Jak se čte l?

Jak číst měkké l

Hlásku ł vyslovujeme tvrdě, hlásku l a ĺ vyslovujeme vždy měkce (jako ľ). Hlásky ŕ, ĺ, ł' vyslovujeme dlouze. Hlásku v vyslovujeme někdy jako f (podle označení výslovnosti). Samohlásku po měkkých souhláskách c, č, ř, š, ž a obojetných s, z vyslovujeme tvrdě (jako polotvrdé y).

Jak se čte Ľ

Vyslovuje se jako palatální laterální aproximanta /ʎ/. Měkké a tvrdé l jako hláska se vyskytuje i v některých nářečích češtiny. (Standardní spisovné české l je střední (l).) V Unicode je pro Ľ kód U+013D a pro ľ kód U+013E.

Jak napsat Ľ

Jak napsat háček nad písmenemháček nad písmenem c = č zapíšeme SHIFT + ´ + c.háček nad písmenem d = ď zapíšeme SHIFT + ´ + d.háček nad písmenem e = ě zapíšeme SHIFT + ´ + e.háček nad písmenem l = ľ zapíšeme SHIFT + ´ + l.háček nad písmenem n = ň zapíšeme SHIFT + ´ + n.háček nad písmenem r = ř zapíšeme SHIFT + ´ + r.

Jak napsat l

Pro britskou libru, přesněji libru šterlinků či Libru Velké Británie (GBP) slouží symbol přeškrtnutého písmena L, tedy: Ł, případně symbol £. Znak libry zapíšeme na klávesnici tak, že stiskneme a podržíme tl. pravý ALT a následně zmáčkneme klávesu pro písmeno L. Pro zapsání symbolu £ využijeme ASCII tabulku.

Co je to L

Ve fyzice je L označením pro indukčnost. V chemii l označuje kapalinu (z lat. liquidus). V soustavě SI je l nebo L značkou pro jednotku objemu litr.

Jak se píše čárka nad l

Diakritické znaménko čárky nad písmenem ´ slouží někdy také jako apostrof a na české klávesnici má vlastní tlačítko. Nalezneme jej nahoře uprostřed (zleva sousedí s tl. Backspace). Stačí na něj kliknout a čárka se uloží do paměti, následně zadáme požadované písmenko, k němuž se připojí.

Jak se píše polský l

Stiskněte tlačítko levý Alt (nalevo od mezerníku) a držte ho. Poté na numerické části klávesnice vyťukejte číslici 0163. Hotovo.

Jak se čte l

Souhlásky

Písmeno Výslovnost
zi, si, ci ž, š, č (měkké)
ń, ni ň, ni
dzi ď, di
ł (Ł) jako „wh“ v angličtině (pro neangličtináře: zhruba něco jako odbyté „u“)

Jak napsat malé polské l

Stiskněte tlačítko levý Alt (nalevo od mezerníku) a držte ho. Poté na numerické části klávesnice vyťukejte číslici 0163. Hotovo.

Jak se píše Přehlasované l

ZNAK LIBRY POMOCÍ KLÁVESY PRAVÝ ALT (Alt Gr)

Tu stiskněte a nepouštějte. Během toho co držíte první zmíněné tlačítko, zmáčkněte klávesu pro napsání písmena L.

Jak se píše přeškrtnuté malé l

08. Pro britskou libru, přesněji libru šterlinků či Libru Velké Británie (GBP) slouží symbol přeškrtnutého písmena L, tedy: Ł, případně symbol £. Znak libry zapíšeme na klávesnici tak, že stiskneme a podržíme tl. pravý ALT a následně zmáčkneme klávesu pro písmeno L.

Jak se píše polský Ł

Ł (přeškrtnuté L, L s šikmou čárkou) je souhláska, šestnácté písmeno polské abecedy a písmeno kašubské, slezské, dolnolužické, hornolužické abecedy a běloruské a ukrajinské latinky.