Jak získat Freistellung?

Co je potřeba pro Freistellung

Chci požádat o Freistellung. Co k tomu budu potřebovat Základní podmínkou pro vystavení osvobození od srážkové daně (Freistellung) je německé daňové číslo (Steuernummer). O daňové číslo je nutné zažádat již s první žádostí o Freistellung, protože samostatně vám jej daňový úřad nevystaví.

Jak zažádat o Freistellung

Vyplňte a odešlete krátký online formulář.Vyplňte a odešlete krátký online formulář.Vypište žádost a přiložte potřebné podklady.Vyřídíme vám daňové číslo Steuernummer, pokud jej nemáte.Čekejte na úspěšné vybavení Freistellungu.Rádi vám poskytneme individuální konzultaci.
Archiv

Co zaridit jako Pendler

Jako pendler si musíte po podepsání pracovní smlouvy zařídit zamezení dvojího zdanění a přiřazení daňové třídy. Potřebujete k tomu formulář Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu.

Jak získat Steuernummer

Čísla naleznete v levém horním rohu každého vyúčtování daně z příjmu a také na každém vyúčtování mzdy poskytnutém zaměstnavatelem. Pokud nemáte daňové číslo (Steuernummer), můžete si jej vyžádat na (místně) příslušném finančním úřadu nebo o něj můžete požádat online.

Jak se vyhnout Srazkove daní

Srážkovou daň využijete vždy, když se svým pracovníkem nemáte podepsané prohlášení poplatníka daně (takzvaný růžový formulář). Jestliže pracovník má tento formulář se svým zaměstnavatelem podepsaný, pak odvádí klasickou zálohovou daň a srážková daň se na něj nevztahuje.

Kdo je povazovan za Pendlera

Jestliže dojíždíte za prací do jiné země EU, než ve které bydlíte, ale domů se minimálně jednou týdně vracíte, jste podle práva EU považováni za přeshraniční pracovníky (někdy se jím také říká pendleři).

Co je to AOK

AOK – Die Gesundheits- kasse (zdravotní pojišťo- vna) je největší zdravotní pojišťovnou v Bavorsku. Naše pobočky jsou vám pro vaše dotazy a žádos- ti k dispozici přímo tam, kde pracujete. Evropa se stále více inte- gruje, dřívější hranice již nehrají skoro žádnou roli.

Co obnáší práce v Německu

Pro práci v Německu nejsou potřeba žádné speciální dokumenty. Díky členství České republiky v Evropské unii stačí pro práci v Německu občanský průkaz, pracovní povolení není nutné. Jedinou povinností je přihlášení německého bydliště na místním obecním úřadu do 14 dnů od příjezdu.

Co to je Steuernummer

Toto číslo, v překladu daňové identifikační číslo (DIČ), provází každého občana Německa od kolébky až po hrob. Dostávají ho tedy už děti při narození. Osobní údaje shromážděné během života se vymažou až 20 let po smrti člověka. Číslo se skládá z jedenácti číslic.

Kdy se přihlásit ke srážkové dani

Z pozice plátce daně se ze zákona musíte přihlásit ke srážkové dani tehdy, když máte zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce nebo činnosti, jejichž měsíční mzda nepřesahuje 5000 Kč měsíčně. Srážková daň vás nemine ani v případě, že vyplácíte autorské honoráře do 7000 Kč měsíčně.

Kdy je srážková daň

Srážková daň může být odvedena pouze v případě, že není podepsáno prohlášení k dani a hrubá odměna u dohody o provedení práce je 10 000 Kč a méně, u dohody o pracovní činnosti, pokud odměna není vyšší než 3 000 Kč. U dohody o provedení práce došlo ke zvýšení limitu od 1. května 2019.

Kdo je to pendler

Jestliže dojíždíte za prací do jiné země EU, než ve které bydlíte, ale domů se minimálně jednou týdně vracíte, jste podle práva EU považováni za přeshraniční pracovníky (někdy se jím také říká pendleři).

Co je přeshraniční pracovník

Přeshraniční pracovník (tzv. pendler) se vyznačuje tím, že trvalé bydliště má v jednom státě, zatímco pracovní smlouvu má v sousedním státě a za prací tudíž dojíždí přes hranice do/ze sousedního státu.

Co vše Proplaci AOK

To zpravidla zahrnuje zabezpe- čení v oblasti zdravotního, ne- mocenského a důchodového pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti a pro případ potřeby pečovatelské služby. Pojistné na sociální zabezpe- čení vám zaměstnavatel sra- zí ze mzdy a přímo odvede.

Jak dlouho plati AOK nemocenskou

Nemocenská je pojišťovnou vyplácena po dobu maximálně 78 týdnů, přičemž nárok máte pouze jednou za tři roky. Není tedy důležité, zda je vám vyplácena po těchto 78 týdnů nemocenská v kuse nebo se jedná o různé pracovní neschopnosti, kdy doba léčení různých nemocí či úrazů v součtu přesáhne 78 týdnů.

Jak dlouho můžu pracovat v Německu

Maximální délka zkušební doby v Německu je právě 6 měsíců. Dohodnou-li se zaměstnanec a zaměstnavatel na jiné délce, musí být její délka a datum konce zkušební doby uveden jednoznačně ve smlouvě. Nejčastější délka pracovní doby v Německu je dva, tři nebo šest měsíců.

Co zařídit když jdu za práci do Německa

Povolení k pobytu

Pokud se však do Německa stěhujete za prací, musíte do 14 dnů nahlásit své německé bydliště na radnici nebo obecním úřadu. Potvrzení o přihlášení k pobytu (Meldebestätigung) je důležitý doklad, který budete potřebovat k vyřízení dalších náležitostí – založení účtu v bance, paušálu na telefon aj.

Co si mohu dát do daní v Německu

veškeré náklady spojené s prací (dojíždění do práce, náklady na home office, cesta na pracovní pohovor…) zvláštní výdaje, které přímo nesouvisí s prací (např. životní pojištění, náklady na mateřskou školku nebo hlídání dětí, dary dobročinné organizaci…)

Kdo platí srážková daň

Kdo odvádí srážkovou daň

Jde o osobu, která vyplácí (hradí) konkrétní fyzické či právnické osobě, tzv. poplatníkovi, příjem podléhající srážkové dani. Plátce daně odvádí sraženou daň svému místně příslušnému správci daně pod svou majetkovou odpovědností, svým jménem a pod svým daňovým identifikačním číslem (DIČ).

Jaký je rozdíl mezi srážkovou a zálohovou dani

U srážkové daně se příjem zkrátka nezapočítává na konci roku mezi ostatní příjmy poplatníka – je konečná a není ji potřeba uvádět v běžném daňovém přiznání. U zálohové je tomu přesně naopak. Rozhodnutí, jakou sazbu ale použít, je velmi individuální a odvíjí se od výše a struktury příjmů poplatníka.

Kdo platí srážkovou daň

Kdo odvádí srážkovou daň

Jde o osobu, která vyplácí (hradí) konkrétní fyzické či právnické osobě, tzv. poplatníkovi, příjem podléhající srážkové dani. Plátce daně odvádí sraženou daň svému místně příslušnému správci daně pod svou majetkovou odpovědností, svým jménem a pod svým daňovým identifikačním číslem (DIČ).

Co zaridit jako pendler

Jako pendler si musíte po podepsání pracovní smlouvy zařídit zamezení dvojího zdanění a přiřazení daňové třídy. Potřebujete k tomu formulář Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu.

Kdo je to Pendler

Jestliže dojíždíte za prací do jiné země EU, než ve které bydlíte, ale domů se minimálně jednou týdně vracíte, jste podle práva EU považováni za přeshraniční pracovníky (někdy se jím také říká pendleři).

Co je to formulář S1

Co je formulář S1 (bývalý formulář E 106)

v zemi pojištění. Přenosný formulář S1, resp. „Registrace na poskytnutí věcných dávek” vám však umožní využívat plnou zdravotní péči i v domovské zemi, a to i během vašeho zaměstnání v Rakousku.

Jak vyplácí sociálka nemocenskou

Výplata dávky

V prvních dvou týdnech trvání dočasné pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy, a to za pracovní dny. Od 15. dne trvání pracovní neschopnosti vyplácí nemocenské (OSSZ), a to za kalendářní dny (tj. včetně víkendů a svátků). Zákon nestanoví pro výplatu nemocenského určitý termín v měsíci.