Jak zjistit kdo je majitel nemovitostí?

Jak zjistit co osoba vlastní

V klasickém nahlížení do katastru nemovitostí se podle jména vlastníka vyhledávat nedá. Důvodem je ochrana soukromí majitelů. Můžete však využít aplikaci Dálkový přístup do KN (funkce Evidence práv pro osobu) nebo obrátit se přímo na územní pracoviště daného katastrálního území.
Archiv

Kde vzít list vlastnictví

Jak získat list vlastnictví Při koupi nemovitosti si vždy budete muset opatřit list vlastnictví. Můžete požádat advokáta, který má zřízen dálkový přístup, aby vám jej získat. Případně si můžete zakoupit list vlastnictví online pro jednotlivou nemovitost přímo v e-shopu katastru nemovitostí.

Jak zjistit informace o nemovitostí

Existuje několik možností, jak tohle zjistit:Nahlížení do katastru nemovitostí přes www.nahlizenidokn.cuzk.cz. Online aplikace digitálního katastru nemovitostí je prvním místem, kam se při zjišťování majitele pozemku podívat.Nahlížení do ikatastr.cz.Využití Map od Seznam.cz.
Archiv

Jak zjistit předchozí majitelé nemovitostí

Vlastníky lze zjistit na katastru nemovitostí. U každé nemovitosti si můžete nechat vypsat seznam předchozích vlastníků.

Jak vyhledavat v katastru nemovitostí

možnost. Na webu cuzk.cz klikněte na odkaz „Nahlížení do katastru nemovitostí“. Zvolte možnost „Vyhledat parcelu“. Pokud neznáte parcelní číslo, ani katastrální území, v kterém se parcela nachází, pak z horní lišty vyberte možnost „Mapa“.

Jak nahlížet do katastru nemovitostí

Náhled do katastru nemovitostí je realizováno přes webové stránky www.cuzk.cz a je přístupné všem uživatelům, kteří mají přístup na internet. Potřebné informace z katastru získáte zcela zdarma a bez zbytečné registrace.

Jak zjistit majitele na katastru

Nejjednodušším způsobem, jak najít majitele pozemku, který jste si vyhlédli nebo o kterém z nějakého důvodu potřebujete zjistit určité informace, je hledání prostřednictvím serveru mapy.cz nebo přímo na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, a to přes portál Nahlížení do katastru nemovitostí ( …

Jak získat list vlastnictví z katastru online

Na listy lze nahlížet vzdáleně www.cuzk.cz – Nahlížení do katastru nemovitostí. Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, bytech a právech stavby evidovaných v katastru nemovitostí. Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné.

Jak získat informace z katastru nemovitostí

Výpis z registru nemovitostí můžete získat i online prostřednictvím žádosti o dálkový přístup do katastru. V tomto případě je nutná registrace a zaplacení poplatku. O výpis z katastru můžete požádat i anonymně na jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu, která je vlastníkem nemovitosti.

Jak zjistit adresu z katastru

Po kliknutí na modrý nápis “Zobrazit parcelu v katastru nemovitostí” vás systém přesměruje na stránky katastru, které se otevřou v novém okně a které vám, kromě jiného, zobrazí jak majitele nemovitosti, tak i adresu jeho trvalého bydliště, případně sídlo, pokud se nejedná o fyzickou osobu.

Jak číst v listu vlastnictví

List vlastnictví se člení na záhlaví a části A, B, B1, C, D, E, F. V záhlaví jsou uvedeny údaje o datu, hodině a minutě, ke kterým výpis z katastru nemovitostí prokazuje stav evidovaný v katastru, údaje o okresu, obci a katastrálním území, číslo listu vlastnictví a informace o druhu číslování parcel.

Kdo může nahlížet do katastru nemovitostí

Nahlížení do KN je umožněno každému, kdo má přístup na internet. Bezplatné nahlížení je omezené, ale pro základní informace je dostačující.

Jak vyhledávat na katastru

V první řadě vyhledejte www.cuzk.cz a zde “Nahlížení do katastru”. Varianta 1: pokud znáte číslo některého pozemku, vyhledejte tento pozemek nejdříve v aplikaci “Parcela”. Vpravo by se měla objevit mapka, na kterou můžete kliknout, a zobrazí se mapa parcely.

Kde je uloženo prohlášení vlastníka

Odpověď je jednoduchá – dokument získáte (za nemalý poplatek) na katastrálním úřadu.

Jak zjistit jestli Vlastním pozemek

V první řadě vyhledejte www.cuzk.cz a zde “Nahlížení do katastru”. Varianta 1: pokud znáte číslo některého pozemku, vyhledejte tento pozemek nejdříve v aplikaci “Parcela”. Vpravo by se měla objevit mapka, na kterou můžete kliknout, a zobrazí se mapa parcely.

Kdo vlastní pozemek

Postup, jak zjistit údaje o majiteli:

Na stránce katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ klikněte na vyhledání stavby, nebo vyhledání parcely, podle toho, jaké údaje máte k dispozici. Ideálně svého vlastního domu, který řešíte. Objeví se údaje o nemovitosti.

Kdo může žádat o výpis z katastru nemovitostí

Výpis z registru nemovitostí můžete získat i online prostřednictvím žádosti o dálkový přístup do katastru. V tomto případě je nutná registrace a zaplacení poplatku. O výpis z katastru můžete požádat i anonymně na jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu, která je vlastníkem nemovitosti.

Jak získat výpis z katastru nemovitostí zdarma

Tip: O výpis z katastru může požádat kdokoliv a na jakoukoliv nemovitost. Nelze však hledat dle osoby majitele. Na webu www.CUZK.cz naleznete zkrácenou verzi listu vlastnictví, do které lze nahlížet zdarma a dále úplný výpis (LV list vlastnictví), který je zpoplatněn částkou 50 Kč za jednu stranu.

Co lze zjistit z katastru nemovitostí

Z katastru nemovitostí se tak nejen dozvíme, kdo nemovitost vlastní, ale také, zda je nemovitost zatížena věcným břemenem, zástavním právem nebo předkupním právem, či naopak, zda existuje věcné břemeno, které nemovitosti svědčí v její prospěch. Katastr nemovitostí slouží nejen soukromým osobám, ale také státu.

Jak zobrazit LV

Jsou státy, kde evidence majetku a vlastnictví není zdaleka na takové úrovni. Navíc do těchto dat můžeme nahlížet a to buď přímo na jednotlivých pracovištích Katastrálních úřadů, přes dálkový přístup (placený), přes služby typu CzechPoint nebo zdarma přes stránky nahlizenidokn.cuzk.cz.

Jak nahlédnout do listu vlastnictví

Na listy lze nahlížet vzdáleně www.cuzk.cz – Nahlížení do katastru nemovitostí. Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, bytech a právech stavby evidovaných v katastru nemovitostí. Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné.

Kde sehnat půdorys bytu

Odpověď na tuto otázku zjistíte ve chvíli, kdy se podíváte do prohlášení vlastníka nemovitosti. Zde jsou totiž jednotlivé bytové jednotky i nebytové prostory specifikovány i s oficiální výměrou uváděnou v m2. Nechybí ani informace o sklepních kójích a rozdělení společných prostor domu.

Jak zjistit podlahovou plochu bytu z katastru

V základních informacích o bytových jednotkách na katastru však žádné hodnoty typu užitná, podlahová nebo započitatelná plocha nenajdete. U bytových jednotek je zde pouze údaj “Podíl na společných částech”, který může nabývat hodnot typu 196/10525, 12/625 nebo 1/24.

Kdo je majitel pozemku

Postup, jak zjistit údaje o majiteli:

Na stránce katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ klikněte na vyhledání stavby, nebo vyhledání parcely, podle toho, jaké údaje máte k dispozici. Ideálně svého vlastního domu, který řešíte. Objeví se údaje o nemovitosti.

Kde lze najít prohlášení vlastníka

Odpověď je jednoduchá – dokument získáte (za nemalý poplatek) na katastrálním úřadu.