Jak opravit zatékající střechu?

Jak opravit rovnou střechu

To znamená zaplnit nátěrem trhlinu nebo nahřát hořákem a rozetřít asfalt špachtlí a proříznout a opravit puchýře. Na menší opravy použijeme asfaltový tmel. Slouží k zalepení nevelkých prasklin, vymazání spojů, nebo na podlepení uvolněných asfaltových šindelů. Nemusíme při jeho použití rozehřívat asfaltové pásy.

Čím zalepit střechu

V domě nebo chalupě se nejčastěji potřebuje silikonový a akrylový tmel pro použití v interiéru, s netěsnostmi v oplechování střechy, opravou tašek nebo okapů si poradí střešní tmely. Tyto typy tmelů je možné nahradit i jediným, ač dražším, univerzálním.

Jak opravit plastovou střechu

K opravě poškozeného místa budeme potřebovat odmašťovadlo, hadřík a speciální lepidlo. Trhlinky spolehlivě zacelíme speciální tekutou gumou, kterou na praskliny naneseme. Lepidlo rozetřeme tak, aby na opravovaném místě zůstala minimálně 2mm vrstva lepidla. Necháme vytvrdit vzdušnou vlhkostí 24 hodin.

Jak rekonstruovat střechu

Co rekonstrukce střechy obnáší a jaký je postup Odstranění staré střešní krytiny a jiných částí střechy (často například i krovy). Oprava nosné konstrukce střechy, impregnace krovů a oprava komínu, pokud je to potřeba. Rekonstrukce střechy je většinou spojena i s výměnou tepelné izolace.

Jakou lepenku na plochou střechu

Asfaltové pásy jsou osvědčeným řešením pro hydroizolaci staveb. Využití najdou zejména u spodních staveb jako ochrana před vodou a vlhkostí nebo jako hydroizolace použitá u střešních plášťů. Hydroizolace pomocí asfaltových pásů představuje kvalitní a odolný způsob ochrany stavby před okolními vlivy.

Čím opravit lepenku na střeše

Opravy lepenkové střechy

Každé tři roky lepenku natřeme tekutou hydroizolací, známou i pod názvem tekutá lepenka, anebo hydrofobní izolací – více ZDE. Den, kdy tuto práci provedeme, by nemělo pršet a teplota ovzduší i podkladu by měla být vyšší než +5 °C.

Čím natřít lepenku na střeše

Asfaltohliníková reflexoizolační nátěrová hmota RENOLAST je určená na povrchovou úpravu střech (plech, IPA, térový papír a ostatní střešní izolační lepenky), dřeva, některých plastických hmot, betonu apod., kde se kromě izolačního a konzervačního účinku požaduje, aby nátěr účinně odrážel světelné a tepelné paprsky.

Jak vyměnit tašku na střeše

Výměna střešní tašky

Zasuneme špičku pokrývačské lžíce pod poškozenou tašku, nadzvedneme ji nad lať a vyjmeme. Novou tašku zasouváme až do chvíle, než se zachytí svými ozuby za lať. Poté odstraníme dřevěné klíny a pokud máme ještě někde závadu, postup opakujeme.

Co je potřeba k rekonstrukci střechy

Rekonstrukce střechy a stavební povolení

Během rekonstrukce střechy však zasahujete do nosných částí budovy, které mají vliv na stabilitu domu. Rekonstrukce střechy tedy vyžaduje stavební povolení. Stejně tak bude třeba vyřídit stavební povolení v případě vybudování nového střešního okna či vikýře.

Jak zpevnit střechu

Spoje se zajišťují buďto tradičně tesařsky dřevěnými kolíky a nebo ocelovými spoji. Jsou-li konkrétní trámy značně zatížené i tahem, je možné doplnit spoj i vloženým perem či zámkem. V případě krokví, pozednic a vaznic se též vyříznuté části nahradí novými a navíc se přeplátují ocelovými svorníky.

Kdy rekonstruovat střechu

Jaká je vhodná doba na výměnu střechy Vzhledem k tomu, že se při rekonstrukci demontuje stará krytina a dům zůstává po určitou dobu nechráněn, je vhodné rekonstrukci provádět za vhodných klimatických podmínek. Nemělo by pršet a sněžit, proto nejvhodnějším obdobím je čas od března do listopadu, ale ani to není zárukou.

Co dát na plochou střechu

Na střechy s malým spádem použijeme asfaltové pásy, nebo PVC fólii. Tam kde je spád větší můžeme dát různé plechové krytiny typu Ruuki, asfaltové šindele nebo i tašky. Střechu většinou děláme jednou za život a vyplatí se o ní více popřemýšlet.

Jak se lepí lepenka na střechu

Asfaltová střešní krytina je nejčastěji pokládána ve dvou vrstvách – nejprve podkladní asfaltový pás a na něj vrchní finální pás. Podkladní pásy pokládejte rovnoběžně s okapovou hranou nebo kolmo na ni. Od sklonu střech 5° a výše je nutné pokládat pouze kolmo.

Čím natřít lepenkovou střechu

Na opravu a nátěr poškozené lepenkové střechy lze použít Tlumex plast plus. Lokální prasklinky v lepence lze opravit samotnou barvou zahuštěnou dřevěnými pilinami, případně kaolínem apod. Následně přetřete celistvě samotnou barvou.

Jakou barvu na střechu

Polyuretanová barva

Polyuretanové barvy jsou již dost vhodným řešením pro nátěr střechy. Střecha opatřena polyuretanovou barvu má podstatně delší životnost a udrží si lesk, než při nátěru syntetickou barvou.

Jak opravit strechu z lepenky

Opravy lepenkové střechy

Každé tři roky lepenku natřeme tekutou hydroizolací, známou i pod názvem tekutá lepenka, anebo hydrofobní izolací – více ZDE. Den, kdy tuto práci provedeme, by nemělo pršet a teplota ovzduší i podkladu by měla být vyšší než +5 °C.

Jak dlouho trvá oprava střechy

To závisí na velikosti a složitosti střechy a na materiálu krytiny: pokrývačské práce na malé, jednoduché střeše mohou být dokončeny za dva dny; zatímco velký, komplexní projekt může trvat třeba týden.

Jak vyrovnat střechu

Na nárožích a v úžlabích řežeme latě až k jejich středu. Na štítech latě zkrátíme až po rozměření plochy střechy před pokládkou tašek. Při dokončování střechy se lze zaměřit na vikýře. Z pohledu na ořezané nárožní hrany je vidět, že na valbu vikýře je třeba ještě připevnit latě.

Jak dlouho trvá nová střecha

Průměrně výstavba nové střechy trvá 3 týdny.

Jak zakrýt střechu plachtou

vlivem silného větru a nosná část zůstane nepoškozená, provádí se zpravidla pouze zakrytí střechy proti povětrnostním vlivům pomocí krycích plachet z PVC. Plachta se fixuje ke stávající střešní konstrukcí pomocí hřebíků a latí.

Jak připevnit krokve k Pozednici

Krokve zasuneme do ostřihu proti sobě, osedláme je vaznice a na pozednice a pak ostřih zabezpečíme dřevěným kolíkem. Krokve u osedlání přibijeme hřebíky (nárožníky) do vaznic a pozednic. Plnou vazbu definitivně zavětrujeme kleštinami (horními i spodními) a řádně je ke krokvím, popř.

Jak vyrovnat krokve

Nejprve musíme prasklou krokev narovnat do původního sklonu. Postupujeme tak, že na podlahu půdy položíme fošny nebo tlustší prkna a na ně podkladek z krátkého trámečku. Přes tento podkladek pomocí páky se zarážkami proti sklouznutí hranolku páčíme zdvihadlem prasklou krokev do původní polohy.

Jak zvednout střechu

Střešní vikýř vám rozšíří prostor, který má výšku 2,3 m, můžete také přizvednout střechu po celé délce u obvodové zdi a samotný hřeben střechy nechat na svém místě. Každé řešení má své výhody a nevýhody. Vikýř totiž vytvoří ve střeše zlomy, kudy bude snáze zatékat.

Jak izolovat plochou strechu

Z tepelně izolačních materiálů se na plochých střechách a střechách menších sklonů používají nejčastěji polystyreny a minerální vlny, ovšem jako velmi účinná se ukázala být i izolace stříkaná – čili speciální pěny.

Co na drevenou střechu

Lehké asfaltové pásy R20 a R13 se k dřevěnému podkladu přibíjejí hřebíky na lepenku. U střech s podkladem z OSB desek je možné také použít samolepicí asfaltové pásy, které se nalepí na povrch OSB desek opatřený asfaltovým penetračním nátěrem ALP.