Jak se zapisuje datum?

Jak psát datum typografie

Důležité je, že za tečkami udělal vždy mezeru, protože to je výchozí způsob zápisu kalendářního data. Takže nikoliv 5. října 2021 nebo 5.10.2021! Nicméně v určitých případech, jako je oficiální korespondence, je možné zapsat datum bez mezer, a to ve formátu 05.10.2021, 02.08.1999 apod.
Archiv

Jak správně psát místo a datum

Údaje o místě a datu napsání se čárkami neoddělují (viz Psaní čárky ve větě jednoduché). V obchodní a úřední korespondenci se měsíc v datu přednostně vyjadřuje číselně, např. Praha 25.
Archiv

Jak se píše datum Bez roku

ze dne 24. května 1978 o… datum v závěrečných formulacích mezinárodních dohod se vždy vypisuje slovy, s uvedením slova dne, ale nikoli slova roku: V Bruselu dne dvacátého osmého dubna tisíc devět set devadesát pět.

Jak se píše od do

Pokud ji na klávesnici nemáte, píše se zkratkou ALT + 0150. A neodděluje se mezerami od číslovek, tedy v tomto případě. (Pokud jste si ještě nepřečetli můj e-book zdarma 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát, pak vám ho vřele doporučuji.

Jak se píše datum ve francouzštině

Ma date de naissance est le 11 janvier 1984. Mé datum narození je 11. ledna 1984.

Jak se píše datum ve Wordu

Napíšete ji tak, že místo mezerníku stisknete kombinaci kláves CTRL+SHIFT+mezerník ve Windows anebo kombinaci kláves option+mezerník na MAC OS. Uvádíte-li datum bez mezery, např. 2021-02-25, a chcete zabránit rozdělení na konci řádku, použijte psaní pevné pomlčky.

Jak psát datum do dopisu

Asi nejčastěji píšeme datum vzestupně — den, měsíc a poslední rok. Lze ho napsat číslicemi celý nebo lze případně vypsat měsíc slovem. Zápis data je v této formě vždy s mezerami za tečkou.

Jak se skloňuje slovo datum

Jak správně skloňovat slovo datum

pád jednotné číslo množné číslo
1. datum data
2. data dat
3. datu datům
4. datum data

Jak psát datum na konci věty

Tečku píšeme v kalendářních datech a časových údajích, například: 27. 7. 2009 v 10.15 hodin (podrobně viz Kalendářní datum a místo původu a Časové údaje).

Jak psát rozmezi datumu

Kalendářní datum v obchodní a úřední korespondenci či odborné literatuře máte také možnost psát sestupně, čili začínat rokem, pokračovat měsícem a končit dnem. Ani v tomto případě se mezery nepíší a navíc tečky nahrazují spojovníky. Zápis tedy vypadá následovně: 2022-01-02.

Jak se řekne francouzsky 80

číslovky

20 vingt vingt et un
60 soixante soixante et un
70 soixante-dix soixante et onze
80 quatre-vingts quatre-vingt-un
90 quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze

Jak se počítá ve francouzštině

Počítání je ve francouzštině snadné, od 17 výše vždy stačí jen k desítce spojovníkem připojit jednotku – dix-sept (17), vingt-trois (23), cinquante-huit (58). Od 70 do 99 ale desítkovou logiku ztrácí a vrací se k prastarému dvacítkovému systému, který kdysi používala téměř celá Evropa, Amerika a západní Asie.

Jak se píše 14 denní

Násobné číslovky píšeme dohromady, např. 20krát (dvacetkrát). Stejně tak se píše dohromady 20letý, 16bitový, 14denní atd.

Jak se zapisuje datum narození

Asi nejčastěji píšeme datum vzestupně — den, měsíc a poslední rok. Lze ho napsat číslicemi celý nebo lze případně vypsat měsíc slovem. Zápis data je v této formě vždy s mezerami za tečkou.

Jak se skloňuje slovo drama

Podstatná jména zakončená na ‑ma

jednotné číslo množné číslo
1. p. drama dramata
2. p. dramatu dramat
3. p. dramatu dramatům
4. p. drama dramata

Jak skloňovat génius

Životná podstatná jména zakončená na ‑ius (typ génius)

Životná podstatná jména zakončená na ‑ius, např. génius, nuncius, nonius (‚kůň'), notárius, ordinárius, patricius, primárius, pronuncius, se skloňují v jednotném čísle podle vzoru „pán“, v množném čísle podle „muž“. O tvaru 3.

Jak psát datum s pomlčkou

Psaní datumu pro přehledné řazení

Kalendářní datum v obchodní a úřední korespondenci či odborné literatuře máte také možnost psát sestupně, čili začínat rokem, pokračovat měsícem a končit dnem. Ani v tomto případě se mezery nepíší a navíc tečky nahrazují spojovníky. Zápis tedy vypadá následovně: 2022-01-02.

Jak se řekne francouzsky 4

číslovky

1 2 4
un, une deux quatre
11 12 14
onze douze quatorze
21 22 24

Jak se řekne francouzsky 8

číslovky

1 2 8
un, une deux huit
11 12 18
onze douze dix-huit
21 22 28

Jak se píše 30 let

1820–⁠1829, 1920–⁠1929, 2020–⁠2029. Třicátá léta jsou 1830–⁠1839, 1930–⁠1939, 2030–⁠2039 atd. Pro roky 1900–⁠1909, 1910–⁠1919, 2000–⁠2009, 2009–⁠2019 atp. čeština žádné specifické pojmenování nemá („nultá“ a „desátá“ léta se užívají zřídka).

Jak psát 20ti

Nikdy se nepíše ani „do 20ti let“ apod. – tvar číslovky vyplývá z kontextu věty, takže píšeme pouze „do 20 let“.

Jak se skloňuje muzeum

skloňováníEditovat

Substantivum singulár plurál
akuzativ muzeum muzea
instrumentál muzeum muzeami
lokál muzeum muzeach
vokativ muzeum muzea

Jak se skloňuje jméno Zeus

Zeus

1. pád Zeus
3. pád Diovi
4. pád Dia
5. pád Die
6. pád (o) Diovi

Kdy se píše jaká pomlčka

Obvykle bývá užívána ve funkci oddělování částí projevu (např. místo čárky ohraničující vsuvku či přístavek), vyjádření rozsahu, vztahu nebo vyznačení přestávky v řeči (k zesílení platnosti lze použít i více pomlček za sebou), dále i pro uvození přímé řeči a pro vyjádření celého čísla při psaní peněžních částek.

Jak se píše 18 letý

Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let). Pozor! Pokud za číslovkou následuje přídavné jméno, píšeme je bez mezery, ale ve spojení s podstatným jménem je mezera: 18letý, ale od 18 let.