Jak psát data?

Jak se píšou data

Datum v češtině zpravidla píšeme vzestupně a jednotlivé údaje oddělujeme tečkou s mezerou (například: „1. 4. 2017“), měsíc lze psát i slovně („1. dubna 2017“).
Archiv

Jak psát datum čísly

Pokud píšeme datum vzestupně (den, měsíc, rok), je možné napsat měsíc arabskými číslicemi (1. 3. 2013) nebo vypsat slovem (1. března 2013).
Archiv

Jak se píše datum v dopise

Asi nejčastěji píšeme datum vzestupně — den, měsíc a poslední rok. Lze ho napsat číslicemi celý nebo lze případně vypsat měsíc slovem. Zápis data je v této formě vždy s mezerami za tečkou.
Archiv

Jak se píše datum ve Wordu

Pozor na to, že v této dvoumístné podobě se mezery mezi dnem, měsícem a rokem nepíší! Tento dvoumístný zápis se někdy používá i v takzvaném sestupném datu, kdy začínáme letopočtem, pak následuje měsíc a teprve po něm den. Opět platí, že mezery se nepíší. Datum vypadá třeba takto: 2020-01-01.
Archiv

Jak psát datum na počítači

Důležité je, že za tečkami udělal vždy mezeru, protože to je výchozí způsob zápisu kalendářního data. Takže nikoliv 5. října 2021 nebo 5.10.2021! Nicméně v určitých případech, jako je oficiální korespondence, je možné zapsat datum bez mezer, a to ve formátu 05.10.2021, 02.08.1999 apod.

Jak se píše datum ve francouzštině

Ma date de naissance est le 11 janvier 1984. Mé datum narození je 11. ledna 1984.

Jak správně napsat datum Bez roku

ze dne 24. května 1978 o… datum v závěrečných formulacích mezinárodních dohod se vždy vypisuje slovy, s uvedením slova dne, ale nikoli slova roku: V Bruselu dne dvacátého osmého dubna tisíc devět set devadesát pět.

Jak se píše datum Bez roku

ze dne 24. května 1978 o… datum v závěrečných formulacích mezinárodních dohod se vždy vypisuje slovy, s uvedením slova dne, ale nikoli slova roku: V Bruselu dne dvacátého osmého dubna tisíc devět set devadesát pět.