Jak se Belí papír?

Čím se Belí papír

Bělení je proces, který spočívá v aplikaci chemikálií, které reagují převážně s ligninem a poškozují co možná nejméně vlákna buničiny. Sem patří především kyslík, oxid chloričitý a peroxid vodíku.
Archiv

Jak se vytváří papír

Strojový papír se u nás vyrábí nejčastěji z hnědé nebo bílé dřevní drti a celulózy vyrobené ze dřeva jehličnatých stromů (smrk). Dále se do papíroviny přidávají další látky, jako jsou plnidla, pojidla, klížidla, barviva apod. Při ruční výrobě papíru se používá rostlinných vláken.

Jak se vyrábí papír ze stromů

Dřevo se naseká na štěpky, které jsou následně upravovány tak, aby se odstranil lignin, díky kterému je dřevo pevné, a zůstala pouze celulóza. Toto je prováděno vařením papíru při vysoké teplotě a tlaku v agresivní chemické směsi, přičemž se lignin rozpouští za vzniku buničiny.

Co se přidává do buničiny

Při něm dochází k dalšímu odstranění ligninu, který způsobuje barvu buničiny. Původně se pro bělení používal chlór. Dnes je již nahrazen oxidem chloričitým, výjimečně i chlornanem sodným, ale i bezchlorovými variantami, jakými jsou kyslík, peroxid vodíku či ozón (často v kombinaci s hydroxidem sodným).

Kdo objevil papír

Cchaj LunPapír / VynálezceCchaj Lun byl vysoký čínský úředník a ministr, který je v čínské tradici považován za vynálezce papíru.
Cchaj Lun byl eunuch, který vstoupil do služeb císařského paláce v roce 75. Roku 89 se stal hlavním eunuchem a ministrem orby pod císařem Che z dynastie Chan. Wikipedie

Z jakého dřeva se vyrábí papír

Nejobvyklejší materiál je buničina vyrobená ze dřeva (většinou smrku), či ze sekundárních vláken (sběrový papír), ale mohou být použity i jiné rostlinné vláknité materiály jako bavlna, a konopí, vlákna živočišná, ale i jiné alternativní suroviny, výjimečně (třeba na Srí Lance) sloní trus.

Kde se vyrábí papír v ČR

Ruční papírna Velké Losiny – Muzeum papíru

Původně žerotínská manufaktura na výrobu papíru pracuje ve Velkých Losinách nepřetržitě od konce 16. století až do dnešních dnů. Je jedním z posledních evropských svědků starého papírnického řemesla, jediná svého druhu v České republice.

Jak se třídí papír

PapírPapír se obvykle třídí do modrých kontejnerů.V domácnosti můžeme třídit papír i do barevných tašek, ve kterých jej pohodlně doneseme až ke kontejneru.V kancelářích je vhodné mít nádobu na papír u každého pracovního místa.Již doma je vhodné papír umisťovat do nádob v takovém stavu, aby zabíral minimum objemu.

Kdo vynalezl první papír

Cchaj LunPapír / VynálezceCchaj Lun byl vysoký čínský úředník a ministr, který je v čínské tradici považován za vynálezce papíru.
Cchaj Lun byl eunuch, který vstoupil do služeb císařského paláce v roce 75. Roku 89 se stal hlavním eunuchem a ministrem orby pod císařem Che z dynastie Chan. Wikipedie

Co je to Papirovina

Papírovina (angl. pulp, fr. pâte, něm. Papierbrei nebo Papiermasse) suspenze vlákniny vzniklá ve stoupách či holandrech rozemletím hadrů a případně doplněná klížidly či barvivy tak, aby z ní bylo možné vyrobit papír požadované kvality.

Kdo vymyslel papír

Cchaj LunPapír / VynálezceCchaj Lun byl vysoký čínský úředník a ministr, který je v čínské tradici považován za vynálezce papíru.
Cchaj Lun byl eunuch, který vstoupil do služeb císařského paláce v roce 75. Roku 89 se stal hlavním eunuchem a ministrem orby pod císařem Che z dynastie Chan. Wikipedie

Co nepatří do papíru

Co nepatří do kontejnerů

Mokrý, mastný a jinak znečištěný papír, voskový a uhlový papír (kopírák), obaly od vajíček a roličky od toaletního papíru, použité plenky, hygienické potřeby. Do kontejneru na papír lze vhodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení).

Jak správně třídit

Modrý kontejner slouží k vyhazování papíru, žlutý je na plasty, do hnědého kontejneru dávejte biologický odpad. Nápojové kartony můžete v některých obcích házet do žlutého kontejneru, jinde na ně mají speciální nádoby. Elektroodpad patří do specializovaných kontejnerů nebo na ekodvůr.

Kam se hází krabice od mléka

Do oranžového (není-li ve Vaší lokalitě specifikováno jinak) vhazujte: Krabice od mléka, džusů, laciného vína, a to jakýchkoli velikostí, barev a tvarů. Jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84. Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír.

Kam se hází krabice od pizzy

Krabice od pizzy a grilovací marinády

Krabice od pizzy patří do běžné popelnice na směsný odpad. „Je to z toho důvodu, že papír nasákne omastkem a pro další recyklaci není vhodný. Stejně by spotřebitelé měli postupovat i v případě znečistěných polystyrenových obalů na jídla rozvážená z restaurací.

Proč se recykluje

Tříděním odpadů se prokazatelně šetří také primární zdroje surovin jako je ropa, uhlí či sklářské písky. Věděli jste například, že tříděním a recyklací odpadů ušetříme ročně 20,3 milionů GJ energie, což je produkce jaderné elektrárny Temelín za téměř 160 dnů Tolik energie spotřebuje v průměru za rok zhruba 300 tis.

Kam s platy od vajec

Obaly od vajíček a toaletní ruličky

Tak jak teda Pravda je taková, že dřív se obaly od vajec a ruličky z papíru opravdu netřídily, když jsou vyrobené z předtím recyklovaného papíru nižší kvality. Před několika lety sa ale změnily zákony a už i takové papírové výrobky patří do tříděného, tedy modrého kontejneru.

Kam s Napojovymi kartony

Pokud vyhodíme nápojové kartony zmáčknuté, lépe se využije objem sběrné nádoby. Sešlápnuté nápojové kartony můžeme třídit již doma do speciálních tašek. Nejčastěji se setkáme s nápojovými kartony v podobě obalů od mléka a mléčných výrobků nebo džusů.

Kam patří plata od vajíček

Obaly od vajíček a toaletní ruličky

Tak jak teda Pravda je taková, že dřív se obaly od vajec a ruličky z papíru opravdu netřídily, když jsou vyrobené z předtím recyklovaného papíru nižší kvality. Před několika lety sa ale změnily zákony a už i takové papírové výrobky patří do tříděného, tedy modrého kontejneru.

Kam patří plata od léků

Jsou kombinovaným obalem. Nejčastěji z plastu a hliníku, které od sebe v běžném recyklačním procesu nelze oddělit. Nepatří proto do kontejneru na plast ani na kovy, ale do směsného odpadu. Pozor, ta, která ještě obsahují léky, patří samozřejmě do lékárny!

Co se stane když nebudeme třídit odpad

Tříděním odpadu napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí. Vytříděním odpadů umožňujeme jejich další zpracování (recyklaci). Pokud se odpady nevytřídí už při svém vzniku, tak jejich recyklace není možná.

Proč je dobře třídit papír

Papírenský průmysl je energeticky náročné odvětví. Recyklace papíru tuto spotřebu významně snižuje. Druhým významným důvodem, proč třídit papír, je to, že je to významný zdroj suroviny pro papírny. Těžba dřeva ani zdaleka není schopna pokrýt potřeby papíren.

Kam patří krabice od džusů

Na kartony od nápojů dnes již běžně fungují speciální oranžové kontejnery, do kterých patří všechny krabice od mléka, džusů, vína nebo jogurtů.

Co se děje s odpadem z popelnic

V popelnici na směsný odpad se všechno smísí dohromady a je konec. Směsný odpad pak končí ve spalovně – třeba v téhle v Malešicích – nebo na skládce (nedejbože na té černé). I tak je škoda vyhazovat do směsného odpadu složky, které se dají vytřídit a využít dál.

Proč bychom měli recyklovat

Recyklací odpadu také pomůžete ušetřit značné množství energie a přispějete ke snížení produkovaného CO2. Vždy je snazší vyrobit novou věc ze správně vytříděného odpadu než vyrábět z primárních surovin novou. Třeba taková sportovní fleecová bunda je 100% recyklátem.