Jak se správně typograficky píše datum?

Jak se správně píše datum

Datum v češtině zpravidla píšeme vzestupně a jednotlivé údaje oddělujeme tečkou s mezerou (například: „1. 4. 2017“), měsíc lze psát i slovně („1. dubna 2017“).
Archiv

Jak psát datum s pomlčkou

1945. Data ve významu ‚až' píšeme s pomlčkou. Pokud je pomlčka mezi jednoslovnými výrazy, neoddělujeme ji mezerami: v letech 1974–⁠2006, leden–⁠březen, 16. –⁠17.
Archiv

Jak psát tečky v datumu

Psaní datumu pro přehledné řazení

Kalendářní datum v obchodní a úřední korespondenci či odborné literatuře máte také možnost psát sestupně, čili začínat rokem, pokračovat měsícem a končit dnem. Ani v tomto případě se mezery nepíší a navíc tečky nahrazují spojovníky. Zápis tedy vypadá následovně: 2022-01-02.
Archiv

Jak se píše datum Bez roku

ze dne 24. května 1978 o… datum v závěrečných formulacích mezinárodních dohod se vždy vypisuje slovy, s uvedením slova dne, ale nikoli slova roku: V Bruselu dne dvacátého osmého dubna tisíc devět set devadesát pět.

Jak se píše datum ve francouzštině

Ma date de naissance est le 11 janvier 1984. Mé datum narození je 11. ledna 1984.

Jak se skloňuje slovo datum

Jak správně skloňovat slovo datum

pád jednotné číslo množné číslo
1. datum data
2. data dat
3. datu datům
4. datum data

Jak psát datum na konci věty

Tečku píšeme v kalendářních datech a časových údajích, například: 27. 7. 2009 v 10.15 hodin (podrobně viz Kalendářní datum a místo původu a Časové údaje).

Jak se píše Místo a datum

datum a místo odeslání lze psát vlevo nebo vpravo, v datu se měsíc nepíše číselně, ale slovem ve 2. p., mezi místem a datem odeslání se čárka nepíše (např. Praha 5.

Jak se řekne francouzsky 80

číslovky

20 vingt vingt et un
60 soixante soixante et un
70 soixante-dix soixante et onze
80 quatre-vingts quatre-vingt-un
90 quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze

Jak se skloňuje slovo drama

Podstatná jména zakončená na ‑ma

jednotné číslo množné číslo
1. p. drama dramata
2. p. dramatu dramat
3. p. dramatu dramatům
4. p. drama dramata

Jak skloňovat génius

Životná podstatná jména zakončená na ‑ius (typ génius)

Životná podstatná jména zakončená na ‑ius, např. génius, nuncius, nonius (‚kůň'), notárius, ordinárius, patricius, primárius, pronuncius, se skloňují v jednotném čísle podle vzoru „pán“, v množném čísle podle „muž“. O tvaru 3.

Jak se řekne francouzsky 4

číslovky

1 2 4
un, une deux quatre
11 12 14
onze douze quatorze
21 22 24

Jak se skloňuje muzeum

skloňováníEditovat

Substantivum singulár plurál
akuzativ muzeum muzea
instrumentál muzeum muzeami
lokál muzeum muzeach
vokativ muzeum muzea

Jak se skloňuje jméno Andrea

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
dativ Andree / Andrei / Andreji Andreám
akuzativ Andreu Andrey
vokativ Andreo Andrey
lokál Andree / Andrei / Andreji Andreách

Jak se řekne francouzsky 8

číslovky

1 2 8
un, une deux huit
11 12 18
onze douze dix-huit
21 22 28

Jak se dá říkat Andree

Domácky se Andrea může nazývat jako Andri, Andra, Andrej, zdrobněle pak Andrejka či Andruška. Jméno Andrea znají i jiné jazyky, s oblibou se užívá například na Slovensku nebo v anglicky mluvících zemích, v Itálii se uplatňuje jako ženské i mužské jméno.

Jak se píše Andrejka

Andrea je ženským jménem s mužským protějškem v podobě Andrej. Staročeskými variantami jmen jsou Ondřejka a Ondřej. Domácky se Andrea může nazývat jako Andri, Andra, Andrej, zdrobněle pak Andrejka či Andruška.

Jak říkat Anna

Jméno Anna je ženským křestním jménem, původem spojeným se jménem Hana. Variant jména v češtině je nespočet, jmenujme alespoň některé z nich: Aňa, Áňa, Andy, Andula, Andulka, Anča, Anička, Ančička, Anče, Ančí, Anina, Anynka, Nanynka apod.

Jak říkat Kamilovi

Domácí podoby: Kamilek, Kamča, Kama, Kamek, Milek.

Jak říkat jméno Andrea

Domácky se Andrea může nazývat jako Andri, Andra, Andrej, zdrobněle pak Andrejka či Andruška.

Jak skloňovat jméno Andrea

Domácí podoby: Andra, Andy, Andrina, Anča, Andrejka, Andrejice, Andruška, Rea aj.

Jak se říká Adele

Užívá se i ve formě Adela či Adléta. Také Adina je odvozeninou jména Adéla. Vlasteneckou podobou jména je Šlechtislava. Dalšími variacemi jména Adéla je Adélka, Adla, Adka či Adél, také Áďa, Áda, Aduš, Ady, Adelajda, Adelinka apod.

Jak říkat Veronika

Domácky se jméno užívá jako Verunka, Veruna, Veru, Vera, Verča, Veronička, Veruš, Verka, Verona, také Nika, Rona, Ronka aj.

Jak oslovit Andreu

Domácky se Andrea může nazývat jako Andri, Andra, Andrej, zdrobněle pak Andrejka či Andruška. Jméno Andrea znají i jiné jazyky, s oblibou se užívá například na Slovensku nebo v anglicky mluvících zemích, v Itálii se uplatňuje jako ženské i mužské jméno.

Jak se dá říkat Tereze

Domáckými variacemi jména jsou Terezka, Terezička, Terezinka, Rézinka, Réza, Terka, Terča, Terinka, Tea, Zina, Zinka aj. Jméno Tereza znají i na Slovensku − v podobě Terézia. Anglickou mutací jména je Theresa. Němčina jméno užívá také jako Theresa, navíc i v podobě Therese či Theresia.