Jak poznat umělou inteligencí?

Jak vypadá umělá inteligence

Umělá inteligence je, zjednodušeně řečeno, schopnost počítačových programů napodobovat lidské schopnosti. Umělá inteligence se učí, přemýšlí a rozhoduje tak, jak by to dělal člověk. Nebo spíše ještě lépe, protože bude mít mnohem více informací, než má člověk, a v rozhodování bude přesnější a rychlejší.
Archiv

Jak poznat umělou inteligencí

„Umělá inteligence se zabývá problematikou postupu zpracování poznatku – osvojováním a způsobem použití poznatku při řešení problému.” Existuje mnoho dalších definic, tyto jsou však nejpoužívanější a nejpřesnější. Definice sami o sobě však nic neřeší, je třeba je aplikovat ve formě strojů a robotů.
ArchivPodobné

Co dokáže umělá inteligence

Výrazem „umělá inteligence“ označujeme technologii, v jejímž rámci stroje, algoritmy a systémy vykazují schopnost napodobovat specifické lidské schopnosti – například uvažování, proces učení nebo třeba kreativita, a řešit komplexní úlohy.

Jak vznikla umělá inteligence

Počátky této idey lze nalézt již v teoriích antických filosofů, kteří se snažili objevit podstatu lidské mysli. Historie umělé inteligence, tak jak ji známe dnes, se ovšem začala psát až v první polovině 20. století, kdy již existovaly programovatelné stroje a první počítače.

Jak se zeptat umělá inteligence

V praxi se stačí ChatGPT například zeptat, co s daným výrazem souvisí, jaká má synonyma, opozita nebo jaké idiomy by třeba k tématu vymyslel.

Kde všude je umělá inteligence

Umělá inteligence zažívá v posledních letech velký rozmach. Systémy umělé inteligence dnes již běžně překonávají člověka v celé řadě úloh, jako jsou například šachové nebo pokerové turnaje, klasifikace obrázků i rozpoznávání obličejů. Velký význam umělé inteligence je v automatizaci psychické práce.

Jak se jmenuje umělá inteligence

Obecná umělá inteligence (Artificial General Intelligence (AGI)) či „silná AI“ odkazuje na systémy řešící úlohy stejně dobře nebo dokonce lépe než člověk a řeší je bez nutnosti předchozího učení jednotlivých úzce vymezených úloh.

Jak si vyzkoušet AI

Se zveřejněním pokročilé verze ChatGPT v listopadu 2022 se nedlouho poté začaly objevovat i první nástroje pro detekci, zda je autorem textu člověk, nebo stroj. Samotná OpenAI společnost, která vytvořila nástroj ChatGPT, jeden takový nabízí k vyzkoušení (https://platform.openai.com/ai-text-classifier5).

Jak použít umělou inteligenci

Umělá inteligence vám může pomoci při psaní textů, vylepšování obrázků nebo ve zvýšení návštěvnosti webu. Dokonce vám může poskytnout tipy, jak správně kódovat. Nezáleží přitom na platformě, kterou jste si vybrali k vytvoření svého webu, nebo na tom, že jste si web sami naprogramovali.

Kde chatovat s umělou inteligencí

Poměrně jednoduše – na webové stránce chat.openai.com se uživatel musí registrovat prostřednictvím emailové adresy a vložit jméno i příjmení. Registrace je dokončena po ověření pomocí telefonního čísla. Chatbot nepotřebuje znát věk uživatele a aktuálně je nástroj umělé inteligence zdarma.

Jak se učí umělá inteligence

Během trénování jsou modelu ukazována vstupní data, která máme k dispozici, společně s informací o požadovaném výstupu. Říká se tomu anotovaná data. Model se tak naučí, které vstupy patří ke kterým výstupům. Po natrénování díky tomu dokáže reagovat na vstupy, které nikdy předtím neviděl, na základě jejich podobností.

Jak použít umělou inteligencí

Umělá inteligence vám může pomoci při psaní textů, vylepšování obrázků nebo ve zvýšení návštěvnosti webu. Dokonce vám může poskytnout tipy, jak správně kódovat. Nezáleží přitom na platformě, kterou jste si vybrali k vytvoření svého webu, nebo na tom, že jste si web sami naprogramovali.

Kde mluvit s umělou inteligencí

Koncem loňského roku zazářila kometa jménem ChatGPT. Řada z nás si vyhrnula rukávy a díky apce začala vést s umělou inteligencí plnohodnotné rozhovory. Navíc i v češtině. ChatGPT je chatovací robot, který dokáže vygenerovat text na téměř lidské úrovni a dokáže vám odpovědět téměř na každou otázku.

Jak vyzkoušet ChatGPT

Chcete si ChatGPT vyzkoušet Pro přístup k ChatGPT si musíte vytvořit účet na webových stránkách OpenAI. Bude po vás požadovat e-mail a telefonní číslo a hlavní důvod, proč chcete OpenAI používat, ať už pro výzkum, vývoj aplikací nebo pro osobní použití. Po registraci se vraťte na stránku ChatGPT a začněte.

Co to je strojove uceni

Strojové učení je podoblastí umělé inteligence, zabývající se algoritmy a technikami, které umožňují počítačovému systému 'učit se'. Učením v daném kontextu rozumíme takovou změnu vnitřního stavu systému, která zefektivní schopnost přizpůsobení se změnám okolního prostředí.

Jak využít AI ve škole

Mezi dnes nejoblíbenější aplikace úzké umělé inteligence patří také nástroje pro překlad jazyka, rozpoznávání obrazu a nově i dostupné generátory smysluplného textového a obrazového obsahu.

Kde chatovat s umělou inteligenci

Poměrně jednoduše – na webové stránce chat.openai.com se uživatel musí registrovat prostřednictvím emailové adresy a vložit jméno i příjmení. Registrace je dokončena po ověření pomocí telefonního čísla. Chatbot nepotřebuje znát věk uživatele a aktuálně je nástroj umělé inteligence zdarma.

Co všechno umí ChatGPT

Jak lze využít služby ChatGPTZákaznická podpora.Prodej a marketing pro realizaci více prodejůVzdělání, načrtnutí seminární práce, vyřešení příkladu.Hledání návodůVytvoření článku nebo příspěvku na blog.Hledání odpovědí na otázky.Návrh prezentace.Generování nápadů

Co je to Machine Learning

Strojové učení je podmnožina umělé inteligence (AI), ve které se počítače učí z dat a zlepšují se se zkušenostmi, aniž by byly explicitně programovány.

Jak začít používat ChatGPT

Jak začít používat ChatGPT

Stačí kliknout na tlačítko „Sign Up“ (Zaregistrovat se) a poté už si jen vyberete, zda se budete registrovat už přes existující Google či Microsoft účet nebo přes e-mailovou adresu. Poté musíte přijmout všechny podmínky ChatGPT.

Co je to model strojového učení

Detail definice strojového učení

Strojové učení je podmnožinou umělé inteligence (AI). Zaměřuje se na výuku počítačů, aby se učily z dat a zlepšovaly se se zkušenostmi – místo aby k tomu byly explicitně naprogramovány.