Jaký základ na komín?

Jak velký základ pro komín

Rozměry základu by měli být minimálně o 5 cm širší než je vnější rozměr komínu a do hloubky 50 cm pro komín, který je umístěn uvnitř domu a 80 cm ( nezámrzná hloubka) pro komín, který je umístěn vně domu. Pro jednoprůduchový komín by měl být půdorys základu cca 50 x 50 cm.
Archiv

Jaký zvolit průměr komína

Obecně platí, že průměr komínu pro spotř. na tuhá paliva by neměl být menší než 140 mm, a nemá být užší než průměr odtahového hrdla připojovaného spotřebiče. To znamená např. je-li odkouření spotřebiče (kouřové odtahové hrdlo kamen) např.

Jak vysoko má být komín nad střechou

Podle platné normy má končit komín min. 65 cm nad hřebenem střechy.

Co dát kolem komína

Těsnící pásy kolem komína

Těsnící pásy umožňují důkladné utěsnění komínů, stěn, vikýřů, atik a dalších střešních konstrukcí. Jedná se o barevně lakované hliníkové pásy s celoplošnou lepicí vrstvou butylové hmoty. Hliníkový plech je profilovaný, díky čemuž se se snadno tvaruje.

Čím natáhnout komín

Pro všechny majitele domů, kteří se však z estetického i bezpečnostního hlediska rozhodli pro omítnutí komínu, je tu chytré řešení v podobě omítky Izonil. Tahle celosvětově unikátní omítka v sobě účinně spojuje systém sanace i hydroizolace, a tak se hodí právě k využití do extrémních míst.

Jak postavit komín levně

Je to opravdu snadné:Na dostatečně únosný podklad vybetonujeme podstavec minimálně do výšky budoucí čisté podlahy.Rychletuhnoucí žáruvzdorný tmel pro lepení tvárnic (ARZT) je součástí dodávky komínového systému.Na takto připravený sokl naneseme ARZT a usadíme pateční tvárnici komínového systému.

Jak vysoký komín pro krbová kamna

V každém případě by měl být minimálně 4 m vysoký, aby byl zajištěn optimální tah. Navíc by měl komín přesahovat hřeben střechy, aby kouř stoupal vzhůru. Průměr komína musí být mezi 150-200 mm.

Jaký komín pro krbová kamna

Vhodné parametry komína pro krbová kamna jsou výška komína cca 5 – 6 metrů a průměr komína 150 mm – 180 mm. Pro krby je vhodný komín vyšší a s větším průměrem, protože krbové vložky mají větší topeniště a jsou náročnější na tah.

Co musí splňovat komín

Požadavky na komín pro plynové spotřebiče jsou jasné: musí být těsný a odolný. Těsný tak, aby ho kondenzát (zkondenzovaná vodní pára), který vzniká při ochlazení spalin v průduchu komínu, nemohl poškodit. Velkou pozornost je třeba věnovat i komínům pro spotřebiče na tuhá paliva.

Jak ukotvit komín

Dvířka se ke komínu přidělají na vruty s hmoždinkami, jinak se ke komínu nesmí nic kotvit. Komín se navíc vlivem teplot může roztahovat jinak, než okolní konstrukce, proto by neměl být nikde pevně spojen s ostatními konstrukcemi. Teda kromě jediného, a to je ukotvení ke střeše, aby se ve větru nezkácel.

Jak zateplit stávající komín

Na vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní desky z minerálních vláken s kolmým vláknem ISOVER NF 333. Tyto izolační desky je možné použít pouze tehdy, pokud teplota na rozhraní komínového tělesa a izolace je max. 200 °C.

Čím obložit komín

Obklady na komínpřírodní kámen.žula.břidlice.pískovec.beton – umělý kámen.beton – imitace pálené cihly.kvarcit – křemenec.skutečná pálená cihla.

Jaké cihly na komín

Cihly pro komín

Normě vyhovuje také plná cihla lícovaná, cihla vápenopísková a plná betonová mrazuvzdorná cihla. Při použití ochranného pouzdra je možné použít také děrované nebo dutinové cihly, jinak nepřipadají v úvahu. Dále platí, že vnitřek komínu používaný pro spotřebiče na tuhá paliva musí být omítnut.

Jak zadělat díru v komínu

Ocelovým kartáčem díru trochu očistěte směrem dovnitř. Pak přiložit čistý hadr na zeď pod díru a štětcem ji navlhčit.Do malty vložit dle potřeby přiseknutou půlcihlu(jedno jakou) dát maltu shora a naklepnout tam z cihly vyseknutý klínek,který by cihlu v díře znehybnil.

Jak zvýšit komín

Jak zvýšit tah komínu Pokud komín z jakékoli příčiny ztratí tah, je možné jej účinně zvýšit instalací komínového ventilátoru. Komínové ventilátory se standardně instalují dvěma způsoby: komínový ventilátor je umístěn na spodním okraji komínu u sopouchu a v komínu tak vyvozuje přetlak.

Jaká je teplota v kamnech

Teplota od 120 do 240 °C – je ideální. Takto probíhající hoření je velmi úsporné, čisté a zajistí dosažení největší účinnosti krbových kamen. Teplota na 240 °C – je již vysoká, vzniklá tepelná energie není zcela využívána a je zbytečně odváděná mimo vyhřívaný objekt, dochází k přetápění systému.

Jak napojit kamna na komín

Optimální variantou je použití zadního vývodu kouřovodu, pokud to konstrukce kamen umožňuje. Zapojení je potom velmi jednoduché – stačí použít trubku o délce 25 cm, zděř a růžici. V případě, že budou kamna připojena na komín s vysokým tahem je doporučeno instalovat trubku s klapkou.

Jak obezdít komín

V půdních prostorách se navíc doporučuje komín obezdít maloformátovými plnými či dutinkovými cihlami určenými k výstavbě příček. Mezi komínem a stěnou či obezdívkou musí být v půdních prostorách mezera široká alespoň 5 mm. Vyplnit ji pak můžeme třeba akrylátovým tmelem.

Co je skelná vata

Skelná vata, skleněná vata případně skelná vlna je tepelně a zvukově izolační materiál vyrobený ze skleněných vláken, které patří do skupiny minerálních vat. Sklo je obvykle pro zvýšení pružnosti a snížení lámavosti upraveno.

Čím spárovat komín

Pro vyspárování komínu použijte výrobek VODOTĚS – je nestékavý a vodotěsný, tzn. už se vám nebude nikdy drolit, protože se do něj voda nedostane a nemůže nic odmrzat. Stejný výrobek můžete použít i pro spárování šalovaček. Pokud byste potřeboval menší zrnitost (podle velikosti spár), tak můžete zvolit SPRAVBETON TH.

Čím natřít komín

Dobrý den, vhodná je silikonová fasádní barva Barlet silikon. Je odolná vlivům počasí, lze namíchat do mnoha odstínů.

Jaká omítka na komín

Pro všechny majitele domů, kteří se však z estetického i bezpečnostního hlediska rozhodli pro omítnutí komínu, je tu chytré řešení v podobě omítky Izonil. Tahle celosvětově unikátní omítka v sobě účinně spojuje systém sanace i hydroizolace, a tak se hodí právě k využití do extrémních míst.

Co snizuje tah Komina

Použití kolena v kouřovodu snižuje tah. Pokud musíte použít koleno, je lepší zvolit 2 x 450 . Otevřený krb spotřebuje každou hodinu cca 300m3 vzduchu, zatímco uzavřené topeniště spotřebuje pouze cca 30m3 za hodinu. Kuchyňská digestoř může odtahovat více vzduchu než komín..

Jak se počítá tah komína

Výpočet spalinové cestyMnožství spalin z plynných paliv se vypočte ze vzorce:m = (0,5 až 0,65) • Q • 10-3 [kg/s]Tahové poměry komínu se vypočítají ze vzorce:pZ = pH – pE [Pa]Správná funkce komínu je zajištěna pokud pZ je kladné tzn.Statický tah komínu se vypočte ze vzorce:pH = H • (rL – rM) • g • 0,7 [Pa]

Kam umístit teploměr na krbová kamna

Teploměr se magneticky připevní na povrch kamen. Teploměr by se měl nacházet v místech, kde je nejvyšší teplota povrchu, tedy nejblíže hrdlu kamen. Pro většinu krbových kamen a vložek je ideální teplota v rozmezí 130°C až 350°C, ideální střední zóna je ukázána na stupnici teploměru.