Jak vypnout režim soustředění?

Jak vypnout soustředění iPhone

Přejděte do Nastavení > Soustředění. Klepněte na nabízenou možnost soustředění – například Nerušit, Osobní, Spánek nebo Práce – a pak na Přizpůsobit režim soustředění.
Archiv

Co je to režim soustředění

Pokud je režim soustředění aktivní, můžete si dát od něj pauzu na určitou dobu. Během ní lze aplikace používat. Po vypršení se opět aktivuje režim a aplikace jsou nepřístupné. Novinka se na vašem zařízení možná již nachází.
Archiv

Jak vypnout funkci Nerušit

Vypnutí režimu NerušitPřejděte prstem dolů z horní části obrazovky a klepněte na aktuální možnost: Pouze budíky , Pouze prioritní nebo Úplné ticho .Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a klepněte na Vypnout.

Jak vypnout spánkový režim

Vypnutí spánkového režimu ve všech rozvrzích spánkuV aplikaci Zdraví klepněte na panel Prohlížení vpravo dole a potom na Spánek.Posuňte zobrazení dolů do části Váš rozvrh a pak klepněte na „Úplný rozvrh a volby“.Vypněte volbu Použít rozvrh spánkového režimu.

Jak vypnout tichý režim na iPhone

Přepnutí iPhonu do tichého režimu

Chcete‑li na iPhonu zapnout tichý režim , nastavte přepínač Zvonění/ticho tak, aby byla vidět jeho oranžová strana. Chcete‑li tichý režim vypnout, vraťte přepínač zpět. Když je tichý režim vypnutý, iPhone přehrává všechny zvuky.

Proč iPhone nezvoní

Pokud váš iPhone nezvoní, protože je zapnutý tichý režim, můžete jej vypnout Nastavení. Chcete-li to provést, otevřete dřevák ikonu pro přístup k Nastavení a poté vyberte Zvuky a Haptics možnost na obrazovce. Poté přejděte dolů a zobrazte Přepínač zvonění/tichého režimu sekce.

Jak zrušit Umlčená oznámení

Smazání oznámení: Přejeďte přes oznámení nebo skupinu oznámení směrem doleva a pak klepněte na Smazat nebo Smazat vše. Umlčení oznámení pro určitou aplikaci: Přejeďte přes oznámení nebo skupinu oznámení doleva, klepněte na Volby a potom na volbu, která umlčí oznámení z příslušné aplikace na hodinu nebo na den.

Jak si upravit plochu IOS 16

Úprava widgetů ze zobrazení Dnes:Přejeďte prstem doprava po ploše nebo zamčené obrazovce.Stisknutím a podržením widgetu otevřete nabídku rychlých akcí.Klepněte na Upravit widget. .Proveďte změny a dokončete je klepnutím mimo widget.

Co je režim Nerušit

Režim Nerušit umožňuje zařízení vypnout všechny zvuky, vibrace a blesky na obrazovce, když je obrazovka uzamčena.

Jak vypnout rezim Nerusit iPhone

Jděte do Nastavení Přejděte na ikonu měsíce a zvolte nabídku Nerušit. V sekci Vypnout zvuk vyberte možnost Vždy.

Jak vypnout usínání počítače

Režim hibernaceNa hlavním panelu vyberte Hledat, zadejte Ovládací panely a vyberte ho z výsledků.Vyberte Systém a zabezpečení.V části Možnosti napájení vyberte Změnit, co tlačítka napájení dělají.Vyberte Změnit nastavení, která jsou momentálně nedostupná.V části Nastavení vypnutí vyberte Hibernace.

Jaký je rozdíl mezi režimem spánku a hibernace

Režim hibernace využívá méně energie než režim spánku a je dostupný u notebooků. Obnovení trvá o něco déle než u režimu spánku, ale po opětovném zapnutí počítače se obnoví vše do stavu, v jakém jste skončili. Režim hibernace použijte v případě, že počítač nebudete používat delší dobu.

Jak vypnout vyzvánění iPhone

Přejděte do Nastavení > Zvuky a haptika nebo Nastavení > Zvuky.

Co je to systémová haptika

Systémová haptika

Systém využívá haptiku, aby vám dal zpětnou vazbu při dokončení určitých operací, jako například pokud klepnete a podržíte text, kontakt nebo některé jiné prvky na obrazovce.

Jak zrušit tichý režim na iPhone

Přepnutí iPhonu do tichého režimu

Chcete‑li na iPhonu zapnout tichý režim , nastavte přepínač Zvonění/ticho tak, aby byla vidět jeho oranžová strana. Chcete‑li tichý režim vypnout, vraťte přepínač zpět. Když je tichý režim vypnutý, iPhone přehrává všechny zvuky.

Jak vypnout Oznamovací centrum

Otevřete v zařízení aplikaci Nastavení . Klepněte na Oznámení. Zapněte nebo vypněte možnost Puntík s oznámením na ikoně aplikace.

Kde najdu oznámení o přihlášení

Povolení a blokování oznámení ze všech webůV zařízení Android otevřete Chrome .Vpravo od adresního řádku klepněte na ikonu možností Nastavení.Klepněte na Nastavení webu. Oznámení.V horní části stránky zapněte nebo vypněte nastavení.

Co dělá iOS 16

Tato aktualizace přináší opravy chyb a důležité opravy zabezpečení pro váš iPhone včetně následujících: Zpoždění nebo nedoručení oznámení o příchozích hovorech a aplikacích na iPhonu 14 Pro a iPhonu 14 Pro Max. Nízká hlasitost zvuku z mikrofonu při telefonních hovorech přes CarPlay na modelech iPhonu 14.

Jak obnovit usporadani plochy

Obnovení původního uspořádání plochy a aplikacíPřejděte do Nastavení > Obecné > Přenést nebo resetovat iPhone.Klepněte na Resetovat, potom na Obnovit uspořádání plochy a pak na Obnovit plochu.

Jak zrušit notifikace

Další informace vám poskytne výrobce zařízení.V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.Klepněte na Aplikace a oznámení Oznámení.V sekci Obrazovka uzamčení vypněte Citlivá oznámení.

Jak vypnout počítač pomocí klávesnice

[ + ] Vypnutí počítače klávesnicí

Současným stiskem tlačítek Ctrl + Alt + Delete na klávesnici vyvolejte nabídku Správce úloh, klávesou Tab se přesuňte na tlačítko Vypnout a potvrďte volbu klávesou Enter. Stejným způsobem pomocí kláves Tab a Enter potvrďte volbu Vypnout i v následném potvrzovacím okně.

Jak vypnout hibernaci Windows 10

V části Nastavení vypnutí zaškrtněte políčko Přepnout do režimu hibernace (pokud je k dispozici) a poté vyberte možnost Uložit změny. Počítač můžete přepnout do režimu spánku kliknutím na tlačítko Start a výběrem možnosti Napájení > Režim hibernace.

Jak zapnout počítač z režimu spánku

Chcete-li probudit počítač nebo monitor z režimu spánku, hibernace nebo pohotovostního režimu, pohněte myší nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici. Pokud to nefunguje, probuďte počítač stisknutím tlačítka napájení. POZNÁMKA: Monitory se probudí z režimu spánku, jakmile detekují videosignál z počítače.

Co je to hibernace

Hibernace (některé zdroje uvádějí též hybernace), česky zimní spánek, je specifická reakce živočichů na zimní období. Hibernující živočich přečkává v klidovém stavu a při útlumu fyziologických procesů ve vhodném úkrytu, zvaném hibernakulum, nepříznivé zimní období.

Jak si změnit vyzvánění

V telefonu otevřete aplikaci Nastavení. Vyzvánění telefonu. Vyberte vyzvánění. Klepněte na Uložit.