Jak se pozna dezinformace?

Kdo urcuje co je dezinformace

Slovo dezinformace vzniká přidáním latinské předpony dis- ke slovu informace a znamená „převrácení nebo odstranění informace“. Člověku, který šíří dezinformace, se říká dezinformátor.

Jak funguje dezinformace

Dezinformace: systematické a úmyslné klamání

Pojem „dezinformace“ znamená šíření záměrně nepravdivých informací, obzvláště pak státními aktéry nebo jejich odnožemi vůči cizímu státu nebo vůči médiím, s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají.

Jaký je rozdíl mezi dezinformací a Misinformací

Ačkoliv obě slova zní podobně, závažnost činů, které popisují, je naprosto nesrovnatelná. Záměrem misinformace není někomu ublížit. Záměrem dezinformace ano. Jde o cílenou, vykonstruovanou lež, kterou vytvořil někdo s cílem zmást, zmanipulovat či jinak poškodit ostatní.

Jak detekovat dezinformace

To umí třeba Google nebo aplikace tineye.com. Hoaxy a dezinformační články často obsahují nerelevantní obrázky, staré, upravené nebo z fotobank.
Archiv

Kde ověřit dezinformace

Zprávu můžete ověřit např. prostřednictvím serverů www.hoax.cz, www.manipulatori.cz, www.demagog.cz, www.hatefree.cz apod.

Co je opak informace

Co je opak informace Pokud bychom vzali na pomoc teorii informace, pak je opakem informace entropie, tedy neuspořádanost.

Co je to dezinformační web

Účelem dezinformačních webů je tedy vytváření a sdílení dezinformací, čímž se liší od běžných médií založených na ověřování fakt a šíření informací. Liší se rovněž od alternativních médií (i když se za ně někdy prohlašují), jejichž cílem je vyjádření určité sociální skupiny.

Co je to Malinformace

Malinformace je pravdivá, ale je vypuštěna za účelem někoho poškodit. Může jít například o zveřejnění něčích osobních údajů, různých citlivých informací ze zákulisí podniku, nebo může jít o tzv. revenge porn – zveřejnění videa se sexuálním obsahem někoho, kdo si to nepřeje.

Jak ověřit pravost videa

Pro ověření pravosti videí/snímků zaznamenaných na DiskStation mohou uživatelé vybrat důkazní video/snímek a spuštěním nástroje Evidence Integrity Authenticator zobrazit podrobnosti důkazního souboru. Pokud bylo se souborem manipulováno, budou zobrazeny příslušné výsledky.

Jak vypadá Důvěryhodný zdroj informací

Za důvěryhodné zdroje považujeme takové zdroje, které jsou ověřené, nestranné, případně vládní a podobně. Čtenář se u nich dozví pravdivé informace a skutečně jim může důvěřovat a to většinou proto, že jsou to opravdu nezávislé knihovny informací.

Co to znamená informace

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o dění v reálném světě. Informace snižuje nejistotu (neurčitost znalosti) člověka o dění v jisté části reálného světa.

Jak nahradit slovo informace

Informace.údaj.data.zpráva.sděleníoznámenípoznatky.znalosti.

Co je aa zdraví

AAzdravi je směsicí pravdivých zpráv a manipulací. článek. Národní centrum tkání a buněk bylo vydáno 16. března.

Co je to AC24

AC24.cz (AC24) je zpravodajský web přinášející informace z českého i zahraničního prostředí. Sám se tituluje jako nezávislý, Ministerstvem vnitra je však považován za „alternativní“ a je jím dlouhodobě sledován jako dezinformační a šířící proruskou propagandu. Web byl založen v roce 2011.

Jak poznat ukradenou fotku

Stačí využít služeb speciální stránky TinEye. Tento projekt umí vyhledat duplicitní či podobné fotografie na internetu. Do TinEye nahrajete obrázek nebo odkážete na obrázek zadáním URL adresy (kde se nachází) a systém pak zapátrá ve své databázi obrázků a najde stejné nebo podobné obrázky.

Jak poznat kvalitní zdroj informací

Kvalitní informační zdroj by měl splňovat tyto parametry:- Správnost. Neměl by obsahovat chyby.- Odbornost autora. U informace musí být uveden autor.- Aktuálnost. Každá informace by měla být datována.- Objektivnost, nezaujatost, nepodjatost.- Účelnost.

Jak vzniká informace

Informace vznikají interpretací dat s využitím znalostí. Data se stávají informacemi, pokud mají nějaký věcný obsah, který není příjemci dosud znám. V informačních systémech rozumíme či chápeme informace jako interpretaci dat.

Kde můžeme získat informace

Datovými objekty mohou být například textové dokumenty, obrázky, audio, myšlenkové mapy nebo videa. Často nejsou dokumenty uchovávány nebo ukládány přímo do systému získávání informací, ale jsou zde reprezentovány zástupci či metadaty.

Co je to informace v informatice

V informatice tvoří informaci kódovaná data (protiklad šumu), která lze vysílat, přijímat, uchovávat a zpracovávat technickými prostředky. Množství informace je rozdíl mezi neurčitostí (entropií) informace (nebo stavu) před a po zprávě.

Kdo vlastní AC24

Přestože domény webových stránek AC24.cz i Lajkit.cz jsou registrovány na jméno Ondřej Geršl, jako společnice se 100% podílem ve společnosti AC24 s.r.o. je uvedena Kateřina Schleifer, která má dále ještě 51% podíl ve firmě VOONO zaměřené na prodej vlasové kosmetiky.

Co je to Pokec24

Proč Pokec24.cz Slovo pokec má dobrou hledanost. 24 je lehce zapamatovatelné a vyjadřuje například to, že pokec běží 24 hodin denně. Doména vhodná pro chat nebo diskuzní fórum, ale díky dobré hledanosti by se dala vytvořit i MFA nebo MFE stránka.

Jak najít Sputnik

Sídlí na adrese sputnik.ru (whois), je však určený výhradně obyvatelům Ruska, z české IP adresy se na něj tedy jen tak nedostanete. K jeho vyzkoušení ale můžete použít některý z mnoha veřejných proxy serverů. Jejich seznam najdete třeba v katalogu Proxynova, kde stačí vybrat ty servery, které jsou umístěné v Rusku.

Jak zjistit polohu z fotografie

Můžete vyhledávat i pomocí fotografií umístěných na internetu – do vyhledávače místo snímku umístíte URL adresu, kde se fotografie nachází. Ještě snadněji to jde tak, že v prohlížeči Chrome kliknete pravým tlačítkem myši na zobrazenou fotografii a z nabídky vyberete »Vyhledat obrázek pomocí vyhledávače Google«.

Jak vyhledávat pomocí obrázku

Přetáhnutí obrázkuV počítači spusťte webový prohlížeč.Přejděte na Obrázky Google.V počítači najděte soubor s obrázkem, pomocí kterého chcete vyhledávat.Klikněte na obrázek.Podržte tlačítko myši a přetáhněte obrázek do vyhledávacího pole.

Co by měl splňovat kvalitní informační zdroj

Kvalitní informační zdroj splňuje:Správnost. Neměl by obsahovat chyby.Odbornost autora. U informace (článku) musí být uveden autor, měla by být zdokumentována jeho odborná způsobilost (vzdělání, praxe, publikační činnost).Aktuálnost. Každá informace by měla být datována.