Jak se říká anglicky počasí?

Jaké je dnes počasí anglicky

What's the weather like today – Jaké je dnes počasí

Jak se řeknou anglicky dny v týdnu

Dny v týdnu v angličtině

pondělí Monday
středa Wednesday
čtvrtek Thursday
pátek Friday
sobota Saturday

Jak se píše anglicky déšť

rain déšť; pršet(1350)
wash out vypláchnout; odstranit mytím (barvu apod.); překazit (déšť – sportovní utkání apod.)(5919)

Jak popsat počasí

Počasí označuje současný stav všech atmosférických podmínek v daném místě a čase. Můžeme ho popsat pomocí řady veličin, jako jsou teplota a tlak vzduchu, vzdušná vlhkost, rychlost a směr proudění, oblačnost a srážky. Klima, nebo-li česky podnebí, označuje dlouhodobý průběh počasí na daném místě.

Jak se anglicky řekne neděle

Anglický slovník: překlad slova neděle. Today is Sunday. Dnes je neděle. Tomorrow is Sunday.

Jak se řekne anglicky cerven

Měsíce anglicky

česky anglicky zkratka
duben Klikni pro výslovnostApril Apr
květen Klikni pro výslovnostMay May
červen Klikni pro výslovnostJune nezkracuje se
červenec Klikni pro výslovnostJuly nezkracuje se

Jak se anglicky řekne síť

síť

síť ž
1. ( pletivo s oky ) net , ( síťovina ) mesh , netting
2. ( k lovu ) net , ( pavoučí ) web , ( na zvěř ap .) toil rybářská síť fishing net , ( AmE ) fishnet pavoučí síť spiderweb , cobweb , spider's web
3. ( branky ap .) net , ( samostatné vyplétání ) netting

Jak se anglicky řekne louka

louka

Hlavní překlady
Čeština Angličtina
louka meadow

Kdo předpovídá počasí

Meteorologické stanice v Česku

Ze zjištěných hodnot se vytvářejí synoptické mapy aktuálního stavu počasí a z nich předpovědi vývoje počasí. V ČR je jich 18. Klimatologické stanice: Slouží pro sledování vývoje klimatu, proto se zde měření meteorologických údajů provádí pouze třikrát denně. V ČR je jich 165.

Co má vliv na počasí

Klima a počasí má na člověka vliv, ať už chce nebo nechce.

Náš organismus ovlivňuje horko, chlad, vlhkost vzduchu, tlak vzduchu, vítr, ale i elektrické impulsy, elektromagnetické pole a elektricky nabité částice v ovzduší.

Jak se anglicky řekne čtvrtek

Anglický slovník: překlad slova čtvrtek. Today is Thursday. Dnes je čtvrtek. Tomorrow is Thursday.

Jak je anglicky sobota

Anglický slovník: překlad slova Sobota. Today is Saturday. Dnes je sobota. Tomorrow is Saturday.

Jak se anglicky řekne únor

Anglický slovník: překlad slova únor. February is the shortest month of the year. Únor je nejkratším měsícem roku. It's February today, right

Jak se anglicky řekne říjen

říjen {mužský rod }

October {vl. jm.}

Jak se řekne německy nejdříve

erst nejprve; nejdříve; teprve(292)
demnächst co nejdříve; brzy(6502)
schnellstmöglich co nejdříve(AT:26760)
frühestens nejdříve(AT:26950)
baldmöglichst co nejdříve(AT:44553)

Jak se anglicky řeknou sluneční brýle

sluneční brýle {pouze v množném čísle}

sunglasses {pomn.}

Jak se anglicky řekne podzim

podzim

Hlavní překlady
Čeština Angličtina
podzim fall
autumn
podzim fall

Kde vzniká počasí

Změny počasí jsou způsobeny především zemskou rotací. Ohromné masy vzduchu a vody vlivem zemské rotace mají na severní polokouli tendenci pohybovat se ve směru hodinových ručiček. Na jižní polokouli se masy vzduchu a vody pohybují opačným směrem. Počasí je jedním jedinečným stavem atmosféry.

Jaký je rozdíl mezi klimatem a počasím

Počasí je stav atmosféry charakterizovaný souhrnem hodnot všech meteorologických prvků a atmosférickými jevy v určitém místě a čase. Podnebí (klima) je dlouhodobý charakteristický režim počasí, podmíněný energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem povrchu a lidskými zásahy.

Kde v ČR nejméně prší

Vůbec nejsušší místo v Mostecké pánvi jsou Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Nejdeštivější místo je Bílý Potok, kde spadne 1705 mm ročně. Nejdeštivější část roku je léto a nejsušší zima.

Jak se jmenuje ten kdo zkouma počasí

Předpověď počasí je vlastně spíš jakýsi vedlejší produkt meteorologie. Lze si dobře představit meteorologa, který za život neudělá ani jednu předpověď, zabývá se jen současným stavem atmosféry a ději, které v ní probíhají právě teď. Ale ke slovu meteorologie, které silně připomíná výrazy meteor a meteorit.

Jak se anglicky řekne pátek

Anglický slovník: překlad slova pátek. Today is Friday. Dnes je pátek. Tomorrow is Friday.

Jak je anglicky červenec

Měsíce anglicky

česky anglicky výslovnost
duben Klikni pro výslovnostApril [ˈeɪprəl]
květen Klikni pro výslovnostMay [meɪ]
červen Klikni pro výslovnostJune [dʒuːn]
červenec Klikni pro výslovnostJuly [dʒuˈlaɪ]

Jak je anglicky srpen

Podstatné jméno, rod mužský

Augustzkr. Aug.

Jak se anglicky řekne prosinec

December is the last month of the year. Prosinec je poslední měsíc roku. My favourite winter month is December.