Jak zrušit automatické vypnutí televize?

Jak nastavit časovač vypnutí TV

Nastavení časovače vypnutí

Časovač vypnutí televizor po uplynutí nastaveného času automaticky vypne. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky (ikona Časovače) — [Časovač vypnutí] — požadovanou možnost.

Proč se mi vypíná televize

Funkce Eko řešení vypne televizor, aby šetřila energii, jestliže televizor delší dobu nepřijímá žádný signál. Časovač vypnutí po uplynutí přednastavené doby vypne televizor. Pravidelně aktualizujte software televizoru.
Archiv

Jak nastavit automatické vypnutí TV Samsung

Můžete použít funkci Čas vypnutí, která automaticky vypne televizor ve stanovenou dobu. Funkce Čas vypnutí je dostupná, jen když jsou nastaveny Hodiny. Chcete-li tuto funkci použít, nejprve nastavte možnost Hodiny ( Čas Hodiny).
Archiv

Jak vypnout režim pro slepé TV Samsung

Obecný postup pro vypnutí zvukového popisu je následovný. V menu Vašeho televizoru vyhledejte "zvuk (zvukový režim, možnosti zvuku)" – "zvukový popis (AD, Audio Description, popis scény)" – vypnout.
Archiv

Jak nastavit vypnuti TV LG

Zmáčkni na ovladači tlačítko Settings a ovladačem sjed na na kolonku obecné, šipkou do strany najed na režim eco,máčkni automatické vypnutí.Je to tam nastaveno na 4 hodiny, tak to vypni.

Jak nastavit casovac na TV LG

Ano je to možné,ale jen v určitých krocích: Menu>Obecné>Časovače (Nastavit automatické zapnutí a vypnutí televizoru ve stanoveném čase)>Časovač vypnutí (Nastavit vypnutí televizoru po uplynutí stanoveného času)>po krocích: 10,20,30,60,90,120,180 a 240 minut. Byla pro vás tato odpověď užitečná

Jak restartovat TV Samsung

Restartujte televizor pomocí dálkového ovládání. Stiskněte a přidržte tlačítko napájení na dálkovém ovládání přibližně na 5 sekund, dokud se nezobrazí zpráva „Vypnutí“. Televizor se vypne a poté se přibližně za jednu minutu automaticky znovu zapne. Odpojte napájecí kabel.

Jak mám zapnout HDR na TV Samsung

Aby jste na vaší televizi Samsung mohli přehrávat HDR obsah ze zařízení připojeného přes HDMI, je třeba podporu onoho HDR pro daný HDMI port zapnout. Pokud by jste stejně jako já čekali, že tato volba bude aktivní již z výroby, tak chyba lávky.

Jak vypnout funkci pro slepce

Aplikaci TalkBack můžete zapínat a vypínat pomocí zkratky tlačítek hlasitosti.Obě tlačítka hlasitosti se nachází na boku zařízení.Podržte obě tlačítka hlasitosti po dobu tří sekund.Dalším stisknutím obou tlačítek hlasitosti po dobu tří sekund potvrďte, že chcete aplikaci TalkBack zapnout nebo vypnout.

Co je to funkce TalkBack

TalkBack je čtečka obrazovky od Googlu integrovaná v zařízeních Android. Díky ní můžete své zařízení ovládat bez použití zraku. Nastavení zařízení závisí na výrobci zařízení, verzi systému Android a verzi aplikace TalkBack.

Proč se vypíná televize LG

Televize má v menu časovač. Pokud je 4hod bez přepnutí programu, přidání zvuku a pod, tak se vypne. Lze nastavit na různý čas. Byla pro vás tato odpověď užitečná

Jak zjistit kód televize LG

Televizory: Modelové označení a sériové číslo se nalézá: Na zadní straně zařízení. Výrobní číslo můžete rovněž nalézt v Nastavení > Obecné > O této TV.

Jak zapnout televizi LG bez ovladače

Nefunguje dálkový ovladačŘešeníZapněte televizor pomocí tlačítka na televizoru.- Pokud jste vypli televizor přímo ze sítě, nelze ho zapnout dálkovým ovladačem.Stiskněte “TV” tlačítko v horním rohu dálkového ovladače.Jestliže je levá nebo pravá strana zakrytá objekty.

Jak obnovit televizi

Zapnete TV a vstoupíte do nabídky Nastavení. V nabídce zvolíte Obecné nastavení => Znovu instalovat televizi a potvrdíte. Tímto dojde k opětovné instalaci a kompletní obnově televizoru.

Jak obnovit TV Samsung

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Předvolby zařízení] — [Obnovit] — [Obnovení továrních dat]. Vyberte možnost [Vymazat vše]. Pokud jste v televizoru nastavili PIN kód, při zvolení možnosti [Vymazat vše] budete vyzváni k jeho zadání.

Co je to HDR televize

Některé nové Ultra HD televize nebo přehrávače deklarují podporu HDR čili vysoce dynamického rozsahu. Tato funkce je příslibem dříve nevídaného kontrastu. Televizor se zapnutou HDR funkcí by měl umět v jednom okamžiku zobrazovat jasnější světlé i tmavší tmavé odstíny.

Co je to HDR

Zkratka HDR (High Dynamic Range) znamená vysoce dynamický rozsah. Někteří z vás ji budou znát hlavně z profesionálního fotografování, kde jde o proces zachycování obrazu. Konkrétně jde o zachycení většího rozsahu osvětlení a zastínění části snímku, které je mezi nejsvětlejším a nejtmavším bodem.

Jak vypnout TalkBack

Zmáčkněte naráz obě tlačítka hlasitosti

Alespoň po dobu tří sekund stiskněte obě tlačítka hlasitosti na boku vašeho smartphonu. Tímto jednoduchým trikem by se měla systémová aplikace TalkBack ihned vypnout.

Jak vypnout asistenta

Pokud chcete Asistenta Google vypnout, klepněte na Nastavení > Google > Vyhledávání, Asistent a hlas > Asistent Google . V horní části displeje klepněte na Asistent , vyberte své zařízení a vypněte možnost Asistent Google .

Jak restartovat LG televizi

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položku [Nastavení] — [Předvolby zařízení] — [Obnovit] — [Obnovení továrních dat]. Vyberte možnost [Vymazat vše].

Jak nastavit časovač na televizi LG

Ano je to možné,ale jen v určitých krocích: Menu>Obecné>Časovače (Nastavit automatické zapnutí a vypnutí televizoru ve stanoveném čase)>Časovač vypnutí (Nastavit vypnutí televizoru po uplynutí stanoveného času)>po krocích: 10,20,30,60,90,120,180 a 240 minut.

Jak nastavit LG TV

Přejděte do nabídky nastavení televizoru tak, že stisknete tlačítko NASTAVENÍ na dálkovém ovládači. To můžete také provést pomocí tlačítka Domů a vyhledání Nastavení / Nabídky nastavení.

Jak restartovat LG ovladač

Chcete-li zaregistrovat dálkový ovladač, namiřte jej na televizor a stiskněte tlačítko ENTER (nebo OK) na dálkovém ovladači. Reset dálkového ovladače proveďte současným stisknutím a přidržením tlačítek ENTER (nebo OK) a MUTE po dobu 5 sekund.

Jak přepnout televizi bez ovladače

Aplikace na ovládání TV mobilem

Vlastníš-li chytrou telku, můžeš si do mobilu stáhnout některou z aplikací určených k ovládání TV mobilem. Mezi oblíbené patří například aplikace Android Remote Control nebo SmartThings, existuje jich ale mnohem víc.

Jak restartovat televizi

Reset pomocí tlačítka napájení

Restartujte televizor pomocí dálkového ovládání. Stiskněte a přidržte tlačítko napájení na dálkovém ovládání přibližně na 5 sekund, dokud se nezobrazí zpráva „Vypnutí“. Televizor se vypne a poté se přibližně za jednu minutu automaticky znovu zapne.