Jak si vyrobit kameru?

Jak udělat camera obscura

Její zhotovení je jednoduché. Stačí použít libovolnou světlotěsnou krabici. Do jedné stěny propíchnete dírku a na protější stranu ve tmě umístíte materiál citlivý na světlo. Tím může být negativní film, fotografický papír či jiný materiál s nanesenou fotografickou emulzí.
Archiv

Jak funguje Camera obscura

Camera obscura je v principu schránka (třeba i velikosti místnosti) s otvorem v jedné stěně. Světlo z vnější scény po průchodu otvorem dopadne na konkrétní místo na protější stěně. Promítalo-li se na papír, mohl malíř obraz jednoduše obkreslit.

Kdy vznikla fotografie

Za první fotografii je považován snímek, který zhotovil v roce 1825 francouzský vynálezce Joseph Nicéphore Niépce – na vyleštěnou cínovou desku pokrytou petrolejovým roztokem asfaltu. Vznikl ve fotopřístroji, a čas expozice byl celých osm hodin za slunného dne.

Kdo vynalezl camera obscura

Na místo dírky se zasadila spojná čočka, jež zvýšila ostrost obrazu. Za autora názvu camera obscura je považován Jan Kepler, který také přišel s přenosnou variantou dírkové komory.

Co je to dírková komora

Dírková komora, nazývaná také camera obscura (tj. temná komora), je jednoduché optické zobrazovací zařízení ve tvaru uzavřené skříňky či prostoru, v jehož jedné stěně je malý otvor, který na protilehlé stěně vytváří obraz vnějšího prostoru na základě přímočarého šíření světla.

Co je Dirkova komora

Dírková komora je temná krabička bez přístupu světla. Můžeme ji vyrobit například z krabice od bot. Do jedné ze stěn pak vytvoříme miniaturní dírku, kterou do krabičky vchází světlo. Na protější straně se nám zobrazí předměty před dírkou, jen obrácené vzhůru nohama.

Kdo vymyslel fotografie

Nicéphore NiépceWilliam Fox TalbotLouis Daguerre
Fotografování/Vynálezci

Co je to daguerrotypie

Daguerrotypie (francouzsky le daguerréotype, anglicky daguerreotype) je první prakticky užívaný komplexní fotografický proces. Vynalezl ji a pojmenoval francouzský výtvarník a vynálezce Louis Daguerre po 23 let dlouhém výzkumu, který úspěšně završil v roce 1839.

Co je dírková komora

Dírková komora je temná krabička bez přístupu světla. Můžeme ji vyrobit například z krabice od bot. Do jedné ze stěn pak vytvoříme miniaturní dírku, kterou do krabičky vchází světlo. Na protější straně se nám zobrazí předměty před dírkou, jen obrácené vzhůru nohama.

Jak funguje dírková komora

Jak již bylo řečeno, obraz v dírkové komoře vzniká na základě přímočarého šíření světla. Každý bod na povrchu osvětleného předmětu odráží světelné paprsky všemi směry. Určitou část těchto paprsků dírka propustí, ty pokračují ve své dráze, až narazí na průmětnu, kde vytvoří převrácený obraz předmětu.

Kdo vymyslel fotoaparát

Téhož principu používal od roku 1816 Francouz Joseph Nicéphore Niepce při svých pokusech při vytvoření fotografie. Úspěch se dostavil až po deseti letech v roce 1826. Tento rok se uvádí jako datum vynálezu fotografického přístroje (v St-Loup-de-Varennes ve Francii).

Jak vyrobit dírkovou komoru

Dírkovou komoru si můžeme snadno vyrobit i doma. Stačí nám k tomu jen krabice ze silnějšího papíru. Zevnitř ji natřeme černě, aby světlo dovnitř neprosvítalo a neodráželo se na stěnách. V přední části vystříhneme menší obdélník, na který potom nalepíme alobal, či plíšek z plechovky, nebo diskety.

Jaká zařízení pro pořízení fotografie znáš

Technické aspekty. Nejčastěji je zařízením pro pořízení fotografie fotoaparát, médiem pro zachycení obrazu je pak fotografická deska, fotografický film nebo, v případě digitálního fotoaparátu, elektronický čip.

Jak funguje daguerrotypie

Proces daguerrotypie spočívá v tom, že se postříbřený měděný plech vystaví parám jódu, čímž se na povrchu vytvoří vrstva světlocitlivého jodidu stříbrného. Deska je poté umístěna do kamery a vystavena světlu, které způsobí, že se na desce vytvoří latentní obraz.

Jak je stará 1 fotografie

S opravdu první fotografií přišel roku 1826 Francouz Joseph Niepce. Joseph Nicéphore Niepce ( 1765 – 1833) byl vojákem, ale z armády musel odejít, když onemocněl tyfem. Jako jednomu z prvních se mu podařilo sestrojit velocipéd.

Jak funguje Dirkova komora

Jak již bylo řečeno, obraz v dírkové komoře vzniká na základě přímočarého šíření světla. Každý bod na povrchu osvětleného předmětu odráží světelné paprsky všemi směry. Určitou část těchto paprsků dírka propustí, ty pokračují ve své dráze, až narazí na průmětnu, kde vytvoří převrácený obraz předmětu.

Jak získat metadata z fotografie

Kde metadata najdete Všechny informace najdete po kliknutí na fotku pravým tlačítkem myši a zvolíte Informace o obrázku (Shift+Enter). Tam si vyberete, zda vás zajímají textové, fotografické nebo jiné informace. Tyto informace jsou také zobrazeny v pravém panelu v modulu Správce.

Jak zaostřit digitální fotoaparát

Zaostříte na pohybující se objekt, spoušť namáčknete a necháte ji ve střední poloze. Pak budete fotoaparátem sledovat pohyb vybraného objektu a budete se snažit udržet na něm zaostřovací bod. Přístroj sám bude průběžně daný objekt doostřovat. Po té počkáte na klíčový okamžik a spoušť zmáčknete.

Co je to metadata

Metadata (z řeckého meta = mezi, za + latinského data = to, co je dáno) jsou strukturovaná data o datech. Příkladem je katalogizační lístek v knihovně, obsahující data o původu a umístění knihy: jsou to data o datech v knize uložené na lístku.

Jak zjistit GPS z fotografie

Vyhledání dříve odhadovaných polohSpusťte na telefonu nebo tabletu s Androidem aplikaci Fotky Google .Vpravo nahoře klepněte na profilovou fotku nebo iniciálu účtu. Nastavení Fotek .Klepněte na Soukromí Možnosti polohy. Zobrazit a spravovat odhadované polohy.

Jak zaostřit při focení krajiny

Proto je dobré namířit zaostřovací bod právě na popředí. Nemusíte mít strach, při vhodném nastavení fotoaparátu bude ostré i pozadí. Určitě je vhodné zvolit jednorázový režim ostření, který bývá označován zkratkou AF-S, nebo ONE SHOT. V tomto nastavení fotoaparát při namáčknutí spouště zaostří a ostření se zablokuje.

Jak nastavit fotak na pohyb

Na focení pohybu slouží režim priority času, který je značen jako S (od slova shutter – závěrka, pro Nikon) nebo Tv (Canon). Najdete ho u zrcadlovek a ostatních pokročilejších typů foťáků. V tomto režimu si sami zvolíte potřebný čas a měřící systém k němu automaticky přiřadí clonu.

Co je to metainformace

metainformace. Informace, která je v transformačním vztahu k jiné informaci. Metainformace je nástrojem popisu vztažné informace. Slouží jako prostředek vybavení obsahu popisované informace ve vyhledávacích systémech.

Jak zjistit meta data z fotky

Kde metadata najdete Všechny informace najdete po kliknutí na fotku pravým tlačítkem myši a zvolíte Informace o obrázku (Shift+Enter). Tam si vyberete, zda vás zajímají textové, fotografické nebo jiné informace. Tyto informace jsou také zobrazeny v pravém panelu v modulu Správce.

Jak lokalizovat fotku

Přidání polohySpusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Fotky Google .Otevřete fotku nebo video.Klepněte na ikonu možností Přidat polohu . Přidejte polohu nebo ji vyberte ze svých nedávných poloh.