Jak zažádat o Freistellung?

Co je potřeba pro Freistellung

Chci požádat o Freistellung. Co k tomu budu potřebovat Základní podmínkou pro vystavení osvobození od srážkové daně (Freistellung) je německé daňové číslo (Steuernummer). O daňové číslo je nutné zažádat již s první žádostí o Freistellung, protože samostatně vám jej daňový úřad nevystaví.

Jak získat Freistellung

Freistellungsbescheinigung vydává finanční úřad v Německu na základě vaší žádosti. Podmínkou je prokázat, že není důvod obávat se nesplnění zákonných povinností z vaší strany. Zároveň byste v Německu měli mít zástupce, který má právo přijímat poštu z německého finančního úřadu.
Archiv

Jak se vyhnout Srazkove daní

Srážkovou daň využijete vždy, když se svým pracovníkem nemáte podepsané prohlášení poplatníka daně (takzvaný růžový formulář). Jestliže pracovník má tento formulář se svým zaměstnavatelem podepsaný, pak odvádí klasickou zálohovou daň a srážková daň se na něj nevztahuje.

Co potřebuji k daňovému přiznání v Německu

V Německu je možné podat daňové přiznání online, které je k dispozici na mnoha webech v různých podobách. Potřebujete k tomu papír od zaměstnavatele, kde je uveden přehled odvodů na daních, sociální a zdravotní pojištění, a také musíte znát své daňové ID.

Jak dlouho plati Freistellung

O její vrácení můžete žádat vždy až po skončení kalendářního roku, ve kterém vám byla sražena/odvedena. Pokud jste například za jisté období v roce 2022 neměli Freistellung a objednavatelé vám strhávali 15%, o vrácení této částky můžete žádat až od 1. ledna 2023.

Co zaridit jako Pendler

Jako pendler si musíte po podepsání pracovní smlouvy zařídit zamezení dvojího zdanění a přiřazení daňové třídy. Potřebujete k tomu formulář Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu.

Kdy se musím registrovat k DPH v Německu

Při internetovém prodeji zboží a jeho fyzickém naskladnění na území Německa, přičemž pokud Vaše zboží v Německu nebude naskladněno, ale budete ho prodávat z domovského státu, pak se k DPH registrovat nemusíte. Tuto povinnost byste měli až po překročení obratu z prodeje v Německu ve výši 100 000 EUR.

Kdy se přihlásit ke srážkové dani

Z pozice plátce daně se ze zákona musíte přihlásit ke srážkové dani tehdy, když máte zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce nebo činnosti, jejichž měsíční mzda nepřesahuje 5000 Kč měsíčně. Srážková daň vás nemine ani v případě, že vyplácíte autorské honoráře do 7000 Kč měsíčně.

Kdy se uplatňuje srážková daň

Srážková daň může být odvedena pouze v případě, že není podepsáno prohlášení k dani a hrubá odměna u dohody o provedení práce je 10 000 Kč a méně, u dohody o pracovní činnosti, pokud odměna není vyšší než 3 000 Kč. U dohody o provedení práce došlo ke zvýšení limitu od 1. května 2019.

Jak dlouho trvá vyřízení dani v Německu

Ze zkušenosti ale můžeme říct, že se průměrná délka zpracování německých daňových přiznání tamními úřady pohybuje v rozmezí čtyř až šesti měsíců.

Jaké jsou druhy dani

Přímé daně lze rozdělit do dvou skupin. Tou první jsou daně z příjmů (nebo také daně důchodové), kam se řadí daně z příjmů fyzických i právnických osob. Druhou pak daně majetkové, mezi něž se řadí daň z nemovitostí (pozemky, stavby, bytové i nebytové jednotky), daň silniční a tzv. daně převodové (např.

Kdy mám nárok na odstupné v Německu

Německo: výpovědní doba podle počtu odpracovaných let od čtyř týdnů do sedmi měsíců; na odstupné nemá zaměstnanec právní nárok, vyplácí se, jen pokud bylo předem zakotveno v pracovní nebo kolektivní smlouvě či ve výpovědi.

Kdo je povazovan za Pendlera

Jestliže dojíždíte za prací do jiné země EU, než ve které bydlíte, ale domů se minimálně jednou týdně vracíte, jste podle práva EU považováni za přeshraniční pracovníky (někdy se jím také říká pendleři).

Co je to AOK

AOK – Die Gesundheits- kasse (zdravotní pojišťo- vna) je největší zdravotní pojišťovnou v Bavorsku. Naše pobočky jsou vám pro vaše dotazy a žádos- ti k dispozici přímo tam, kde pracujete. Evropa se stále více inte- gruje, dřívější hranice již nehrají skoro žádnou roli.

Jak nakoupit v Německu bez DPH

Obecně platí, že pokud je prodejce (obchod v Německu) i nakupující (Vy) plátce DPH, je prodejce povinen dát cenu bez DPH v případě, že se zasílá mimo daný stát (Německo). Jenže v našem případě bude dodací adresa v Německu, takže zboží dojde včetně DPH a Vy budete žádat o navrácení na českých úřadech.

Jak fakturovat do Německa

Pokud vystavujete fakturu podnikateli, který sídlí mimo EU, postupujete stejně jako při fakturaci v České republice pro běžného občana či neplátce DPH. Pokud naopak z třetích zemí nakupujete bez DPH (a vy sami nejste plátci DPH), musíte se stát identifikovanou osobou a DPH v Česku zaplatit.

Jaký je rozdíl mezi srážkovou a zálohovou dani

U srážkové daně se příjem zkrátka nezapočítává na konci roku mezi ostatní příjmy poplatníka – je konečná a není ji potřeba uvádět v běžném daňovém přiznání. U zálohové je tomu přesně naopak. Rozhodnutí, jakou sazbu ale použít, je velmi individuální a odvíjí se od výše a struktury příjmů poplatníka.

Jak se odvádí srážková daň

Platbu za srážkovou daň musíte odvést nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci provedení srážky. Po ukončení zdaňovacího období byste měli na příslušném finančním úřadě také podat vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických nebo právnických osob.

Kdo platí srážková daň

Kdo odvádí srážkovou daň

Jde o osobu, která vyplácí (hradí) konkrétní fyzické či právnické osobě, tzv. poplatníkovi, příjem podléhající srážkové dani. Plátce daně odvádí sraženou daň svému místně příslušnému správci daně pod svou majetkovou odpovědností, svým jménem a pod svým daňovým identifikačním číslem (DIČ).

Jak zjistím že mám přeplatek na dani

Informaci o existenci přeplatku je možné zjistit přihlášením se do Online finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky, popřípadě u svého místně příslušného správce daně. Pokud vám takový přeplatek vznikl, doporučujeme požádat o jeho převedení na jinou daň, nebo o jeho vrácení.

Kdy musím podat daňové přiznání v Nemecku

Termín pro podání německého daňového přiznání je do 31. července následujícího kalendářního roku. Lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2021 byla prodloužena do 31. října 2022.

Co se platí z daní

Daň je finanční částka, kterou musí občané nebo organizace platit státu v souladu se zákonem. Jedná se o způsob, jakým stát získává finanční zdroje na financování veřejných projektů a služeb, jako jsou například zdravotnictví, vzdělání, bezpečnost, infrastruktura a další oblasti.

Co vše se musí danit

Mezi přímé daně patří:daň z příjmů právnických osob,daň z příjmů fyzických osob,daň z nemovitosti,daň z nabytí nemovitosti (zrušena),darovací daň (zrušena),dědická daň (zrušena),silniční daň.

Jak dlouho se muze marodit v Německu

Nemocenská je pojišťovnou vyplácena po dobu maximálně 78 týdnů, přičemž nárok máte pouze jednou za tři roky. Není tedy důležité, zda je vám vyplácena po těchto 78 týdnů nemocenská v kuse nebo se jedná o různé pracovní neschopnosti, kdy doba léčení různých nemocí či úrazů v součtu přesáhne 78 týdnů.

Jak dlouho můžu pracovat v Německu

Maximální délka zkušební doby v Německu je právě 6 měsíců. Dohodnou-li se zaměstnanec a zaměstnavatel na jiné délce, musí být její délka a datum konce zkušební doby uveden jednoznačně ve smlouvě. Nejčastější délka pracovní doby v Německu je dva, tři nebo šest měsíců.