Jak z Googlu odstranit staré nebo smazané informace?

Jak odstranit stránku z vyhledávače

Vyplníte jméno, kontaktní adresu a adresu stránky k odstranění. Přidáte vysvětlení, proč chcete stránku odstranit, v českém formuláři by to mělo stačit česky. Přiložíte kopii nějakého svého dokladu, podepíšete formulář zadáním data a žádost odešlete.

Jak se smazat z Googlu

Pokud chcete požádat o odstranění osobních údajů z jiné služby Google, odešlete žádost pomocí formuláře příslušné služby. Najdete ho na stránce Odebrání obsahu z Googlu. Pokud například chcete požádat o odstranění osobních údajů z Bloggeru, odešlete žádost pomocí příslušného formuláře pro Blogger.

Jak odstranit vloženou stránku na webu

Smazání vybraných stránek webuNa počítači otevřete web v nových Webech Google.Vpravo klikněte na Stránky.Vedle souboru, který chcete smazat, klikněte na ikonu možností .Klikněte na Smazat.

Jak odstranit listu

Podržte prázdné místo na ploše. Když se objeví „oddálené“ obrazovky, uvidíte, že lišta Google je na svém místě. Podržte jej, dokud se neobjeví možnost smazat. Stiskněte a máte hotovo.

Jak vymazat prázdnou stránku

Klikněte nebo klepněte na libovolné místo na stránce, kterou chcete odstranit, stiskněte Ctrl+G. Do pole Zadejte číslo stránky zadejte \page. Stiskněte enter na klávesnici a pak vyberte Zavřít. Ověřte, že je vybraný obsah stránky, a potom na klávesnici stiskněte Delete.

Jak smazat stránku

Klikněte pravým tlačítkem na kartu stránky a stiskněte Klávesu Delete.

Kde najdu widgety

Přidání widgetuPodržte prázdné místo na ploše.Klepněte na Widgety .Najděte aplikaci s požadovaným widgetem.Pokud chcete zkontrolovat seznam dostupných widgetů, klepněte na aplikaci.Podržte widget. Zobrazí se obrázky vašich ploch.Přetáhněte widget na požadované místo. Zdvihněte prst.

Jak vypnout zprávy od Googlu

Pro Android:

Nejprve otevřete v zařízení aplikaci Google News . Poté klikněte na ikonu profilu a vyberte Nastavení zpráv. Dále otevřete oznámení. Nakonec vypněte Aktuality přesunutím přepínače doleva.

Jak odstranit poslední stránku

Pokud se prázdná stránka objeví na konci dokumentu a máte tam konec oddílu, umístěte kurzor přímo před konec oddílu a stiskněte klávesu Delete.

Jak odstranit konec oddílu

Pokud jste do dokumentu přidali konce oddílů, můžete jejich začátek a konec zobrazit nejsnadněji tak, že zobrazíte formátovací značky. Přejděte na Domů avyberte Zobrazit všechny netisknutelné znaky. Vyberte konec oddílu a stiskněte Klávesu Delete.

Jak odstranit prázdnou stránku

Pokud tento jednoduchý postup selže, klikněte na kartu „Zobrazit,” kterou naleznete na liště nástrojů a vyberte navigační tabulku v části „Zobrazit…” Přejděte nyní na Stránky a vyberte miniaturu prázdné strany na levém panelu. Už jen stiskněte Delete a počkejte, dokud se stránka neodstraní.

Jak smazat prázdnou stránku na konci tabulky

Pokud se na konci dokumentu zobrazí prázdná stránka a Vy máte nějaký konec oddílu, můžete umístit kurzor přímo před konec oddílu a stisknutím klávesy DELETE ho odstranit. To by mělo prázdnou stránku odebrat.

Co to jsou widgety

Widgety jsou malé karty, které zobrazují dynamický obsah z vašich oblíbených aplikací a služeb na ploše Windows. Zobrazují se na panelu widgetů, kde můžete zobrazit, připnout, odepnout, uspořádat, změnit velikost a přizpůsobit widgety tak, aby odrážely vaše zájmy.

Jak se zbavit widgetu

Odstranění widgetu Zpráv GooglePodržte widget Zprávy Google.Přetáhněte widget nahoru na Odstranit .Zdvihněte prst.

Jak zjistit historii oznámení

Možnost 1: V aplikaci Nastavení

Otevřete v zařízení aplikaci Nastavení. Nastavení aplikace. V sekci Nejnovější najdete aplikace, které vám nedávno odeslaly oznámení.

Co to jsou RCS zprávy

Když používáte RCS chaty, zprávy se odesílají pomocí protokolu rozšířených komunikačních služby (RCS), což je oborový standard pro zasílání zpráv prostřednictvím operátora. K posílání zpráv s využitím funkcí RCS musí mít všichni účastníci konverzace zapnuté RCS chaty. Jinak se zprávy dají odesílat přes SMS nebo MMS.

Jak odstranit stránku

Klikněte pravým tlačítkem na kartu stránky a stiskněte Klávesu Delete.

Jak změnit oddíl zápatí

Klikněte nebo klepněte na stránku na začátku oddílu. Vyberte Rozložení > konce > Další stránka. Poklikejte na záhlaví nebo zápatí na první stránce nového oddílu. Kliknutím na Propojit s předchozím tuto možnost vypněte, a zrušte tak propojení záhlaví nebo zápatí s předchozím oddílem.

Jak zrušit formátování

Vymazat veškeré formátováníVyberte text s formátováním, které chcete vymazat.Vyberte Domů >Vymazat všechna formátování nebo stiskněte Ctrl+mezerník.

Jak vypnout widgety

Pokud chcete odebrat vstupní bod widgetů z hlavního panelu, klikněte nebo stiskněte klávesu s logem Windows a vyberte Nastavení > Přizpůsobení > hlavní panel. Pak zapněte nebo vypněte widgety.

Co to je widget

Widgety jsou malé karty, které zobrazují dynamický obsah z vašich oblíbených aplikací a služeb na ploše Windows. Zobrazují se na panelu widgetů, kde můžete zobrazit, připnout, odepnout, uspořádat, změnit velikost a přizpůsobit widgety tak, aby odrážely vaše zájmy.

Jak odstranit widget z mobilu

Odstranění widgetu Zpráv GooglePodržte widget Zprávy Google.Přetáhněte widget nahoru na Odstranit .Zdvihněte prst.

Jak skrýt oznámení

Další informace vám poskytne výrobce zařízení.V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.Klepněte na Aplikace a oznámení Oznámení.V sekci Obrazovka uzamčení vypněte Citlivá oznámení.

Co to je plovoucí oznámení

Další způsob, jak mohou aplikace oznamovat nějaké informace, zprávy či upozornění, jsou plovoucí oznámení. I v jejich případě lze určit, jaké aplikace je mohou, nebo naopak nesmí zobrazovat.

Jak zrušit chat ve zprávách

Zapnutí nebo vypnutí RCS chatůSpusťte na zařízení aplikaci Zprávy .Vpravo nahoře klepněte na svoji profilovou fotku nebo ikonu. Nastavení Zpráv.Klepněte na RCS chaty.Zapněte nebo vypněte RCS chaty.