Kde nahlásit krádež auta?

Co dělat když mi ukradli auto

Zavolejte policii na číslo 158 či 112.

Existuje také možnost, že vaše auto z nějakého důvodu odtáhli. V opačném případě od vás budou policisté potřebovat detailní informace o vozu (RZ, model, barva, případně i rozlišovací znaky, stav tachometru, zabezpečení auta proti krádeži apod.)
Archiv

Kdy nahlásit krádež

Nahlásit ztracené předměty byste měli v ideálním případě nejpozději do té doby, než bude hotový konečný protokol policie, kterým se případ uzavře. Pak případ posoudí pojišťovna a vyplatí pojistné plnění.

Kde mohu odhlásit vozidlo

Žádost o vyřazení vozidla budete muset zpravidla vyřídit osobně, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Formulář žádosti vám poskytnou na úřadu, nebo můžete vyplnit tento vzor (vyplňujete pouze první stranu).

Co je potreba k vyrazeni vozidla

Při trvalém vyřazení vozidla z provozu je nutné doložit:Velký technický průkaz.Malý technický průkaz (Osvědčení o registraci vozidla)Registrační značky (SPZ)Doklad o ekologické likvidaci.Občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti)

Jak odhlásit ukradené auto

Majitel vozidla musí pro vyřízení zániku vozidla osobně navštívit úřad obce s rozšířenou působností a zde podat Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla. Vyřízení zániku vozidla je zdarma a bez poplatku. Teprve po ukončení registrace je možné zrušit povinné ručení u pojišťovny.

Jak se postupuje u vykradení auta

Vykradené vozidlo je nutné nahlásit Policii ČR ihned, jak krádež zjistíte, a to je zejména v případech, kdy došlo k poškození vozidla a ukradení cenností. Sami si vykradené a poškozené vozidlo důkladně zdokumentujte a nafoťte. Od policie si vyžádejte veškerou dokumentaci a zápis.

Kam nahlásit krádež

Elektronicky můžete ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (v hl. m. Praze kterémukoliv úřadu městské části Praha 1 až 22). Elektronicky můžete ohlášení učinit prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Kdo řeší krádeže

Shrnutí: V případě trestního oznámení se obracejte na nejbližší služebnu Policie České republiky (www.policie.cz/kontakty). Můžete se dostavit i na státní zastupitelství (www.justice.cz), v naléhavých případech využijte linku tísňového volání 158.

Jak odhlásit auto které neexistuje

Máte-li ještě velký technický průkaz, můžete uzavřít už zmíněné krátkodobé povinné ručení. Když už nemáte ani auto, ani doklady, i tak můžete vůz z registru vozidel odhlásit. Úředníci s vámi zahájí správní řízení, kde do protokolu vysvětlíte, že vůz nemáte. Úředníci ho poté z registru vymažou.

Jak dlouho může být auto v depozitu

Jak dlouho může být auto v depozitu

Vozidlo může být v depozitu na 12 měsíců, poté je možné lhůtu prodloužit.

Jaký je postup při prodeji auta

Jak postupovat při prodeji autaVytvoření inzerátu. Vložit inzerát.Připravit si kupní smlouvu. Našimi právníky prověřenou Kupní smlouvu nabízíme zdarma.Evidenční kontrola.Přepis vozidla na nového majitele.Zrušení povinného ručení

Jak přihlásit vyražené auto

Jedinou možností, jak úředně vyřazené auto znovu legálně používat, je nechat si ho evidovat jako takzvané jednotlivě vyrobené nové vozidlo. Takové auto ale musí schválit příslušný úřad, který zároveň stanoví to, jaké technické požadavky musí splňovat. „Když je dotyčný všechny splní, tak ho může legalizovat.

Kde nahlásit krádež

kontaktujte nejbližší policejní stanici Policie ČR v místě Vašeho bydliště, pobytu apod.: buď telefonicky na lince 158 nebo osobně.

Kdo může odhlásit auto

Vozidlo se vyřazuje z provozu rovněž v případě, že bylo odcizeno. Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

Jak zabránit vykradení auta

Snažte se parkovat na viditelných a osvětlených místech. Ideální jsou hlídaná parkoviště. Žádné běžné zabezpečení Vám totiž proti vykradení příliš nepomůže. Z naší dlouholeté zkušenosti vyplývá, že nejčastěji zloděj rozbije okno auta, sáhne dovnitř a během několika okamžiků odjíždí.

Co hrozí za krádež v obchodě

Pokud nepoužijí násilí, dopustí se nově při krádeži až do hodnoty 9999 Kč jen přestupku, a ne trestného činu. Jako trestný čin – třeba krádeže, ostatně na tento typický a častý delikt se zaměříme – se nově budou posuzovat majetkové delikty od škody 10 000 Kč místo současných 5000 Kč.

Co je potřeba k vyzvednutí auta z depozitu

Od 1.3. 2023 stačí pro vyzvednutí vozidla z depozitu pouze platné pojištění vozidla – předkládá se zelená karta a velký technický průkaz. Nemusí být tedy platná technická kontrola TK. Při uložení vozidla do depozitu většina majitelů ruší pojištění vozidla, takže je třeba pro vyzvednutí značek uzavřít nové pojištění.

Jak přihlásit auto z depozitu

Pokud máte kupce na vozidlo, není nutné vozidlo z depozitu vždy vyřazovat. Stačí změnit majitele. K přepisu vozidla je nutná evidenční kontrola. Na evidenční kontrolu musíte vozidlo převézt na podvalu, protože bez registračních značek není možné vzít vozidlo na pozemní komunikaci.

Na co si dát pozor při přepisu auta

Co je potřeba k přepisu nového auta

K přepisu nového auta je nutné doložit níže uvedené dokumenty: Čistopis velkého technického průkazu a plnou moc prodávajícího. Přihlášku k registraci vozidla pro registr silničních vozidel. Originál dokladu o nabytí vozidla.

Na co si dát pozor při prodeji auta

Při prodeji auta se doporučuje sepsat o prodeji kupní smlouva se všemi potřebnými náležitostmi a také se dohodnout na tom, kdo nahlásí změnu majitele v registru vozidel. Pokud to neuděláte, hrozí vám až hororová situace, která je popsaná výše. Navíc je důležité si smlouvu o prodeji dobře uchovat.

Jak staré auto lze přihlásit v ČR

Auto z dovozu – limit stáří auta

Tato vozidla nesmí být starší 8 let a podléhají proclení. Pokud má dané auto evropskou homologaci, pak toto pravidlo není uplatňováno.

Kde se přihlašuje auto

Žadatel může svou žádost podat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, vykonávajícím agendu registrace vozidel, prostřednictvím elektronické pošty. Žádost se na úřadu vyřizuje po předložení všech zákonem vyjmenovaných dokladů.

Jak odhlásit auto bez dokladů

Když už nemáte ani auto, ani doklady, i tak můžete vůz z registru vozidel odhlásit. Úředníci s vámi zahájí správní řízení, kde do protokolu vysvětlíte, že vůz nemáte. Úředníci ho poté z registru vymažou.

Jak zajistit auto proti krádeži

8 zařízení proti krádeži automobilů, které udržují vaše auto vPalubní kamera.GPS sledovací systém.Svorka pneumatiky.Autoalarm.Zámek kola.Vypnutí bezklíčového vstupu.Zámek brzdy.Ochranné pouzdro na klíče.

Jak zabezpečit auto s automatickou převodovkou

Mechanický blokáda přímo zastaví řadicí páku. Toto řešení je použitelné jak pro vozy s manuální převodovkou, tak s automatickou převodovkou – pak ji uzamkne v poloze „P“. Nemožnost přeřadit neoprávněné osobě ztěžuje nebo dokonce znemožňuje pohyb vozidla – a to je podstatou tohoto typu ochrany proti krádeži.