Jak ztlumit Siri?

Jak ztlumit zvuk na iPhone

Přejděte do Nastavení > Zvuky a haptika nebo Nastavení > Zvuky. Vyberte možnost (například Vyzvánění nebo Nová pošta) v části Zvuky a haptické signály nebo Zvuky a vibrace.

Jak probudit Siri

Aktivace Siri tlačítkem

Proveďte některou z následujících akcí: Na iPhonech s Face ID: Podržte postranní tlačítko. Na iPhonech s tlačítkem plochy: Podržte tlačítko plochy. EarPody: Podržte prostřední tlačítko nebo tlačítko volání.

Jak povolit Siri

Přejděte do Nastavení > Siri a hledání, vypněte volbu Čekat na vyslovení „Hey Siri“ a pak ji znovu zapněte. Chcete‑li změnit volby zpřístupnění Siri, postupujte podle pokynů v části Použití funkcí zpřístupnění v kombinaci se Siri na iPhonu.
Archiv

Jak mít Siri v češtině

Chcete-li změnit jazyk, který Siri používá, přejděte do Nastavení > Obecné. V části Siri zvolte Jazyk a vyberte požadovaný jazyk. Siri na Apple TV nemluví, ale zpracuje váš požadavek a výsledky zobrazí na obrazovce. Další informace o Siri na Apple TV 4K nebo Apple TV HD.

Jak ztlumit IPAD

Změna nebo vypnutí zvuků na iPaduPřejděte do Nastavení > Zvuk.Přetažením jezdce nastavte hlasitost vyzvánění a upozornění.Chcete‑li vybrat zvuky vyzvánění a upozornění, klepněte na Vyzvánění a další volby.

Co znamená haptika iPhone

Zvuky, kterými iPhone upozorňuje na příchozí hovory, textové zprávy, vzkazy, e‑maily, připomínky a další události, můžete změnit v Nastavení . Když na podporovaných modelech provedete určité akce (například podržíte ikonu Fotoaparát na ploše), ucítíte klepnutí neboli haptickou odezvu.

Na co se mám zeptat Siri

Řekněte „Hey Siri“ a potom se zeptejte třeba takto: „Kde mám iPhone “ „Přehraj na iPhonu zvuk.

Co rict aby Siri zpivala

Siri umí i zpívat

Stačí použít následující frázi: „Hey Siri, I see a little silhouetto of a man. “ Siri poté začne Bohemian Rhapsody zpívat.

Jak přijmout hovor přes Siri

Oznamování hovorů, zpráv a dalších aktivit na iPhonu pomocí SiriPřejděte do Nastavení > Siri a hledání > Oznámení hovorů a pak vyberte některou volbu.Když vám někdo zavolá, Siri rozpozná volajícího a zeptá se, jestli chcete hovor přijmout. Pokud ano, řekněte „yes“; v opačném případě řekněte „no“.

Jak přejmenovat Siri

Stačí totiž, když aktivujete Siri pomocí fráze „Hey Siri“ nebo Home button a položíte ji příkaz „Call me (přezdívka)“ A potom vám bude Siri říkat tak, jak si přejete.

Kdy bude Siri v češtině

2022 Apple hledá zaměstnance na pozici AI/ML – Annotation Analyst, Czech Language: Z textu inzerátu jasně vyplývá, že se na této pozici bude pracovník zabývat odezvou Siri na český hlasový vstup. V popisu inzerátu navíc stojí, že je požadováno rozlišování českých dialektů: Vypadá to, že se česká Siri opravdu blíží.

Co je systémová haptika iPhone

V případě telefonů jde zpravidla o vibrace, které mohou signalizovat příchozí hovor, novou notifikaci nebo různé akce při ovládání telefonu. Telefon zavibruje, pokud například přejdete do nějaké speciální nabídky, zvýšíte hlasitost sluchátek nad bezpečnou úroveň nebo třeba stisknete tlačítko na virtuální klávesnici.

Jak zapnout Haptiku

Zapnutí nebo vypnutí haptiky klávesnice iPhonuOtevřete aplikaci Nastavení.Přejděte do části Zvuky a haptika > Odezva klávesnice.Zapněte nebo vypněte volbu Haptika.

Na co je haptika

Haptika je kontakt hmatem (řecky „haptein“ znamená „dotýkat se“). Termín do sociální psychologie zavedl lingvista William Austin. Je to způsob sdělení, které se tlumočí bezprostředním tělesným kontaktem s druhým člověkem (např. podáním ruky, poplácáním po ramenou či po zádech nebo nabídnutí rámě).

Proč se jmenuje Siri Siri

Též svoje dítko jsem chtěl pojmenovat Siri, a jméno bylo volné. Také společnosti a všichni ostatní potřebovali jednoduché jméno, které by si dokázali zapamatovat.” Z norštiny lze označení Siri volně přeložit jako “krásný vítězný poradce”, tedy jako něco, o co se Siri přinejmenším snaží.

Kdo to je Siri

Siri je virtuální asistent. Je součástí operačních systémů iOS, watchOS, macOS, iPadOS a tvOS společnosti Apple Inc. Asistent používá hlasové dotazy a uživatelské rozhraní pro zodpovězení na otázky. Tento software se přizpůsobuje uživatelským jazykům, vyhledáváním a preferencím.

Co Vtipneho rict Siri

31 nejvtipnějších odpovědí od Siri„Velmi vtipné, Radku.„Myslím že tato sklenice je z poloviny prázdná, Radku.„Pouze z jediného důvodu: ulehčit ti život a taky pro více zábavy (hádám, že to jsou dva důvody, huh).„Jsem stejně stará, jako jsi ty.„Zajímám se o tom Cyber pondělí.„Má oblíbená barva je…

Jak přijmout hovor na iPhone

Dvakrát rychle stiskněte tlačítko Spánek/probuzení. Stiskněte prostřední tlačítko na náhlavní soupravě a podržte je po dobu dvou sekund. Dvě tlumená pípnutí potvrdí odmítnutí volání. Klepněte na Odmítnout (byl‑li iPhone před začátkem zvonění zapnutý).

Jak přijmout hovor

Když vám někdo volá, na obrazovce se zobrazí číslo volajícího, jméno kontaktu nebo ID volajícího. Když Google ověří telefonní číslo, nad jménem nebo číslem volajícího se zobrazí zpráva Ověřeno. Pokud hovor chcete přijmout, na zamčeném telefonu přetáhněte bílé kolečko do horní části obrazovky nebo klepněte na Přijmout.

Jak spustit Hello Emma

Pokud chcete Emmu aktivovat, tak máte hned několik různých možností. Prvním z nich je klasické vyvolání Siri podržením tlačítka (iPhone X a novější boční tlačítko, iPhone 8 a starší domovské tlačítko), a poté vyslovením fráze Hello Emma. Druhou možností je vyvolání řeknutím fráze Hey Siri.

Co je to Haptický

Haptika je kontakt hmatem (řecky „haptein“ znamená „dotýkat se“). Termín do sociální psychologie zavedl lingvista William Austin. Je to způsob sdělení, které se tlumočí bezprostředním tělesným kontaktem s druhým člověkem (např. podáním ruky, poplácáním po ramenou či po zádech nebo nabídnutí rámě).

Jak zapnout zvuk na iPhone bez tlačítka

Používání funkce AssistiveTouch na iPhonu, iPadu nebo iPodu touchPřejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Dotyk > AssistiveTouch a zapněte AssistiveTouch.Řekněte „Hey Siri“ a pak „Zapni AssistiveTouch“Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Zkratka zpřístupnění a zapněte AssistiveTouch.

Co to znamená haptika

Haptika je kontakt hmatem (řecky „haptein“ znamená „dotýkat se“). Termín do sociální psychologie zavedl lingvista William Austin. Je to způsob sdělení, které se tlumočí bezprostředním tělesným kontaktem s druhým člověkem (např. podáním ruky, poplácáním po ramenou či po zádech nebo nabídnutí rámě).

Co dělá vibrace v mobilu

V případě telefonů jde zpravidla o vibrace, které mohou signalizovat příchozí hovor, novou notifikaci nebo různé akce při ovládání telefonu. Telefon zavibruje, pokud například přejdete do nějaké speciální nabídky, zvýšíte hlasitost sluchátek nad bezpečnou úroveň nebo třeba stisknete tlačítko na virtuální klávesnici.

Proč iPhone nezvoní

Pokud váš iPhone nezvoní, protože je zapnutý tichý režim, můžete jej vypnout Nastavení. Chcete-li to provést, otevřete dřevák ikonu pro přístup k Nastavení a poté vyberte Zvuky a Haptics možnost na obrazovce. Poté přejděte dolů a zobrazte Přepínač zvonění/tichého režimu sekce.