Jak poslat soubor z iPhone na Android?

Jak přenést soubory z iPhone na Android

Jak přesunout data z iOS na Android pomocí aplikace

Velký ulehčení změny systému umožňuje nová aplikace od Google „Switch To Android“, která během pár kroků automaticky přenese vaše data z iPhone. Pro pohodlný přesun dat je vhodné mít dopředu připravený nový Android telefon s vytvořeným a přihlášeným Google účtem.
Archiv

Jak poslat fotky z iPhonu na Android Bluetooth

Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Bluetooth. Kliknutím na Bluetooth otevřete příslušný panel. Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuté: vypínač v záhlavní liště by měl být v poloze zapnuto. V seznamu Zařízení vyberte zařízení, na které chcete soubory poslat.

Jak propojit iPhone s Androidem

Pokud chcete přenést i záložky z Chromu, aktualizujte Chrome na zařízení s Androidem na nejnovější verzi.Jak začít s novým zařízením Apple.Klepněte na Přenést data z Androidu.Otevřete aplikaci Přechod na iOS.Počkejte na kód.Zadejte kód.Připojení k dočasné Wi-Fi síti.Vyberte obsah a počkejte.Nastavte si iOS zařízení

Jak poslat fotky z Apple na Android

K tomu slouží aplikaci Send Anywhere pro iOS, Android, Windows Phone a Amazon Kindle, která je ke stažení zcela zdarma funguje prostřednictvím bluetooth a Wi-Fi, proto je potřeba k přeposlání dodržet vzdálenost několika metrů. Při zaslání souborů opíšete ověřovací kód a poté začne druhé zařízení přijímat soubor.
Archiv

Jak přenést data z iPhone na Samsung

Smart Switch vám umožní bezproblémově přenést veškerý váš obsah z vašeho předchozího telefonu s iOS do telefonu Samsung Galaxy. Můžete si také vytvořit zálohu svého iOS zařízení a synchronizovat data pomocí Smart Switch pro Mac nebo PC.

Jak posílat soubory přes Bluetooth

Otevřete Průzkumník souborů a najděte soubor, který potřebujete dostat do telefonu. Označte ho myší a klikněte na něj pravým tlačítkem. Z kontextové nabídky zvolte »Odeslat | Zařízení Bluetooth«. Označte zařízení, na které chcete soubor odeslat a klikněte na tlačítko »Další«.

Jak spárovat iPhone s Androidem Bluetooth

Na zařízení přejděte do Nastavení > Bluetooth a zapněte Bluetooth. Neodcházejte z obrazovky, dokud nedokončíte kroky potřebné ke spárování doplňku. Přepněte doplněk do režimu zjišťování a počkejte, dokud se na zařízení neobjeví.

Jak přenést data z iPhonu do Samsungu

Pro spuštění přenosu na Samsungu otevřete aplikaci Smart Switch. Po spuštění aplikace vám dá telefon vybrat, jestli chcete odeslat, nebo přijmout data. Klepněte na Přijmout a poté zvolte způsob přenosu – Wi-Fi, nebo kabel. Telefony propojte samozřejmě stejně jako u Pixelu kabelem.

Jak přenést data z WhatsApp z iPhone do Androidu

Z domovské obrazovky otevřete WhatsApp a přihlaste se pomocí telefonního čísla, které jste používali na původním zařízení. Až k tomu budete vyzváni, klepněte na Importovat a vyčkejte, než bude proces dokončen. Jakmile dokončíte aktivaci nového zařízení, historie chatů bude připravena v aplikaci WhatsApp.

Jak přenést data z iPhone do Samsung

Pro spuštění přenosu na Samsungu otevřete aplikaci Smart Switch. Po spuštění aplikace vám dá telefon vybrat, jestli chcete odeslat, nebo přijmout data. Klepněte na Přijmout a poté zvolte způsob přenosu – Wi-Fi, nebo kabel. Telefony propojte samozřejmě stejně jako u Pixelu kabelem.

Jak funguje Send Anywhere

Send Anywhere umožňuje přenos fotografií, videí a dalších souborů do PC nebo mobilního zařízení, a to při zachování kvality, bezpečně a rychle. Aplikace pro své fungování nevyžaduje žádnou registraci a je zcela zdarma. K zabezpečnému přenosu slouží šestimístný kód, který nasdílíte příjemci souboru.

Jak spárovat iPhone přes Bluetooth

Na zařízení přejděte do Nastavení > Bluetooth a zapněte Bluetooth. Neodcházejte z obrazovky, dokud nedokončíte kroky potřebné ke spárování doplňku. Přepněte doplněk do režimu zjišťování a počkejte, dokud se na zařízení neobjeví.

Jak přenést WhatsApp do jiného telefonu

Nainstalujete appku a přihlásíte se do nového WhatsApp – přihlášení se ověří přes telefon (plus případně zadáte váš dvou-faktorový ověřovací kód co jste si už dříve aktivovali). Tím se WhatsApp odhlásí z předchozího telefonu (pokud ho stále máte aktivní) a začne fungovat na novém.

Jak přenést WhatsApp

Svůj účet WhatsApp můžete na nový telefon přenést, aniž by na něj bylo potřeba odesílat SMS kód. Na novém zařízení se systémem Android otevřete WhatsApp. Zvolte jazyk a poté klepněte na tlačítko se zelenou šipkou. Na uvítací obrazovce klepněte na POTVRDIT A POKRAČOVAT, čímž přijmete Podmínky použití.

Co je to Handoff

Funkce Handoff vám umožňuje zahájit určitou činnost na jednom zařízení (iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu nebo Apple Watch) a potom pokračovat na jiném zařízení přesně tam, kde jste na prvním skončili. Například odpověď na e‑mail, kterou jste rozepsali na iPhonu, můžete dokončit v aplikaci Mail na Macu.

Jak spárovat iPhone

Přejděte do Nastavení > Bluetooth a přesvědčte se, že je zapnutý Bluetooth. Přepněte doplněk do režimu zjišťování a počkejte, dokud se nezobrazí v iOS zařízení. Klepnutím na název doplňku ho spárujte. Možná budete muset zadat PIN nebo kód.

Jak přenést WhatsApp z Android na iPhone zdarma

Na Androidu otevřete aplikaci Přechod na iOS a postupujte podle pokynů na obrazovce.Na iPhonu se zobrazí kód.Klepněte na Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.Na obrazovce Přenos dat zvolte možnost WhatsApp.Na Androidu klepněte na ZAHÁJIT a počkejte, než WhatsApp připraví data k exportu.

Jak převést WhatsApp z Apple na Android

Z domovské obrazovky otevřete WhatsApp a přihlaste se pomocí telefonního čísla, které jste používali na původním zařízení. Až k tomu budete vyzváni, klepněte na Importovat a vyčkejte, než bude proces dokončen. Jakmile dokončíte aktivaci nového zařízení, historie chatů bude připravena v aplikaci WhatsApp.

Jak zapnout Handoff

Přejděte do Nastavení > Obecné > Handoff a klepnutím funkci Handoff zapněte.

Jak se připojit přes Bluetooth

Krok 1: Spárování příslušenství BluetoothPřejeďte z horní části obrazovky dolů.Podržte Bluetooth .Klepněte na Spárovat nové zařízení.Klepněte na název zařízení Bluetooth, které chcete se zařízením spárovat.Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jak zálohovat WhatsApp na iPhone

V aplikaci WhatsApp otevřete Nastavení > Chaty > Zálohování chatů > Zálohovat nyní. Klepnutím na možnost Automatické zálohování si můžete nastavit pravidelné automatické zálohování a zvolit jeho četnost. Vaše chaty a média se tak budou na iCloud zálohovat automaticky.

Jak přenést data z WhatsApp

Na Androidu otevřete aplikaci Přechod na iOS a postupujte podle pokynů na obrazovce.Na iPhonu se zobrazí kód.Klepněte na Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.Na obrazovce Přenos dat zvolte možnost WhatsApp.Na Androidu klepněte na ZAHÁJIT a počkejte, než WhatsApp připraví data k exportu.

Jak přenést WhatsApp na iPhone

Jak přenést WhatsApp z Androidu na iPhone 14 bez vymazání datKrok 1: Stáhněte a nainstalujte iCareFone Transfer.Krok 2: Zálohujte data Whatsapp.Krok 3: Ověřte účet Whatsapp zdrojového zařízeníKrok 4: Přeneste data WhatsApp do svého iPhone.Krok 5: Úspěšný přenos dat Whatsapp do iPhone.

Jak spárovat iphone s Androidem Bluetooth

Na zařízení přejděte do Nastavení > Bluetooth a zapněte Bluetooth. Neodcházejte z obrazovky, dokud nedokončíte kroky potřebné ke spárování doplňku. Přepněte doplněk do režimu zjišťování a počkejte, dokud se na zařízení neobjeví.

Jak nastavit Bluetooth v mobilu

V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.Klepněte na Připojená zařízení Předvolby připojení Bluetooth.Ujistěte se, zda je Bluetooth zapnuté.Klepněte na Název zařízení.Zadejte nový název.Klepněte na Přejmenovat.