Jak pojmenovat svuj obchod?

Jak vybrat název značky

ideální asociace se značkou – tedy slova, která by si lidé měli ve spojení s ní vybavit. Název značky není od toho, aby se líbil svým zakladatelům, má především za úkol posouvat značku správným směrem. Proto je na začátku důležité si nastavit, o čem má daná značka být.
Archiv

Jak vytvořit název projektu

Název projektu je vývěsním štítem projektu. Měl by být stručným a přitom výstižným obrazem cíle a předmětu řešení projektu. Měl by být i snadno zapamatovatelný a jednoznačně charakterizovat o čem projekt pojednává.

Jak vymyslet název stránky

5 pravidel, jak vybrat název doményPOJMENUJTE WEB STRUČNĚ, LEČ VÝSTIŽNĚMĚJTE NA ZŘETELI ÚČEL PROJEKTU.VOLTE NADČASOVOU VARIANTU.NESNAŽTE SE O SVĚTOVOST ZA KAŽDOU CENU.OBSAZENOU DOMÉNU MŮŽETE ODKOUPIT.

Jak vybrat správný název firmy

Název firmy by měl být snadno zapamatovatelný, snadno vyslovitelný, ne zbytečně dlouhý. Podnikatel by měl mít na paměti, že je nutno brát v úvahu nejenom akustickou, ale také vizuální stránku názvu: název nebo logo firmy se objevuje v televizní i tištěné reklamě, na internetu atd.

Jak vymyslet značku

Co všechno se nám hodí z předchozí společné práceZařazení vaší firmy (která slova charakterizují oblast vašeho podnikání),Pilíře značky (na čem stojí vaše značka),Ideální asociace se značkou (10 až 15 slov nebo spojení, které by se měly lidem vybavovat),

Jak vymyslet jméno pro firmu

Check-list pro tvorbu názvu můžeme shrnout do takovéhoto přehledného desatera:Název by se vám měl líbit a měli byste mu věřit.Název by měl být originální, nezaměnitelný.Název by měl být jednoduchý.Název by měl být snadno vyslovitelný.Název by měl být snadno zapsatelný.Název by měl být krátký.

Jak vybrat koncovku domény

Čím kratší název domény zvolíte, tím lepší. Příliš dlouhá doména rovněž dává příležitost různým omylům, překlepům a nedorozuměním. Kratší název se lépe pamatuje, dobře se vejde na propagační materiály a snáze se sděluje rozhovorem. Příliš dlouhá doména rovněž dává příležitost různým omylům, překlepům a nedorozuměním.

Jak si udělat svoje logo

Jak vytvořit logo: 9ti krokový návod#1 – Zamyslete se nad tím, co vaše firma dělá#2 – Vymyslete témata pro logo.#3 – Vymyslete první návrhy.#4 – Vyberte vítěznou skicu.#5 – Barvy hrají velkou roli.#6 – Vytvořte logo v online podobě#7 – Font je velmi důležitý#8 – Zajistěte vše, co byste mohli potřebovat.

Co je název firmy

Obchodní firma neboli název společnosti je jméno, pod kterým je společnost zapsána do obchodního rejstříku. Základním pravidlem je, že podnikatel nesmí mít vícero názvů, přičemž jeho název nesmí být zaměnitelný s názvem jiné společnosti, ani nesmí působit klamavě.

Co je název domény

Doména (neboli doménové jméno) je unikátní textový název, který v internetu zastupuje číselné vyjádření umístění serveru, zvané IP adresa. Internetová adresa v textovém tvaru se pamatuje lépe než čísla – např. adresa 62.168.63.138, která ukazuje na webovou prezentaci domény www.zoner.cz.

Jak nazvat domenu

Jednoslovný nebo maximálně dvouslovný název domény

Nebudete jistě chtít po návštěvnících svého webu, aby název domény o délce souvětí recitovali nazpaměť. Ideální název domény je jednoslovný nebo dvouslovný. Pokud použijete 2 slova, můžete je od sebe oddělit pomlčkou pro snazší čtení: moje-domena.cz.

Jak popsat logo

Dobré logo by se mělo člověku vrýt do paměti na první rychlý pohled. Mělo by být z toho důvodu jednoduché, výrazné, snadno zapamatovatelné. Mělo by mít nápad, vtip, pochopitelnou myšlenku nebo příběh, se kterým si lidé dokáží firmu spojit. Každý by měl být schopen logo popsat nebo nakreslit…

Jak vymyslet logo pro firmu

Měl by být výstižný, zapamatovatelný a rozhodně ne fádní. Jestliže už máte vymyšleno několik názvů, je vhodné se podívat, zdali máte například volnou doménu pro webové stránky. Dále jestli jste nepoužili podobné názvy nebo často užívaná spojení. Vymyslete kreativní název, ne takový, který zapadne mezi ostatní.

Co nesmí být v názvu firmy

Obchodní firma neboli název společnosti je jméno, pod kterým je společnost zapsána do obchodního rejstříku. Základním pravidlem je, že podnikatel nesmí mít vícero názvů, přičemž jeho název nesmí být zaměnitelný s názvem jiné společnosti, ani nesmí působit klamavě.

Jak nazvat doménu

Jednoslovný nebo maximálně dvouslovný název domény

Nebudete jistě chtít po návštěvnících svého webu, aby název domény o délce souvětí recitovali nazpaměť. Ideální název domény je jednoslovný nebo dvouslovný. Pokud použijete 2 slova, můžete je od sebe oddělit pomlčkou pro snazší čtení: moje-domena.cz.

Co musí splnovat logo

Patří mezi ně nezaměnitelnost (originalita), rozpoznatelnost (snadnost identifikace), zapamatovatelnost, nápaditost, nadčasový vzhled (u těch log, kde předpokládáme jejich dlouhodobé užívání), čitelnost, kulturní přizpůsobitelnost a také možnost lokalizace do cizích jazyků.

Jak udělat dobře logo

Výsledná podoba loga musí být unikátní a rozeznatelná, nadčasová, dobře zapamatovatelná, publikovatelná ve všech velikostech, vhodná pro tištěnou i digitální formu a především musí odrážet vaši identitu. Pokud splňuje všechna tato kritéria, nastal čas vytvořit robustní digitální prototyp.

Jak vymyslet název pro vaši značku

Ideální asociace se značkou (10 až 15 slov nebo spojení, které by se měly lidem vybavovat), Cílová skupina (hledáte název jenom pro česky mluvící publikum nebo pro celý svět), Přehled názvů značek konkurence (ať se neopičíte a jste dostatečně odlišní).

Jakou doménu

Ideálně by neměla mít vaše adresa více než dvě až tři slova. U délky domény většinou platí, že čím kratší, tím lepší. Neplete se s jinou adresou. Vhodně zvolená doména by neměla být zaměnitelná za jinou a rozhodně by se neměla plést s konkurencí.

Co je to název webové stránky

Webová stránka, anglicky web page, je základní stavební jednotka webu. Jedná se o konkrétní stránku, která se zobrazí po zadání konkrétní URL (adresy) do prohlížeče.

Jak vymyslet dobrý název

6 efektivních způsobů, jak vymyslet dobrý názevHledejte vhodná slova přímo ve vašem businessu.Kombinujte slova, písmena, předpony a přípony (+ tipy na nástroje)Prolistujte české i zahraniční slovníky.Očíhněte konkurenci.Vyrazte ven a dívejte se kolem sebe.Objevte kouzlo metafor.Myslete na budoucnost.

Jak správně citovat v textu

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak se píše citace z internetu

V citaci vybrané stránky nebo příspěvku se před adresou URL píše „Dostupné z:“ – neuvádí se však pouze url adresa webového sídla, jako např. „Dostupné z: www.idnes.cz“, ale celá url adresa, na které byl daný příspěvek/část webu nalezen.

Jak označit citát

Doslovný citát musí být graficky odlišen od původního textu, pročež jej umísťujeme do uvozovek a umožňují-li to příslušná pravidla (citační styl, pokyn o formální úpravě textu apod.), píšeme jej kurzívou, jiným typem písma apod.

Jak vypadá citát

Citovaný text (citát) je vždy označený uvozovkami a je doplněný odkazem na zdroj. V odkazu na zdroj se uvádí i číslo stránky (pokud má zdroj číslované strany). Celý bibliografický zápis zdroje (bibliografická citace) se píše do seznamu použitých zdrojů na konci práce.