Kam vyhodit starou elektroniku?

Kam vyhodit starý počítač

V praxi to znamená, že starý počítač zaneste prodejci elektroniky, který je zapojený do kolektivního systému (Asekol, Ekolamp, Elektrowin atp.) nebo navštivte sběrný dvůr ve vašem městě. Bezplatně od vás počítač převezmou.
ArchivPodobné

Kam se starou tiskárnou

Kam se starou tiskárnouVyužijte červené kontejnery na elektroodpad.Starou tiskárnu zavezte na sběrný dvůr.Spotřebiče můžete odevzdat i prodejcům elektroniky.Pro starou tiskárnu si k vám přijedou.Tonery nevyhazujte, nabídněte je k výkupu.
Archiv

Kam vyhodit starou lampu

LAMPY A SVÍTIDLA Menší do kontejneru na elektroodpad. Větší sběrný dvůr.

Kam vyhodit starou pračku

Starý elektrospotřebič je možné odevzdat obchodníkovi při nákupu nového. Pro sběr drobných elektrospotřebičů slouží také červené kontejnery společnosti Asekol. Těch je po Česku rozmístěno více než 1600.
Archiv

Kam vyhodit laptop

Laptopy můžete stejně jako mobilní telefony odnést do červeného kontejneru. Se stolními počítači se nabízí dvě možnosti. První z nich je odvézt ho kterémukoliv prodejci elektroniky, který má povinnost se o likvidaci postarat. Druhou možností je počítač rozebrat a vytřídit jednotlivé části.

Kam s elektronikou

Třídění elektroodpadu je na většině území ČR vyhrazena červená barva kontejneru. V řadě škol jsou sbírány baterie do samostatných nádob a žáci je tam mohou z domova přinést. Místo zpětného odpadu elektroodpadu na sběrném dvoře. Na sběrných dvorech se elektronika skladuje obvykle ve velkokapacitních kontejnerech.

Co nepatří do kontejnerů na elektroodpad

Do stacionárních kontejnerů patřímobilní telefony. IT zařízení hobby nářadíkuchyňské spotřebiče. elektronické hračky. baterie.televizory. monitory. zářivky a úsporné žárovky.komunální odpad. zdravotnický materiál. bio odpad.

Kam se vyhazuje vysavač

Drobné elektro vyhoďte do speciálních červených kontejnerů ASEKOL k tomu určeným – zařízení je pak bezpečně rozebráno a až z 90 % se recykluje. Do červených kontejnerů se vejdou spotřebiče do rozměrů 40 × 50 centimetrů, ty větší odvezte do sběrného dvora. Nejbližší kontejner naleznete na www.cervenekontejnery.cz.

Kam se starou pánví

HOUBIČKY A ŽÍNKY Směsný odpad. HRNCE, KASTROLY A PÁNVE Sběrný dvůr. Popřípadě směsný odpad. CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY Sběrný dvůr.

Kam se starou plynovou bombou

Na plynové kartuše se nevztahuje povinnost zpětného odběru, zároveň je nelze opětovně naplnit. A kvůli tomu, že jde o tlakové nádoby je nelze vyhodit ani do kontejnerů na kovový odpad. Nejčastěji doporučovaným způsobem je vyhození prázdné plynové kartuše do popelnice na směsný odpad.

Kam odvést starou lednici

Starý spotřebič můžeme odvézt do sběrného dvora nebo odevzdat na prodejně, kde kupujeme spotřebič nový.

Kam se starymi hodinkami

vyhledat jeden ze sběrných dvorů (tzv. místo zpětného odběru), jehož seznam je zde: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro. odevzdat je zpět v jedné z našich prodejen a my se postaráme o to, aby s nimi bylo naloženo šetrně k přírodě a v souladu se zákonem – seznam prodejen Corial >>

Kam vyhodit kabely od PC

Poslední, co zmínit ve spojitosti s recyklací elektrických kabelů, je skutečnost, že díky ilegálnímu obchodu jsou kabely zbavovány izolace prostým hořením. Jelikož izolace obsahují PVC, do ovzduší se uvolňují nebezpečné látky. Kabely patří do červených kontejnerů na drobný elektroodpad nebo na sběrný dvůr.

Co se starou funkční televizi

Pokud ale nový televizor nekupujete, nebo máte doma více přijímačů a některý z nich zrovna „odešel“, nezbude vám nic jiného, než se vydat do nejbližšího sběrného dvoru. Zařízení provozovaná zpravidla radnicí nebo magistrátem vybírají staré televizory zdarma.

Jak se zbavit starého PC

Nejlepší možností je tedy elektrospotřebič odvézt do sběrného dvora. Pro menší spotřebiče v dnešní době existují červené kontejnery s názvem ELEKTRO. Jak tedy pokračuje cesta vašeho spotřebiče, po tom, co ho odvezete do sběrného dvora

Kam vyhodit elektrické kabely

Kabely patří do červených kontejnerů na drobný elektroodpad nebo na sběrný dvůr.

Kde končí elektroodpad

Elektroodpad či elektronický a elektrický odpad (v angličtině zkráceně e-waste) zahrnuje celou řadu různých výrobků, které již dousloužily a byly vyhozeny. Ve sběrnách nejčastěji končí velké domácí spotřebiče, jako jsou pračky či sporáky, jež tvoří více než polovinu sebraného elektroodpadu.

Kam s rozbitou televizi

Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru (viz výše). Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení.

Kam vyhodit zehlicku na vlasy

Rozhodně ne do obyčejného kontejneru! Elektronická zařízení totiž obsahují nebezpečné látky, které se na skládce postupně uvolňují a nenávratně poškozují životní prostředí. Nezisková organizace ASEKOL proto rozmisťuje po České republice červené kontejnery na baterie a drobné elektrozařízení.

Kam vyhodit staré pečivo

Do domácího kompostéru (a tedy i do hnědé popelnice) patří:slupky z ovoce a zeleniny,zbytky pečiva,vaječné skořápky,kávová sedlina,čajové sáčky,seno, sláma, piliny,listí a drcené větvě,tráva a plevel,

Kam s plechovkou od piva

Hliníkové plechovky a nápojové obaly patří do žlutých kontejnerů na plasty.

Jak dlouho vydrží propanbutanová láhev

Každá lahev musí být při distribuci k zákazníkovi opatřená informačním štítkem, který je nedílnou součástí lahve. Běžná PB lahev je použitelná maximálně 10 let od poslední platné revize.

Kam vyhodit tlakovou láhev

Tlakové obaly například od deodorantů, u kterých hrozí vznícení, podle Many patří na sběrný dvůr. Zákaz platí i pro nádoby a obaly od motorových olejů, benzinu, barev a dalších chemických nebo nebezpečných látek.

Jak se zbavit staré lednice

Musí se tak likvidovat ve spalovnách nebezpečného odpadu. Likvidace starých spotřebičů začíná samotným sběrem. Starý spotřebič můžeme odvézt do sběrného dvora nebo odevzdat na prodejně, kde kupujeme spotřebič nový. Prodejce je totiž ze zákonapovinen při koupi nového výrobku odebrat ten starý.

Kam vyhodit kabel od nabíječky

Poslední, co zmínit ve spojitosti s recyklací elektrických kabelů, je skutečnost, že díky ilegálnímu obchodu jsou kabely zbavovány izolace prostým hořením. Jelikož izolace obsahují PVC, do ovzduší se uvolňují nebezpečné látky. Kabely patří do červených kontejnerů na drobný elektroodpad nebo na sběrný dvůr.