Jak udělat základ pro komín?

Jak postavit komín levně

Je to opravdu snadné: Na dostatečně únosný podklad vybetonujeme podstavec minimálně do výšky budoucí čisté podlahy. Můžeme rovněž použít i betonovou tvárnici, kterou srovnáme (zkosení urovnáme), usadíme do maltového lože a vyplníme betonem. Pečlivě zkontrolujeme dle vodováhy ve svislém i vodorovném směru.

Čím natáhnout komín

Pro všechny majitele domů, kteří se však z estetického i bezpečnostního hlediska rozhodli pro omítnutí komínu, je tu chytré řešení v podobě omítky Izonil. Tahle celosvětově unikátní omítka v sobě účinně spojuje systém sanace i hydroizolace, a tak se hodí právě k využití do extrémních míst.

Jaký zvolit průměr komína

Jaký průměr komínu zvolit Obecně platí, že větší průměr třívrstvého izolovaného komínu vykazuje lepší tahové vlastnosti. Při výběru komínu pro připojení spotřebiče na tuhá paliva, ( kotel, krbová kamna, krb apod.), doporučujeme zvolit průměr 180 – 200 mm. Tedy průměr větší než je 160 mm.
Archiv

Jak vysoko má být komín nad střechou

Podle platné normy má končit komín min. 65 cm nad hřebenem střechy.

Jak postavit komín z cihel

Cihly pro komín

Normě vyhovuje také plná cihla lícovaná, cihla vápenopísková a plná betonová mrazuvzdorná cihla. Při použití ochranného pouzdra je možné použít také děrované nebo dutinové cihly, jinak nepřipadají v úvahu. Dále platí, že vnitřek komínu používaný pro spotřebiče na tuhá paliva musí být omítnut.

Co dát kolem komína

Těsnící pásy kolem komína

Těsnící pásy umožňují důkladné utěsnění komínů, stěn, vikýřů, atik a dalších střešních konstrukcí. Jedná se o barevně lakované hliníkové pásy s celoplošnou lepicí vrstvou butylové hmoty. Hliníkový plech je profilovaný, díky čemuž se se snadno tvaruje.

Jak zadělat díru v komínu

Ocelovým kartáčem díru trochu očistěte směrem dovnitř. Pak přiložit čistý hadr na zeď pod díru a štětcem ji navlhčit.Do malty vložit dle potřeby přiseknutou půlcihlu(jedno jakou) dát maltu shora a naklepnout tam z cihly vyseknutý klínek,který by cihlu v díře znehybnil.

Jaké cihly na komín

Cihly pro komín

Normě vyhovuje také plná cihla lícovaná, cihla vápenopísková a plná betonová mrazuvzdorná cihla. Při použití ochranného pouzdra je možné použít také děrované nebo dutinové cihly, jinak nepřipadají v úvahu. Dále platí, že vnitřek komínu používaný pro spotřebiče na tuhá paliva musí být omítnut.

Jak vysoký komín pro krbová kamna

V každém případě by měl být minimálně 4 m vysoký, aby byl zajištěn optimální tah. Navíc by měl komín přesahovat hřeben střechy, aby kouř stoupal vzhůru. Průměr komína musí být mezi 150-200 mm.

Jak spočítat komín

Výpočet spalinové cestyMnožství spalin z plynných paliv se vypočte ze vzorce:m = (0,5 až 0,65) • Q • 10-3 [kg/s]Tahové poměry komínu se vypočítají ze vzorce:pZ = pH – pE [Pa]Správná funkce komínu je zajištěna pokud pZ je kladné tzn.Statický tah komínu se vypočte ze vzorce:pH = H • (rL – rM) • g • 0,7 [Pa]

Jak dlouhý by měl být komín

Zvolte speciální nerezové roury, které zátěž vydrží. Komín musí být minimálně 5 m dlouhý s průměrem 150 mm a vystavěný 65 cm nad hřeben střechy.

Co je účinná výška komína

Učinná výška komína je jeho výška od vstupu kouřovodu do komína až po vrchol komína účinná výška komína by měla být nejméně 5 metrů délka kouřovodu nesmí překročit čtvrtinu účinné výšky.

Jak utěsnit komín

Těsnicí pásy okolo komína umožňují důkladné utěsnění prostupů komínů, stěn či vikýřů střešní konstrukcí. Používají se jako náhrada hladkého plechu. Jde ve většině případů o samolepicí pásy s hliníkovou vložkou, které jsou snadno tvarovatelné, což umožňuje jejich použití i na střešních krytinách s vysokým profilem.

Jak zateplit stávající komín

Na vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní desky z minerálních vláken s kolmým vláknem ISOVER NF 333. Tyto izolační desky je možné použít pouze tehdy, pokud teplota na rozhraní komínového tělesa a izolace je max. 200 °C.

Čím utěsnit oplechování komína

Těsnicí pásy okolo komína umožňují důkladné utěsnění prostupů komínů, stěn či vikýřů střešní konstrukcí. Používají se jako náhrada hladkého plechu. Jde ve většině případů o samolepicí pásy s hliníkovou vložkou, které jsou snadno tvarovatelné, což umožňuje jejich použití i na střešních krytinách s vysokým profilem.

Kdo opraví komín

Obvykle to provádějí stavební firmy, ale výrobci nabízejí sanační systémy, které zvládneme i svépomocí. Pro správnou funkci zděného komína je důležitá teplota spalin.

Co ovlivňuje tah komína

Správný tah v komínu vzniká rozdílem mezi vysokou teplotou v komínu a nižší teplotou venkovní. Venku je jasné počasí a komín má správnou účinnou výšku. Naopak špatný tah může být nepřítelem pro správné hoření krbových kamen, nebo krbové vložky.

Jaká je teplota v komíně

Aby komín správně fungoval, musíme mu "dodat" správnou teplotu spalin. Odcházející mohou mít teplotu až 120 °C, spodní hranice by neměla klesnout pod 60 °C. Při nižší teplotě spaliny na stěnách kondenzují a dochází k reakci malty s kondenzátorem. V zimním období vzniká destrukce působením mrazu.

Jak funguje komínový efekt

Fyzikální princip

Teplý vzduch opouštějící dutinu v ní působí podtlak, který způsobuje nasávání teplého vzduchu dolním koncem dutiny. Čím vyšší je rozdíl teplot a výška konstrukce (např. komínu), tím vyšší je rozdíl hustoty vzduchu (vztlak) a výsledný komínový efekt.

Jaký tah má komín

Potřebný tah komína udávají výrobci v rozmezí 20 až 35 Pa.

Jak poznat zanesený komín

Komín netáhne. Topíte-li pevnými palivy, při přikládání cítíte kouř. Používáte-li plyn, zamlžují se okna a vzduch je plný typického zápachu. Pak je s komínem něco špatně.

Co snizuje tah komína

Použití kolena v kouřovodu snižuje tah. Pokud musíte použít koleno, je lepší zvolit 2 x 450 . Otevřený krb spotřebuje každou hodinu cca 300m3 vzduchu, zatímco uzavřené topeniště spotřebuje pouze cca 30m3 za hodinu. Kuchyňská digestoř může odtahovat více vzduchu než komín..

Čím utěsnit

K utěsnění několikamilimetrové mezery dobře poslouží například samolepící gumové těsnění. K dispozici jsou v různých profilech a délkách. Využít lze rovněž nalepovací pěnové těsnění z PUR pěny. Tato těsnění můžete využít také k utěsnění balkonových či vchodových dveří.

Jakou izolaci kolem Komina

Pokud je jedná o tepelnou izolaci komína , je vhodné používat nehořlavé tepelné izolace , které lze použít až ke komínu. Např. čedičové minerální vaty , kde je asi nejvyšší teplotní odolnost.

Jak vyrobit oplechování komína

Zjednodušený montážní návod:

oplechování komína se skládá ze 2 kusů – spodního a horního a je opatřeno fólií proti poškrábání. spodní díl přiložte až ke komínu a upevněte ho buď ke komínu hmoždinkami nebo do latí příponkami. horní díl přiložte až ke komínu, naražte ho přes spodní díl a upevněte.