Jak se naučit ovládat své emoce?

Jak umět ovládat své emoce

Je potřeba dostat tu konkrétní emoci ze sebe zdravým způsobem – sport, zakřičet si o samotě, zadupat si… Potlačování emocí nepomáhá. Ve výsledku se v nás emoce hromadí a nakonec „vybouchnou“ nějakým neřízeným způsobem. Dalším způsobem dlouhodobého zpracovávání emocí je rozvíjení emoční inteligence.
Archiv

Jak udržet své emoce na uzdě

Emoce – proč a jak je (ne)držet na uzděRozhodujte se s chladnou hlavou. Jak už jste možná četli v našich dalších článcích, stav vzdalování je automatickou reakcí na hrozbu.Naučte se pracovat s reakcemi.Podporujte soustředěnou mysl.Respektujte druhé
Archiv

Jak uvolnit své emoce

Buďte stále v kontaktu s tím, co uvnitř prožíváte. Směřujte pozornost na své prožívání. Pak si všimnete, jak nějaká emoce vystrkuje růžky a všimnete si automatického mechanismu ve vás, který ji chce potlačit. Když si toho takto všimnete, nedojde k potlačení.

Jak mít emoce pod kontrolou

Emoční inteligence aneb 10 rad, jak dostat emoce pod kontroluVeďte si myšlenkový deník.Eliminujte negativní emoce.Přijměte své emoce a naučte se je pojmenovat.Neprožívejte negativní věci přílišNeobviňujte druhéSOS v krizi.Otázky, se kterými zvládnete každou emoci.Druné neuklidňujte, ani jim neraďte.
Archiv

Jak si vycistit emoční tělo

Jak se starat o své emoceVěnujte pozornost emocionální bolesti. Pokud vás určitá emoce (smutek, osamělost aj.)Zastavte krvácení duše. Když se nám stane něco špatného, má to následky.Chraňte své sebevědomí.Zbavte se negativních myšlenek.Zjistěte si více o dopadu psychologických ran na vaše zdraví.

Jak zvladat Emocni stres

Zásadním krokem pro zvládnutí stresu je utnout negativní myšlenky o sobě samých hned v zárodku. Čím více přemítáte o negativním, tím více to posilujete. Většina našich negativních myšlenek jsou právě jen myšlenky, nikoli fakta.

Kde jsou v těle emoce

Dnes již víme, že mozek se opravdu významným způsobem podílí na vzniku a formování emocí a spousta odborníku jej považuje i za jejich „sídlo“. Například díky strukturám mozkového kmene jsme schopni rozlišit emoční signály (podle významu).

Jak prožívat emoce

Až přijde emoce, tak se můžeš řídit následujícím:Nezastavuj ji.Prožij si ji.Nech ji proudit.Uvědom si, co a jak se cítíš a pojmenuj si to.Uvědom si, co dělá tvé tělo, jak reaguje a pojmenuj si to.Uvědom si, co emoci vyvolalo a napiš si to.

Jak zapracovat na vzteku

Co tedy dělat, když se objeví vztekUvědomte si, že cítíte vztek – můžete si říct: „Všímám si vzteku“ (je to lepší než se se vztekem ztotožnit a říct „Jsem vzteklý/á)Udělejte si oddechový čas, abyste pocit vzteku snížili a trochu se od této emoce oddělili – prozkoumejte si ten pocit, kde ho například cítíte po těle.

Jak ze sebe vypustit emoce

Jak vypouštět negativní emoce, když už se objeví Ideálně hned poté, co vzniknou. Mluvte o svých pocitech v té konkrétní situaci a reagujte ihned. Lidé si velmi často ubližují tím, že svůj pocit schovají, aby si o něm potom v klidu mohli popřemýšlet, zda se hodí, nebo nehodí ho zveřejnit.

Jak reagovat bez emocí

Jak se stát pánem svých emocí 4.68/5 (127)Podívejte se na dopad svých emocí. Intenzivní emoce nejsou jen špatné.Snažte se o regulaci, ne o potlačeníIdentifikujte, co cítíte.Přijměte všechny své emoce.Veďte si deník nálad.Zhluboka se nadechněte.Zvažte, kdy se vyjádřit.Vytvořte si odstup.

Jak se zbavit nepříjemných pocitů

Studie publikovaná v roce 2005 v časopise Behavior Research and Therapy ukázala, že nejlepší způsob jak se zbavit negativních myšlenek nadobro, je nepotlačovat je, ale přijmout. To znamená mluvit o svých pocitech, snažit se je dostat z hlavy, pojmenovat je a přetvořit do slov namísto předstírání, že neexistují.

Jak překonat úzkost

Úzkost je z lékařského (psychiatrického) pohledu složitá kombinace emocí, zahrnující strach, zlé předtuchy a obavy. Často je doprovázena fyzickými příznaky, jako je bušení srdce, pocit nevolnosti, bolest na hrudi, zkrácené dýchání, chvění rukou. Úzkost je nepříjemný emoční stav, jehož příčinu není možné definovat.

Co nám říkají emoce

Emoce jsou komplexní psychofyziologické projevy, která mají významnou roli v našem psychickém i interpersonálním životě. Umožňují nám prožívat a vnímat svět, lépe ho pochopit a orientovat se v něm. Porozumění a rozpoznání prožívaných emocí nám také pomáhá k psychické pohodě a zdraví.

Jak dlouho trvá emoce

Vznik emoce uvede do pohybu chemické mediátory a vytváří minimální elektrické napětí (milivolt). Důležitým poznatkem je, že tyto impulzy jsou velmi prchavé (1). Naše tělo je nevydrží dlouho. Trvají něco mezi 20 až 90 vteřinami, což víme díky neurologickým experimentům.

Proč máme emoce

Funkcí emocí je příprava jedince k reakci na konkrétní událost. Kromě toho emoce facilitují vštípení zážitku. Například strach má jedince připravit na nebezpečí a vtisknout danou situaci do paměti jako nebezpečnou. Emoce tak vedou k vymezení a hierarchizaci hodnot, vytvoření schopnosti seberegulace.

Co jsou emoce psychologie

Emoce jsou predispoziční programy chování, jež přímo souvisejí s akcí (tedy organizované, behaviorální reakce). Jsou tvořeny pocity, jež jsou dosti silné na to, aby se organizovaly do vzorce chování. Mají cíl, intenci a vlastní logiku.

Co je to pocit

smyslový nebo citový zážitek (něčeho příjemného nebo nepříjemného); např. pocit tepla, chladu, a 2. uznání, uvědomění něčeho; vědomí; např. pocit odpovědnosti.

Proč mám záchvaty vzteku

Záchvaty vzteku jsou pravděpodobně výsledkem nakumulované frustrace nebo stresu. Tendence k záchvatům mohou být dány geneticky a stejně tak vlivem prostředí, ve kterém žijeme nebo kde jsme žili jako děti.

Jak si ulevit od vzteku

Jedna věc je tedy zvládání situací, kdy vztek vyšlehne zdánlivě odnikud a na několik dní vás ochromí a ovládne. Tady je pomoc relativně jednoduchá – vztek musí mít možnost se odreagovat. Najděte si činnost, při které můžete emoci bezpečně fyzicky vybít. Mě pomáhá běh, jiným jízda na kole, kickbox, štípání dřeva…

Proč mám vztek

Spouštěč vzteku je většinou ukryt v našem podvědomí a pramení například ze strachu nebo stresu. Vztek sám o sobě je druhotná emoce a pokud s ním chceme pracovat, je potřeba zkoumat, co je za ním. Pamatuji si, jak nám do baráku vběhla cizí kočka a ve snaze ji vyhnat, a nezranit sebe ani zvíře, jsme použili pometlo.

Jak uvolnit z těla vztek

Co na to odborníci Je zažitý názor, že je dobré vztek a zlost bezprostředně ventilovat. Do něčeho třísknout nebo s tím praštit o zem, až se to rozletí na tisíc kousků, je oblíbený způsob, jak při záchvatu vzteku upustit páru. Existují boxovací pytle, mačkací míčky a další pomůcky ke zbavení se vzteku.

Jak se nazývá člověk bez emocí

Alexithymie je termín vzniklý jako složenina z řečtiny. V překladu si lze vybrat mezi „nedostatkem nálady “ a jejím „postrádáním “. Nejpřesnější je asi volný opis „nemám slov pro pocity“.

Jak přijít na jiné myšlenky

Rozptylte se něčím. Odvedení pozornosti od negativních myšlenek a rozptýlení se něčím jiným je jednou z nejúčinnějších zbraní proti nim. Zaměřte se hlavně na činnosti, které vám dělají dobře, zvláště pokud se potřebujete negativismu zbavit co nejrychleji.

Jak nemyslet na úzkost

Během dýchání nemyslete na nic jiného, a naopak se plně soustřeďte na tempo svého dechu. V případě, že necítíte žádné úlevy, zkuste tzv. čtverec. Nadechněte se na čtyři až sedm dob a následně vydechněte na čtyři až sedm dob.