Kam se lepí nálepka LPG?

Kdo může tankovat LPG

Připojovat a odpojovat plnicí přípojku LPG smí pouze obsluha čerpací stanice. Výjimkou jsou opět některé země, kde je z různých důvodu zavedena samoobsluha.

Kdy se vyplatí přestavba na LPG

V dnešní době je spotřeba benzínových a dieselových motorů velmi nízká, proto se přestavba na LPG vyplatí v případech vysokého ročního nájezdu. Z tabulky je zřejmé, že oproti benzínovému pohonu je provoz plynového auta asi dvakrát úspornější a investice do přestavby se vrátí po ujetí cca 40 tisíc kilometrů.

Jak se čerpá LPG

LPG palivo nesmí klient čerpat samostatně, ale vždy musí o čerpání požádat obsluhu čerpací stanice (viz článek 8 obchodních podmínek).

Jak poznat kvalitní LPG

Jednoduchou kontrolu kvality LPG na čerpací stanici můžete provést odečtem ukazatelem tlaku, kterým je vybaven každý stojan na čerpací stanic LPG. Tlak na stojanu čerpací stanice by měl být okolo 5 Barů. Při výrazně nižším tlaku nastávají problémy s odpařováním a oktanovým číslem směsi PB.

Jak často se dělá revize LPG

Revize zařízení LPG je povinná 1x ročně.

Jak se tankuje LPG v Polsku

Cestujete-li od nás směrem na jih (Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Itálie) a také ve Francii, nebo na východ a sever (Slovensko, Ukrajina, Polsko), natankujete plyn LPG bez použití tankovací redukce. V těchto státech používají tankovací pistole stejného typu, jako u nás (italský typ kleština).

Jak funguje LPG v autě

Systém pracuje na principu mechanické regulace bohatosti směsi vzduch / palivo pomocí membrámy na základě podtlaku v sacím potrubí automobilu. filtrem a škrticí klapkou. Zde dochází ke správnému míchání směsi vzduch – propan butan. Přepínačem na přístrojové desce lze přepínat mezi oběma palivy – BA a LPG.

Jakou znacku LPG

Pod pojmem automobil na plynový pohon, si každý hned vybaví zkratku LPG. Pochází z anglického Liquified Petroleum Gas a což znamená známý tlakem zkapalněný propan-butan. Zkratka CNG označuje zemní plyn, kterého se u nás využívá hlavně v autobusové dopravě.

Jak tankovat LPG v Německu

Na území Německa se můžete setkat s čerpacími stanicemi, které používají tankovací pistole pro vozidla s italským systémem (podobně jako v ČR), avšak na některých stanicích budete muset použít i redukce belgického typu ("ACME thread"), anebo redukce holandské ("holandský bajonet").

Jak dlouho vydrzi LPG

Životnost tlakových lahví stanovuje vyhláška č. 341 MD ČR u LPG na 10 let a u CNG na 20 let, pokud výrobce neurčí jinak.

Jak vymenit LPG nadrz

Vozidlo na výměnu nádrže LPG přistavte s úplně prázdnou nádrží – nechte úplně dojít plyn v nádrži až motor za jízdy přepne na benzín. Potom vozidlo zastavte, přepněte opět na LPG a nechte motor běžet na volnoběh dokud systém opět nepřepne na benzín.

Co tankovat v Polsku

Jak správně natankovat v zemích EU28

Druh paliva Natural 95 LPG
Stát Národní název Národní název
Polsko Benzyny Pb95; 95 Eurosuper; 95 LPG
Portugalsko S/Chumbo 95; Gasolina GPL Auto
Rakousko Eurosuper 95; Super 95 LPG; Autogas

Jak nastartovat auto na LPG

U vozidel na LPG nezpůsobují mrazy potíže se startováním, jako je tomu u zamrzlé nafty. LPG automobily totiž startují klasicky na benzin a až po zahřátí výparníku nad zhruba 50 °C řídící jednotka přepne na plyn. Jediný rozdíl je, že v zimě trvá tohle zahřátí podstatně déle než v létě.

Jaká je spotřeba LPG

Spotřeba energie u spalovacích motorů

V jednom litru LPG je zhruba 25 MJ energie, v litru benzinu asi 31 MJ, v litru nafty 38 MJ. Pokud budeme potřebovat vytvořit 200 MJ energie, spotřebujeme 8 litrů LPG, 6,46 l benzinu nebo 5,26 l nafty. Tedy zhruba tolik energie potřebuje nějaké kompaktní auto na 100 km jízdy.

Co je to LPG

LPG = zkapalněné ropné plyny (Liquefied Petroleum Gas) – propan, butan a jejich směsi. Chemický vzorec propanu je C3H8, chemický vzorec butanu je C4H10. Za normálních podmínek je LPG v plynném skupenství, snadno lze však převést do kapalného skupenství, kde zaujímá pouze 1/260 plynného objemu.

Kde tankovat v Německu

Levně tankovat v Německu

Většinou jsou totiž tzv. „volné“ čerpací stanice (freie Tankstellen) výhodnější než značkové. Nejdráž natankujete v Německu zpravidla na čerpací stanici přímo na dálnici. Pokud byste chtěli co nejvíce ušetřit při tankování v Německu, tak byste měli srovnat ceny.

Jak vypustit LPG z nádrže

Normálně nádrž položit na volné prostranství (do stínu) multiventilem nahoru, pozvolna povolovat imbusové šrouby multiventilu. Po určité době začne unikat tlak, tak ho nechte, až se to uklidní. Potom to normálně otevřete a kapalný propan vylijte z nádrže ven. Nádrž LPG můžeš bez obav odpojit od trubek a vyjmout z vozu.

Jak tankovat LPG v Polsku

Cestujete-li od nás směrem na jih (Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Itálie) a také ve Francii, nebo na východ a sever (Slovensko, Ukrajina, Polsko), natankujete plyn LPG bez použití tankovací redukce. V těchto státech používají tankovací pistole stejného typu, jako u nás (italský typ kleština).

Jak se jmenuje Natural 95 v Polsku

Jak správně natankovat v zemích EU28

Druh paliva Natural 95 Nafta
Stát Národní název Národní název
Polsko Benzyny Pb95; 95 Eurosuper; 95 ON; Diesel
Portugalsko S/Chumbo 95; Gasolina Diesel; Gasóleo
Rakousko Eurosuper 95; Super 95 Diesel

Jak poznat že auto jede na plyn

Svítí-li LPG kontrolka na přepínači, auto jede na LPG, nesvítí-li nebo bliká – auto jede na benzín nebo čeká na automatické přepnutí. Přepínat z benzínu na LPG a obráceně lze samozřejmě i ručně stiskem tlačítka na přepínači.

Jaký je rozdíl mezi LPG a zemním plynem

Na rozdíl od zemního plynu je LPG směs propanu a butanu. Jedná se o plyny, které vznikají ze 40 % při rafinaci ropy a odtud též pochází zkratka LPG (Liquefied Petroleum Gas – zkapalněný ropný plyn). Zbylá 60% část LPG se získává separací při těžbě zemního plynu.

Co je palivo LPG

LPG (z angličtiny Liquified Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Jde o novodobější označení pro směs topného plynu, známou jako propan-butan.

Kde nejlevněji natankovat

Cena benzínu a nafty u vybraných čerpacích stanic v okolí

Čerpací stanice Cena benzínu Cena nafty
Zerogas Plus – Měšice, 5. května 397 35,50 Kč 30,90 Kč
Orlen Benzina – Unhošť, Pražská 1544 35,50 Kč 30,90 Kč
Prim – Praha 22, Podleská 1546/1a 35,50 Kč 30,90 Kč
Prim – Průhonice-Čestlice, Obchodní 111 35,90 Kč 30,90 Kč

Kde tankovat v zahraničí

V zahraničí můžete tankovat v 35 zemích v Evropě a na více než 21 000 čerpacích stanicích společností Aral, BP, Circle K nebo eni, které patří do mezinárodní aliance ROUTEX. Každá řidička a každý řidič ve firmě dostane svou tankovací kartu OMV Card.

Jak casto se dělá revize LPG

Každý majitel vozidla na LPG má státem danou povinnost provést revizi jednou za rok nebo po 20 000 km a stojí 390 Kč. Při samotné revizi se kontroluje těsnost jednotlivých plynových komponent a spojů speciálním elektronickým detektorem, který odhalí případný únik plynu.