Jaké zvíře je na r?

Jak se jmenuje zvíře na ř

Odpovědět na otázku

Říká se jí "řízek", leč jmenuje se Hrouzek obecný.
ArchivPodobné

Jaké zvíře začíná na I

Zvířata začínající na písmeno IIbis hnědý(Plegadis falcinellus)Ibizský podengo(Podenco Ibizenco)Impala(Aepyceros)Indián.Indický běžec.Indri(Indri indri)Irbis(Panthera uncia)Irena tyrkysová(Irena puella)

Jaké zvíře začíná na n

Ostatní savci začínající na písmeno NNahur modrý(Pseudois nayaur)Nártoun západosundský(Tarsius bancanus)Narval(Monodon)Netopýr Brandtův(Myotis brandtii)Netopýr brvitý(Myotis emarginatus)Netopýr černý(Barbastella barbastellus)Netopýr dlouhonohý(Myotis capaccinii)Netopýr dlouhonosý(Rhynchonycteris naso)

Jaké zvíře začíná na F

Zvířata začínající na písmeno FFalabella.Faraónský pes(Pharaoh Hound)Faverolky(Gallus gallus f. domestica)Fellský pony(Fell)Felsuma madagaskarská(Phelsuma madagascariensis)Felzuma palmováFelzuma paví(Phelsuma quadriocellata)Felzuma pruhovaná(Phelsuma lineata)

Co začíná na ř

Slova na Řřádověřacha.řeckokatolickýřečová dyspraxie.řehole.řeholník, řeholnice.řeka.řekomyš

Co začíná na písmeno R

rathifikovat.rathing.rathland.rathorika.rathovačka.Rathovice.rathovina.rathovka.

Co je nejvzácnější zvíře na světě

Nejvzácnějším savcem světa je jednorohý nosorožec jávský (Rhinoceros sondaicus). V kohoutku je vysoký asi 1,5 m a váží 1,4 tun. Populace, tohoto dříve běžně rozšířeného druhu, klesla koncem 20. st.

Jaká ryba má největší zuby

Je to něco jako šavlozubý tygr. Loví jako obávaný žralok bílý a skáče jako tarpon. Rozevře tlamu na 180 stupňů a dokáže zabořit své až 15 centimetrů dlouhé zuby do těla kořisti jako šavle. Zubatice makrelová, zvaná upíří ryba, rozhodně není mezi říčními dravci žádný příštipkář.

Co začíná na písmeno f

faszcinace.faszcinovat.fatáčfaťan.fatovat.fauvéčko.fávo.favořiť

V jakém jazyce je R

Podle písmene „Ř“ na 95 % poznáte český text. Jen další dva jazyky používají tento grafém (tedy toto písmeno). Ani jeden z nich není národním jazykem a texty v nich se setkáte víceméně omylem. R s háčkem se ještě objevuje v hornolužické srbštině (zhruba 40 000 mluvčích) a slezštině (zhruba 500 000 mluvčích).

Co zacina na ř

Slova na Řřádověřacha.řeckokatolickýřečová dyspraxie.řehole.řeholník, řeholnice.řeka.řekomyš

Co začíná na K

kadidíra.kadidlo.kadikvrdlák.kadipapír.kadipejskařkadipytlík.kadíra.kadírka.

Jaké zvíře je nejohroženější

Mezi nejohroženější druhy na světě patří mořské želvy nebo tučňáci.

Které zvíře je nejchytřejší

Vědci mají za to, že delfín je nejchytřejší zvíře na světě. Vykazují různé vzorce chování, které jsou podobné jako u lidí. Delfíní se dokážou zamilovat, což se stalo v jednom z amerických akvárií samci delfína skákavého, který žil v zajetí.

Jaké zvíře má nejsilnější skus

Ze všech v současnosti žijících zvířat zjistili vědci největší absolutní stisk čelistí u krokodýla mořského (Crocodylus porosus).

Kde má ryba Skřele

Skřele je párový plochý orgán ryb nacházející se na předělu mezi hlavou a tělem, který chrání žábry před vnějším poškozením. Skřele sestává ze čtyř kostí – skřelové předvíčko (Praeoperculum), skřelové mezivíčko (Interoperculum), skřelové víčko (Operculum) a skřelové podvíčko (Suboperculum).

Co začíná na G

gejošgejselka.gekon.gelstapo.genderál.genderbaba.genderista.genderman.

Proč máme Ř

No a Ř je na světě! Někdy se Ř objevilo i při přejímání cizích slov, v nichž po sobě následovaly hlásky R a S. Ty se spojily a vzniklo Ř. Jedním z takových pojmů je archaický výraz pro koně, totiž „oř“, což je vlastně staroněmecký „Ors“.

Kdo umí Ř

Správná výslovnost Ř

To ovšem neznamená, že to vyslovit opravdu dokáže. Vyslovit české Ř opravdu správně umí pouze a výhradně etnicky čistí Čechové. Vědecký tým Necyklopedie zjistil, že pro správnou výslovnost Ř o délce 37 setin vteřiny je nutno aktivovat 23 různých svalů ve 3 různých sekvencích.

Co začíná na m

malryba.malta-koule.maltézák.maluska.malý doktorát.mamagement.mamahotel.mamaleone.

Co začíná na y

yperit.ypres.ypsiloformníypsilon.ypsilonista.ysat.yterbium.ytong.

Co je nejnebezpečnější zvíře na světě

Ačkoliv se seznamy nejnebezpečnějších zvířat světa podle počtu lidských úmrtí často liší, komáři vévodí všem z nich.

Co je nejjedovatější zvíře na světě

1. Hadi: Plíživá smrt. Za nejjedovatějšího hada světa se považuje australský tajpan (Oxyurans scutellatus), jehož jed usmrtí dospělého člověka někdy již za pár minut. Naštěstí je velice plachý a obývá málo osídlené australské vnitrozemí, takže ke střetu s člověkem dochází jen zřídka.

Jaké IQ mají opice

Díky tomu, že znala jazyk, dokázala také podstoupit upravené testy inteligence. IQ Koko se pohybovalo mezi 75 a 95 body. Pro lepší představivost – průměrné IQ člověka dosahuje hodnoty 100.

Které zvíře je nejinteligentnější

Vědci mají za to, že delfín je nejchytřejší zvíře na světě. Vykazují různé vzorce chování, které jsou podobné jako u lidí. Delfíní se dokážou zamilovat, což se stalo v jednom z amerických akvárií samci delfína skákavého, který žil v zajetí.