Jak to dopadlo anglicky?

Jak to s tebou vypadá anglicky

Ale nedávno jsem v Cambridge slovníku četl, že tato fráze je neformální vyjádření “How are you”, což není to co já potřebuji… Lze říct: Dej mi vědět, jak to s tebou vypadá – Let me know how things are with you

Co je i ve

already: I've already seen it. Už jsem to viděl. am: I am. Já jsem.

Jak se řekne anglicky

How are you [př.]

Kdo je připraven není překvapen anglicky

V češtině asi trochu cliché, ale znáte někdo slušný překlad Better safe than sorry.

Co to je free

volný , svobodný , neomezený ( volby , trh ap .)

Co je to be like

be like {sloveso}

podobat se {refl. sl.}

Co to je aiN’T

AIN'T. Zvláštním výrazem je ain't/'eɪnt/ , které lze použít místo kteréhokoliv záporného tvaru slovesa be, pomocného have, a některých dalších pomocných sloves. I ain't gonna do it. = I'm not going to do it.

Kdy se používá have got

Předpřítomný čas od slovesa “get” (nesprávně označované jako “vazba HAVE GOT“) můžeme tedy použít vždy, když chceme mluvit o příčině vlastnictví, prostě toho, že něco máme. Podobně často o porouchaném autě mluvíme z pohledu příčiny (nabourání).

Jak se anglicky řekne p * * * *

[vulg.] cunt {podstatné jméno} [vulg.]

Jak se říká anglicky oči

oči {střední rod množné číslo}

eyes {mn. č.}

Jak říct anglicky Je mi to jedno

I don't care/give a damn about it. jedno: Je mi to jedno. I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap.

Jak se píše free

free {přídavné jméno} bezplatný {příd.

Co znamená I Like You

Frankie, mám tě rád. I like you. Vy se mi líbíte.

Co je to Gotta

GOTTA = have got to

Tvar gotta/'gɒtə/ nahrazuje poměrně dlouhou vazbu have got to, tedy muset. I gotta go.

Kde se píše has a kde have

Kladná věta

1. os. j.č. I have Já mám
2. os. j.č. You have Ty máš
3. os. j.č. He has On má
3. os. j.č. She has Ona má
3. os. j.č. It has Ono má

Jak se anglicky řekne H * * * *

shit {podstatné jméno} [vulg.]

Jak se anglicky řekne zmrzlina

Základní spojení je všem jistě známé – ice cream/ˌaɪs'kri:m/ (tedy ledový krém) je nejběžnější překlad pro zmrzlinu.

Jak se anglicky řekne ucho

ear ucho(1685)
concha vnější ucho(AT:51459)

Jak se řeknou anglicky prsty

prsty {mužský rod množné číslo}

fingers {mn. č.}

Jak říct anglicky dobrý den

{citosl.} hello! good day! how do you do!

Co je to Kinda

Slovíčko KINDA zkracuje výraz kind of, který má podobný výraz jako naše hovorové tak nějak, tak trochu, docela, celkem. Také se používá, když mluvíme o druhu nebo typu něčeho.

Co to je zdarma

V obou případech se jedná o příslovce označující něco bez odměny, obzvláště pak (ne ale nutně) bez té peněžní. Dalšími synonymy jsou bezplatný, volný či v určitém významu laciný.

Jak se píše Love

LOVE – milovat

I love my job. I love winter!

Jak se jmenují Gottovi dcery

Charlotte Ella GottováDominika GottováLucie Kovaříková
Karel Gott/Dcery

Kdo zpíval s Gottem

Vlasta Kahovcová (vlevo) a Jarmila Gerlová strávily jako zpěvačky u Karla Gotta nejlepší léta života. Na koncerty dodnes vzpomínají s dojetím.