Jak vylit chemický zachod?

Kam s odpadem z chemického WC

Obsah chemického WC ošetřený modrou chemií nikdy nevylévejte do přírody. To správné místo jsou výlevky v kempech či na stellplatzech. V některých kultivovaných karavanistických zemích, jako je například Švédsko, výlevky najdete i na odpočívadlech u hlavních silničních tahů.
Archiv

Jak dlouho vydrží chemický záchod

Jako typické zástupce této kategorie si můžeme uvést: modrou chemii Thetford Aqua Kem Blue – silná chemie, nejpoužívanější. Je velmi účinná, a v závislosti na okolní teplotě a použití WC vydrží fungovat cca 4-10 dní.
Archiv

Jak funguje chemický záchod

Chemické toalety nepotřebují elektřinu, vodovodní přípojku a nejsou připojeny na odpad. Některé modely mohou touto možností disponovat, hlavní princip chemického WC však tkví v tom, že odpad rozkládá speciální chemie. Voda v toaletě proto mívá typicky modrou barvu.
Archiv

Jak zprovoznit chemický záchod

Vykonejte potřebu, spláchněte a víčko opačným pohybem páčky uzavřete. Tím zajistíte, že rušivé pachy nebude vzlínat z fekální nádrže. Rozkladová chemie Vám obvykle vystačí na 3-4 dny. Velmi záleží, za jak dlouho fekální nádrž naplníte (může to být i dříve), dále pak také na teplotě okolního prostředí.
Archiv

Jak vyřešit záchod na chatě

Septik řeší odpad na chatě nejlépe

Nejčastějším doporučením, které platí v 90% případů, je vyřešit odpad pomocí tříkomorového septiku s biologickým či pískovým filtrem.

Jakou chemii do WC

Pro správný provoz chemické toalety je bezpodmínečně nutné používat rozkladovou chemii do spodní – odpadní nádrže, která se nazývá Aqua Blue nebo Aqua Green a zároveň se velmi doporučuje přidávat i tzv. růžovou chemii Aqua Rinse do horní – splachovací nádrže.

Kde vypustit chemické WC

šedou vodu je možné vylít do kanálu, chemické WC např. do WC na benzince. Pozor, vylévat vodu mimo kanalizaci či jiné svody odpadních vod (např. na kompost) je možné pouze pokud používate mycí prostředky (šampony, jary apod.)

Jakou chemii do chemického WC

Pro správný provoz chemické toalety je bezpodmínečně nutné používat rozkladovou chemii do spodní – odpadní nádrže, která se nazývá Aqua Blue nebo Aqua Green a zároveň se velmi doporučuje přidávat i tzv. růžovou chemii Aqua Rinse do horní – splachovací nádrže.

Jak funguje TOI TOI

Umyvadlo oválného tvaru umožňuje pohodlné mytí rukou až po lokty. Vnitřní nádrž na čistou vodu doplněná o zásobníky tekutého mýdla a papírových ručníků umožní základní hygienu po použití mobilního chemického WC.

Jak dostat vodu na chatu

Vodu na chatě lze řešit vodovodní přípojkou nebo studnou, typicky vrtanou. Obě stavby vyžadují projekt a povolení. Vedle zajištění pitné vody na chatě, lze doporučit i pořízení nádrže na dešťovou vodu, která vám poskytne zdroj užitkové vody pro zalévání zahrady.

Jak vybrat suchý záchod

Rozměry suché toalety závisí na prostoru, ve kterém bude toaleta umístěna. Větší model je vhodnější do chalup i na stavby a menší je vhodnější do karavanů, nebo lodí. Klasický rozměr je v rozmezí 35 – 45 cm na šířku, a hloubka je v rozmezí 42 – 60 cm. Od velikosti se pak odvíjí hmotnost výrobku.

Jak vybrat WC na chatu

Suché chemické WC má nejširší využití. Hodí se do karavanů, obytných vozů, na zahrádky, chaty a chalupy, slouží ale i jako zdravotní pomůcka pro seniory a osoby s omezenou mobilitou. V rekreačních objektech obvykle bývá zabudované, ponechat ho ale můžete i jako přenosné. Chemická toaleta poskytuje vysoký komfort.

Jak řešit WC na chatě

Zdánlivě nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod představuje jímka neboli žumpa. Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž z plastu, betonu či sklolaminátu. Ke stavbě jímky, která bude vyvážena do čistírny odpadních vod, potřebujete povolení stavebního úřadu. Nemusíte ovšem žádat o povolení k vypouštění odpadních vod.

Co je separační toaleta

Narozdíl od běžných suchých záchodů nezapáchají, a to díky tomu, že moč je oddělena neboli separována od tuhého odpadu. Odtud také název separační WC. V běžných suchých WC se totiž obě složky mísí a pak kvasí, což způsobuje typický zápach, kterému se díky separaci vyhnete.

Jak vyčistit vodu z potoka

Cestovní filtr, nebo chcete-li přenosný systém pro přípravu pitné vody, dokáže bezpečně zbavit třeba vodu z potoka nejrůznějších nečistot, bakterií a parazitů. Filtrují pomocí porézní membrány. Přefiltrovaná voda nemá pachuť, což hrozí při chemickém čištění.

Jak řešit odpad

Ideálním způsobem, jak vyřešit odpad u rodinného domu a novostavby, je připojení ke kanalizaci. Alternativně, pak lze řešit domovní čistírnou odpadních vod nebo tříkomorovým septikem. Nejhorším řešením je klasická žumpa, respektive bezodtoká jímka.

Kam s odpadní vodou

Potrubí, kterým odpadní voda odtéká, se nazývá kanalizace nebo stoková síť. Tou odpadní voda putuje až na čistírnu odpadních vod, kde projde procesem čištění, aby se do řeky vrátila opět čistá. Než ale doteče až na čistírnu odpadních vod, musí urazit dlouhou cestu.

Co s vodou ze septiku

Nejjednodušším zařízením je bezodtoková vodotěsná jímka –žumpa, která však na rozdíl od septiku nebo domovní čistírny splaškovou vodu nečistí, ale pouze shromažďuje. Z jímky se pak odpadová voda fekálním vozem vyváží do nejbližší čistírny odpadních vod.

Jak získat pitnou vodu

Tekoucí voda je nejlepším vodním zdrojem kdekoli na světě. Díky proudění je v ní podstatně méně mikroorganismů než ve stojaté tůni nebo louži. V horách a podhůří se místo, kde může být potok nebo říčka, hledá poměrně snadno. Stačí sledovat terénní zářezy v krajině nebo se dostat na nejnižší bod údolí.

Jak udělat z Nepitné vody pitnou

K úpravě dešťové vody na vodu pitnou budete potřebovat domácí čističku dešťové vody. Jedná se o komplexní technické zařízení, které sestává především z akumulační nádrže, sady filtrů, čerpací nádrže a řídicí jednotky. Úpravu vody má na starosti několikastupňový systém filtrace doplněný o UV záření.

Co s vodou z čističky

Vyčištěná voda se zpravidla vypouští do povrchových vod (potok, řeka), do vsaku nebo veřejné kanalizace, která není napojena na obecní čistírnu, případně lze vodu využívat k zavlažování vlastního pozemku. Při vypouštění do povrchových vod posuzuje úřad čistírnu dle zařazení do kategorie.

Jak často se má vyvážet kal z cisticky

V případě dobře usazeného filtru celý čisticí provoz probíhá bez pomoci elektrické energie. Kal, který zůstává v septiku, stačí vyvézt jednou za rok, v některých případech i méně často.

Jak často se vyváží jímka

Každý majitel má také povinnost vyvážet septik, tu stanoví vodoprávní úřad. Nejčastěji se septik vyváží jednou až dvakrát do roka – záleží na velikosti nádrže a množství vody, které odvádí. Poté si nezapomeňte uschovat potvrzení o pravidelném vývozu septiku pro případ kontroly.

Jak daleko septik od domu

Vzdálenosti mezi žumpou a sousední budovou stanovuje ČSN 75 6081 „žumpy“. Odstupová vzdálenost vnější stěny žumpy od vnější stěny budovy musí být nejméně 1 m.

Jak vyčistit špinavou vodu

Čištění vody

Špinavá voda vyčištěná chemikálií je pořád špinavou vodou a pořád bude potřeba vyfiltrovat (filtrujte před čištěním, pokud možno). Voda se čistí především varem, chemickými látkami a nebo UV světlem.