upraví podle potřeby a osadí se na pevný podklad tak, aby v oblasti okapu lícoval s okapovými taškami. Pás úžlabí se připevní k střešním latím pomocí příchytek a hřebů.

Jak se chodí po střeše

Chůze po střeše

Pro usnadnění chůze po střeše nadzdvihneme jednu tašku a tu, co je pod ní, posuneme nahoru. Objeví se otvor, takže po taškách můžeme chodit jako po schodech. Nezapomeňme na bezpečnost a zajištění proti pádu!

Jak rekonstruovat střechu

Co rekonstrukce střechy obnáší a jaký je postup Odstranění staré střešní krytiny a jiných částí střechy (často například i krovy). Oprava nosné konstrukce střechy, impregnace krovů a oprava komínu, pokud je to potřeba. Rekonstrukce střechy je většinou spojena i s výměnou tepelné izolace.

Jak vyrovnat střechu

Na nárožích a v úžlabích řežeme latě až k jejich středu. Na štítech latě zkrátíme až po rozměření plochy střechy před pokládkou tašek. Při dokončování střechy se lze zaměřit na vikýře. Z pohledu na ořezané nárožní hrany je vidět, že na valbu vikýře je třeba ještě připevnit latě.

Co je potřeba k rekonstrukci střechy

Rekonstrukce střechy a stavební povolení

Během rekonstrukce střechy však zasahujete do nosných částí budovy, které mají vliv na stabilitu domu. Rekonstrukce střechy tedy vyžaduje stavební povolení. Stejně tak bude třeba vyřídit stavební povolení v případě vybudování nového střešního okna či vikýře.

Jak utěsnit střechu

Na střechu a do hrubé stavby se nejlépe hodí takzvané plastické tmely. Jsou odolné proti povětrnostním vlivům a je možné je použít na vyplnění spár v betonu, dřevu, cihlách, ale i na zatmelení spár v klempířských lemech kolem komínů či atik. Často se používají butylenové, nebo ještě častěji bitumenové tmely.

Jak spravne Latovat strechu

Vzdálenost mezi latěmi musí být stejná a řady vodorovné. Horizontální označení zajišťuje rovnoběžnost laťování – používáme při něm šňůru s barvou. Dobře vyznačené šňůrování znamená poloviční práci s montáží latí. Vzdálenost prvních dvou latí u okapu je zpravidla kratší než vzdálenost latí v poli.

Čím zalepit střechu

V domě nebo chalupě se nejčastěji potřebuje silikonový a akrylový tmel pro použití v interiéru, s netěsnostmi v oplechování střechy, opravou tašek nebo okapů si poradí střešní tmely. Tyto typy tmelů je možné nahradit i jediným, ač dražším, univerzálním.

Jak opravit plochou střechu

Hydroizolace ploché střechy

Po odstranění hrubých nečistot se doporučuje podklad důkladně očistit tlakovou vodou. Případné nerovnosti nesmějí přesáhnout ±5 mm. Výtluky můžete opravit pružným spárovacím tmelem nebo pískem s frakcí 0 až 4 mm smíchaným s nátěrem a cementem (4 : 1 : 1).

Jak napojit střešní latě

Každá lať se k podpoře připevňuje 1 hřebíkem. Pro latě 30 x 50 mm se používají hřebíky 3,55/70 mm nebo 4/80 mm. Pro větší průměr latí 40 x 60 mm jsou vhodné hřebíky 4/90 mm, 4,5/120 mm nebo 5/140 mm. V místě stykování latí nad krokví je vhodnější volit menší hřebíky, které eliminují štípání konců latí.

Jak dlouho trvá nová střecha

Průměrně výstavba nové střechy trvá 3 týdny.

Jak opravit Pozednici

Oprava pozednice

V takovém případě poškozenou část pozednice odřežeme a nahradíme novou částí nebo novou část pozednice položíme vedle staré na půdní nadezdívku. V tomto případě však musíme počítat s tím, že nová část pozednice musí být podložena výše, aby mohla podepřít krokev.

Jak daleko od sebe střešní latě

Rozteč střešních latí se pohybuje dle konkrétních výrobců a typů střešní krytiny od 320 do 360 mm. Běžně se průřez 40×60 mm používá do rozpětí do 1,2 m (vzdálenosti dvou krokví).

Jak srovnat střechu

Na nárožích a v úžlabích řežeme latě až k jejich středu. Na štítech latě zkrátíme až po rozměření plochy střechy před pokládkou tašek. Při dokončování střechy se lze zaměřit na vikýře. Z pohledu na ořezané nárožní hrany je vidět, že na valbu vikýře je třeba ještě připevnit latě.

Jak opravit zatékající střechu

Možností je více, záleží na tom, jak velké je poškození a z čeho je střecha vyrobena. Na menší poškození se ale vždycky hodí tmel. Jeho pomocí zacelíte drobné díry i praskliny. Pokud je otvor větší, nepomůže nic jiného, než poškozený díl vyměnit.

Jak se opravuje střecha

Možností je více, záleží na tom, jak velké je poškození a z čeho je střecha vyrobena. Na menší poškození se ale vždycky hodí tmel. Jeho pomocí zacelíte drobné díry i praskliny. Pokud je otvor větší, nepomůže nic jiného, než poškozený díl vyměnit.

Čím opravit lepenku na střeše

Opravy lepenkové střechy

Každé tři roky lepenku natřeme tekutou hydroizolací, známou i pod názvem tekutá lepenka, anebo hydrofobní izolací – více ZDE. Den, kdy tuto práci provedeme, by nemělo pršet a teplota ovzduší i podkladu by měla být vyšší než +5 °C.

Jak zpevnit trámy

Jsou-li konkrétní trámy značně zatížené i tahem, je možné doplnit spoj i vloženým perem či zámkem. V případě krokví, pozednic a vaznic se též vyříznuté části nahradí novými a navíc se přeplátují ocelovými svorníky. A svorníky lze použít i u uhnilých tesařských spojů – svorník takový spoj nahradí.