Jakou vatu kolem komína?

Jak zaizolovat komín

Na vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní desky z minerálních vláken s kolmým vláknem ISOVER NF 333. Tyto izolační desky je možné použít pouze tehdy, pokud teplota na rozhraní komínového tělesa a izolace je max. 200 °C.

Co dát kolem komína

Těsnící pásy kolem komína

Těsnící pásy umožňují důkladné utěsnění komínů, stěn, vikýřů, atik a dalších střešních konstrukcí. Jedná se o barevně lakované hliníkové pásy s celoplošnou lepicí vrstvou butylové hmoty. Hliníkový plech je profilovaný, díky čemuž se se snadno tvaruje.

Co je skelná vata

Skelná vata, skleněná vata případně skelná vlna je tepelně a zvukově izolační materiál vyrobený ze skleněných vláken, které patří do skupiny minerálních vat. Sklo je obvykle pro zvýšení pružnosti a snížení lámavosti upraveno.

Čím obložit komín

Obklady na komínpřírodní kámen.žula.břidlice.pískovec.beton – umělý kámen.beton – imitace pálené cihly.kvarcit – křemenec.skutečná pálená cihla.

Jak spojit komínové roury

Nejsnazší zapojení kamen je právě u nerezového komínu. Pokud máte průměr kouřovodu u komína úplně stejný jako je váš kouřovod u kamen, můžete kamna zapojit rovnou na komín. Pokud mají kouřovody různý průměr, použijte redukci do komína a máte taktéž hotovo.

Jak utěsnit komínovou rouru

Pro utěsnění kouřovodu je možné využít například kominické sklotextilní šňůry. Na trh jsou dodávané i v samolepicí formě. Uplatní se jako těsnění a vymezení dilatací pro kamna i krby. Pro konce těchto šňůr je dobré využít zajišťovací pásky a speciální lepidla.

Jak vysoko má být komín nad střechou

Podle platné normy má končit komín min. 65 cm nad hřebenem střechy.

Jaký průměr komínu pro krbová kamna

Obecně platí, že větší průměr třívrstvého izolovaného komínu vykazuje lepší tahové vlastnosti. Při výběru komínu pro připojení spotřebiče na tuhá paliva, ( kotel, krbová kamna, krb apod.), doporučujeme zvolit průměr 180 – 200 mm. Tedy průměr větší než je 160 mm. Vždy dbejte na zajištění dostatečně vysokého tahu.

Kam patří skelná vata

Staré minerální vaty mohou obsahovat podíl až 80 % recyklovaného skla. Je proto potřeba s nimi nakládat s opatrností, zabalit je do igelitových pytlů a odvézt do sběrného dvora. Starou minerální vatu opatrně zabalte do pytlů a odvezte do sběrného dvora.

Jakou vatu do podlahy

K zateplení míst podlahovou deskou tedy polystyrenem, kde chceme zabránit kročejovému hluku, doporučujeme použít Styrofloor T4, EPS T 4000, z minerálních vat je to pak Rockwool Steprock ND nebo Isover N. K zabránění kročejové neprůzvučnosti můžeme použít vatu Rockwool v tloušťce 80mm.

Kde lze umístit komín v domě

Kam umístit komín v rámci dispozice domu

V budově by měly být komíny situovány co nejblíže hřebenu šikmých střech, aby výška komína nad střechou byla minimální. Je to důležité také při čištění komínových průduchů z ústí komínového průduchu. Na bezpečný přístup ke komínu nad střechou budovy se občas zapomíná.

Jak obezdít komín

V půdních prostorách se navíc doporučuje komín obezdít maloformátovými plnými či dutinkovými cihlami určenými k výstavbě příček. Mezi komínem a stěnou či obezdívkou musí být v půdních prostorách mezera široká alespoň 5 mm. Vyplnit ji pak můžeme třeba akrylátovým tmelem.

Jak napojit kamna na komín

Optimální variantou je použití zadního vývodu kouřovodu, pokud to konstrukce kamen umožňuje. Zapojení je potom velmi jednoduché – stačí použít trubku o délce 25 cm, zděř a růžici. V případě, že budou kamna připojena na komín s vysokým tahem je doporučeno instalovat trubku s klapkou.

Jak daleko od zdi krbová kamna

Kamna by měla stát alespoň 20 cm od stěny, vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být více než 80 cm. V okolí krbu nebo kamen by měla být také nehořlavá podlaha – podložka z bezpečnostního skla nebo nehořlavá deska má přesahovat minimálně do vzdálenosti 50 cm před ohništěm a 30 cm na boční straně.

Jaký zvolit průměr komína

Jaký průměr komínu zvolit Obecně platí, že větší průměr třívrstvého izolovaného komínu vykazuje lepší tahové vlastnosti. Při výběru komínu pro připojení spotřebiče na tuhá paliva, ( kotel, krbová kamna, krb apod.), doporučujeme zvolit průměr 180 – 200 mm. Tedy průměr větší než je 160 mm.

Jak určit výšku komína

Pokud je komín vzdálen do 2m od hřebene, jeho výška musí být součtem výšky stavby do hřebene +65cm. Komín je tedy 65 cm nad hřebenem. Pokud tuto výšku stanovujete ve fázi hrubé stavby, myslete na to, že až se osadí konstrukce (hřebenová lať, hřebenáč), tak se výška změní o 20-25 cm.

Jak hluboké základy na komín

Pokud se rozhodujete pro stavebnicový komínový systém (nejčastěji ve složení tvárnice+izolace+vložka), je pod tento nutné připravit základ o rozměru 500x500mm, do zámrzné hloubky. Pokud stavíte komín dvouprůduchový, rozměr základu by měl být alespoň 500x1000mm.

Jak se zbavit skelné vaty

Jediný způsob,jak se toho trochu zbavit,je použití stlačeného vzduchu z kompresoru. Prudkým proudem foukat do nohavic zevnitř a doufat!

Jak se zbavit skelné vaty z plic

Pomáhá hodně horká sprcha. Kůže povolí, a sprcha spláchne, to co se pustí. Hlavně to netřete.

Jakou zvolit kročejovou izolaci

Kročejová izolace musí být měkká, ale současně tvrdá pro dosažení optimálních hodnot dynamické tuhosti. Jednotka MN/m³ říká, jak velká síla se musí použít ke stlačení materiálu o jeden metr. Čím nižší hodnota, tím lepší kročejová zvuková izolace.

Jak odhlučnit podlahy v paneláku

Pokud chcete se zvukovou izolací opravdu hnout, neexistuje jiné východisko než kompletní rekonstrukce podlahy – odstranění všech vrstev až na stropní panel. Pod tvrdé krytiny patří izolační sádrokartonové desky, dřevovláknité desky a podložky z korku nebo jiného pružného materiálu.

Jak daleko můžou být kamna od komína

Bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů je 40 cm doboku a 80 cm dopředu. U dvouplášťových kamen ( třeba Thorma LOHOLM, BORGHOLM II a pod) je bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů je 20 cm doboku a 80 cm dopředu. Vzdálenost od nehořlavé stěny norma neřeší.

Jaké cihly na stavbu komína

Cihly pro komín

Normě vyhovuje také plná cihla lícovaná, cihla vápenopísková a plná betonová mrazuvzdorná cihla. Při použití ochranného pouzdra je možné použít také děrované nebo dutinové cihly, jinak nepřipadají v úvahu. Dále platí, že vnitřek komínu používaný pro spotřebiče na tuhá paliva musí být omítnut.

Co dát za kamna na zeď

Prvotním předpokladem je to, že ve zdi za krbovými kamny nesmí být instalována elektřina, voda ani plyn. Pro izolaci použijte nehořlavé izolační desky typu: Varmsen, Thermax, Skamotec, Promasil, Silca apod. Stavebně izolační desky určené speciálně pro stavbu a izolaci krbů a mají odolnost až do 1000 °C.

Jak daleko od krbu muze být nábytek

U jednoplášťových (sálavých) kamen je bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů 80 cm dopředu ve směru sálání přes sklo a 40 cm dozadu a do boku. U dvouplášťových (konvekčních) kamnech je bezpečná vzdálenost 80 cm dopředu ve směru sálání přes sklo a 20 cm dozadu a do boku.