Jak vypadají Lucky?

Kdo to byly Lucky

Lucky jsou maskované ženské postavy, které v české a slovanské lidové kultuře vykonávají v předvečer 13. prosince – svátku svaté Lucie rituální obchůzku.

Jak vypadaly Lucie

Lucie chodily po domácnostech do bílých šatů oblečené postavy, kterým se říkalo Lucky nebo Lůcy. V každém kraji vypadaly Lucky trochu jinak. Někde byly zahalené do bílých šatů se škraboškou a klapajícím zobákem, jinde měly pomoučený obličej nebo byly oblečené v černém. Vždy však mlčely a vše předváděly pantomimou.
Archiv

Kdy chodí Lucky

V předvečer svátku sv. Lucie chodívaly „Lucky" kolem stavení. Postavou velká, bíle oděná „Lucka" chodila s velkým dřevěným nožem, jímž strašila děti, že rozpáře bříško tomu, kdo se v adventu nepostí. Někde chodívalo po staveních Lucek více a děti, které se uměly pomodlit obdarovávaly, ostatním hrozily metlou.

Co se deje 13. prosince

Svatá Lucie byla sicilská dívka, jejíž památku si každoročně 13. prosince připomínají římsko-katoličtí, luteránští i ortodoxní křesťané. Svatá Lucie patří k nemnoha světcům, které členové severských luteránských církví oslavují.

Kdo noci upije a dne nepřidá

A další vysvětlení je v rozdílu mezi středním slunečním časem a skutečným nerovnoměrným slunečním časem. "Sluníčko se ten den stále ještě zkracuje, kdežto noc se prodlužuje. Odtud tedy platí rčení, že Lucie noci upije a dne nepřidá."

Odkud pochází jméno Lucie

Jméno Lucie i jeho varianty Lucia nebo Luciana mají původ v latinském slově "lux" s významem "světlo". Jméno Lucie se tak překládá jako "světlá" nebo "zářící". Toto jméno má osobní číslo pět a znamená Riziko. Má v sobě mnoho dobrých sil, přitahuje k sobě dobro a příjemné zážitky.

Jak zemrela Svata Lucie

K veřejnému znásilnění však nedošlo – všechny pokusy o dopravení Lucie do nevěstince selhaly. Dokonce i voli, kteří měli táhnout vůz, odmítli poslušnost. Zlomit její vůli nedokázala ani žhavá pryskyřice, kterou jí lili na kůži, a tak ji nakonec kat probodl mečem hrdlo. Zemřela 13.

Co znamená jméno Lucie

Jméno Lucie i jeho varianty Lucia nebo Luciana mají původ v latinském slově "lux" s významem "světlo". Jméno Lucie se tak překládá jako "světlá" nebo "zářící". Toto jméno má osobní číslo pět a znamená Riziko. Má v sobě mnoho dobrých sil, přitahuje k sobě dobro a příjemné zážitky.

Kdy má svátek svatá Lucie

Svátek svaté Lucie je křesťanský svátek jež je slaven 13. prosince na památku svaté Lucie.

Kdo chodí v podvečer 13. prosince

V českých i moravských vesnicích chodil 13. prosince průvod masek dům od domu. Hlavní postavou tohoto průvodu byla dívka, která představovala světici. Se svatou Lucií dále šli kněz, poustevník, řezník, kominík, dráteník, krajánek, družičky a další.

Co je to pranostiky

Pranostika je drobný útvar lidové slovesnosti, předpověď týkající se určitých dnů či období, obzvláště ve vztahu k zemědělství a počasí. V širším významu patří mezi pranostiky také různá rčení týkající se hospodářství.

Jak oslovovat Lucku

Významově příbuzné je i se jmény Světlana nebo Roxana. Domáckými podobami jména jsou Lucka, Lúca, Luci, Lusy, Lucina, Lucinka aj.

Jak se říká Lucce

Domáckými podobami jména jsou Lucka, Lúca, Luci, Lusy, Lucina, Lucinka aj. Slovenština jméno zná jako Lucia a Luciána, angličtina, italština nebo latina ho užívá také jako Lucia. Němčina vedle verze Lucia užívá i mutaci Luzie nebo Lucie.

Kdy má svátek Lucie 2023

Dnes má svátek – Lucie – 13.12.2023 | Svátky Centrum.cz.

Jak říkat Lucce

Domáckými podobami jména jsou Lucka, Lúca, Luci, Lusy, Lucina, Lucinka aj. Slovenština jméno zná jako Lucia a Luciána, angličtina, italština nebo latina ho užívá také jako Lucia. Němčina vedle verze Lucia užívá i mutaci Luzie nebo Lucie.

Jak říkat jméno Lucie

Domáckými podobami jména jsou Lucka, Lúca, Luci, Lusy, Lucina, Lucinka aj. Slovenština jméno zná jako Lucia a Luciána, angličtina, italština nebo latina ho užívá také jako Lucia. Němčina vedle verze Lucia užívá i mutaci Luzie nebo Lucie.

Co je to Petr

Vlastní mužské jméno Petr pochází z řečtiny (πέτρος Petros), kde femininum πέτρα petra znamená „kámen“ či „skála“ . V České republice to bylo v roce 2016 třetí nejčetnější jméno.

Kdy se nesmi síť

Před půlnoční mší se nesmí šít, plést – protože by pak myši dílo zničily. Na Štědrý den nepište své milé – milému zamilované psaní, jinak by to mohlo znamenat rozchod. Když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci – přináší to štěstí.

Co se dává do rohu místnosti na Vánoce

Nesměl chybět dožínkový věnec, bochník chleba, česnek a hrnek medu. Někde se dbalo, aby byla přítomná ošatka s devatero druhy jídla (většinou ovoce a ořechů). Jinde se do každého rohu stolu dávala ošatka. V první byl bochník chleba, aby byl zajištěn dostatek jídla pro rodinu.

Co si únor zazelená

Teplý únor – studené jaro, teplé léto. Co si únor zazelená – březen si hájí; co si duben zazelená – květen mu to spálí. Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.

Jak se den sv Havla ukazuje

Jaký den Havel ukazuje, taková zima objevuje. Opadá-li listí do polovice října, svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá zima.

Z jaké země pochází jméno Lucie

Jméno Lucie pochází z latinského slova lux, které znamená světlo.

Jak vzniklo jméno Lucie

Jméno Lucie i jeho varianty Lucia nebo Luciana mají původ v latinském slově "lux" s významem "světlo". Jméno Lucie se tak překládá jako "světlá" nebo "zářící". Toto jméno má osobní číslo pět a znamená Riziko. Má v sobě mnoho dobrých sil, přitahuje k sobě dobro a příjemné zážitky.

Co znamená jméno Klára

Ženské křestní jméno Klára pochází z latiny. Vyvinulo se z latinského slova "clara" ve významu "světlá", "jasná" nebo také "slavná".

Kdy mají Lucky svátek

V úterý 13. prosince se slaví svátek svaté Lucie, patronky advokátů, spisovatelů, vrátných, přadlen, švadlen, krejčích, kočích a dalších řemesel, ale i kajících se prostitutek. Její přímluva vás ochrání před bolestmi v krku, infekcí a očními chorobami.