Jaké rostliny patří mezi pícniny?

Které rostliny patří mezi pícniny

Pícniny = píce jsou polní plodiny, které se pěstují a dále využívají jako krmivo pro hospodářská zvířata. Polní plodiny využívané jako pícniny: obiloviny, luskoviny, okopaniny, olejniny, víceleté jeteloviny – jetel luční, jetel plazivý, štírovník růžkatý ad. Mezi pícniny řadíme také trávy (bojínek, jílek, kostřava ad.)
Archiv

Co patří mezi polní plodiny

Polní plodiny jsou rostliny záměrně pěstované pro užitek – jako potrava nebo k prů- myslovým účelům. Patří mezi ně obilniny, okopaniny, luskoviny, olejniny, pícniny, zele- nina a textilní plodiny.
Archiv

Která hospodářská Rostlina se využívá v potravinářském průmyslu

Patří k nim např. pšenice, ječmen, oves, žito, žitovec, kukuřice na zrno, čirok, proso, rýže, pohanka. V poslední době i některé nově pěstované plodiny například amarant.

Co to je plodina

Užitkové rostliny, neboli plodiny jsou rostliny dávající člověku ať už přímo, či nepřímo nějaký užitek. Používají se velmi často jako potrava nebo jako krmivo.

Co jsou to textilní plodiny

Bavlna je v současné době asi nejpěstovanější a také nejznámější textilní plodinou. Bavlna, len, konopí, ale také ramie, kapok, agáve, banánovník textilní, halfa, ananasovník, juta a juka, kopřiva. Ze všech těchto rostlin se získávají vlákna, která se používají na výrobu textilu.

Jaké rostliny rostou na poli

Co roste na poliLaskavec.Bér vlašskýBob obecnýLilek brambor.Cukrová řepa.Čirok zrnovýHrách setýJečmen setý

Které plodiny se nejvíce pěstují v ČR

Nejrozšířenější skupinou pěstovaných plodin zůstaly obiloviny, které v současnosti zaujímají zhruba 1,6 mil. ha, z čehož 1,3 mil. ha činí každoroční výměra pšenice a ječmene. Od začlenění ČR do EU v roce 2004 je zabezpečována regulace trhu s obilovinami prostřednictvím společné organizace trhu (SOT).

Jaké plodiny se pěstují v ČR

Rozdělení zemědělství v ČRobiloviny (pšenice, žito, oves, ječmen i kukuřice)okopaniny (brambory, cukrová řepa)olejniny (řepka olejka, mák, slunečnice)ovoce (jablka, hrušky, třešně, švestky a další)zelenina (okurky, cibule, salát a mnoho dalších)luskoviny (hrách, fazole, čočka)přadné rostliny (len, konopí)

Co všechno roste na poli

Co roste na poliLaskavec.Bér vlašskýBob obecnýLilek brambor.Cukrová řepa.Čirok zrnovýHrách setýJečmen setý

Jaké jsou technické plodiny

Technické plodiny

Jsou to rostliny, kde není hlavním hospodářským výnosem něco, co by se používalo v lidské stravě. Patří sem rostliny poskytující elastomery, slizy, gumy, pryskyřice, třísloviny, barviva, insekticidy, vosky a energetické rostliny.

Co všechno žije na poli

Koroptev polníBažant obecnýZajíc polníHraboš polníKáně lesní

Co se sází na pole

Jakmile v polovině května přejdou ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác, je ideální čas sázet fazole, kukuřice, cukety, artyčoky, vodní a cukrové melouny, ale také papriky, lilky nebo rajčata. Balkónová rajčata a bazalka jsou ideálními rostlinkami do truhlíků na slunná místa, stinná místa vyhovují například mátě.

Co roste na poli

Co roste na poliLaskavec.Bér vlašskýBob obecnýLilek brambor.Cukrová řepa.Čirok zrnovýHrách setýJečmen setý

Jaké plodiny se pěstují v nížinách

nížiny – černozemě – pšenice, kukuřice, cukrová řepa, vinná réva, ovoce, zelenina, chmel, koně, prasata, drůbež.

Co se u nás pěstuje

Nejběžněji pěstovanými druhy v ČR jsou zejména jabloně, hrušně, slivoně, třešně a višně, dále také meruňky, jahodník, méně již ořešáky, lísky, maliník a ostružiník. Výrazně na ústupu je pěstování broskví, angreštu, červeného a bílého rybízu. Pěstování zeleniny má v ČR velmi dlouhou tradici; pěstovala se již v 9. – 10.

Co se pěstuje

Významné kategorie potravinářských plodin zahrnují obilniny, luštěniny, píci, ovoce a zeleninu. Mezi přírodní vlákna patří bavlna, vlna, konopí, hedvábí a len. V různých pěstitelských oblastech celého světa se pěstují specifické plodiny.

Co patří mezi technicke rostliny

Technické plodiny

Jsou to rostliny, kde není hlavním hospodářským výnosem něco, co by se používalo v lidské stravě. Patří sem rostliny poskytující elastomery, slizy, gumy, pryskyřice, třísloviny, barviva, insekticidy, vosky a energetické rostliny.

Co jsou hospodarske rostliny

Užitkové rostliny se nejčastěji kategorizují do větších celků podle poskytované látky nebo užitku či účelu pěstování (obilí, škrob, ovoce, zelenina, olej, cukr, koření, léčivé látky – drogy, textilní vlákna, barviva, latexy a gumy, rostliny medonosné nektar poskytující, energetické plodiny, rostliny protierozní, …

Co roste na Poly

Co roste na poliLaskavec.Bér vlašskýBob obecnýLilek brambor.Cukrová řepa.Čirok zrnovýHrách setýJečmen setý

Kteří savci žijí na poli

K typic- kým savcům polí, luk a pastvin patří zajíc polní, hraboš polní a rejsek obec- ný. Mezi ptáky patří koroptev polní a křepelka polní. Skřivan polní se vrací jako jeden z prvních tažných ptá- ků.

Které plodiny se nesnášejí

Kromě rajčat jí vadí také ředkvičky, brambory, jahody, kapusta, zelí, česnek. Pokud někoho kolem sebe snese, jsou to především: hrách, fazole, kopr, salát, pórek, cibule, celer, červená řepa, petržel, kedlubny nebo zelí. Okurky špatně porostou i jako následná plodina po rajčatech nebo květáku.

Kdo škodí na poli

„Na polích mapujeme větší výskyt hrabošů a myší, kteří nám devastují nejen porosty ozimu, ale ničí nám i pastviny a louky, kde páchají velké škody,“ říká ředitel tamní Agrární komory Josef Gracias. „V tomto teplejším počasí se obáváme i většího výskytu různých plísňových a houbových chorob na obilovinách,“ dodává.

Které plodiny se pěstují v Polabské nížině

Polabská nížina patří mezi nejvýznamnější oblasti, kde se v Česku pěstují všechny tři typy zeleniny: od teplomilné, jako jsou rajčata, okurky či papriky, přes takzvanou chladuodolnou zeleninu, mezi kterou patří kedlubny, kapusta nebo třeba mrkev, až po mrazuodolnou, tedy cibule, česnek či růžičková kapusta.

Co se nejvíce pěstuje v ČR

Nejrozšířenější skupinou pěstovaných plodin zůstaly obiloviny, které v současnosti zaujímají zhruba 1,6 mil. ha, z čehož 1,3 mil. ha činí každoroční výměra pšenice a ječmene. Od začlenění ČR do EU v roce 2004 je zabezpečována regulace trhu s obilovinami prostřednictvím společné organizace trhu (SOT).

Které obiloviny nejvíce pěstujeme a kde

Více než polovinu obilovin pěstovaných v EU představuje pšenice. Zbývajících 50 % tvoří kukuřice a ječmen, z nichž každá představuje přibližně jednu třetinu. Poslední třetina zahrnuje obiloviny pěstované v menším množství, jako je žito, oves a pšenice špalda.