Kde se používá AI?

Kde se využívá AI

Umělá inteligence je široce využívána k poskytování personalizovaných doporučení, například na základě našich předchozích vyhledávání nebo nákupů na internetu. AI se využívá k optimalizaci produktů, plánování zásob, v logistice atd.

Co je umělá inteligence AI

Definice umělé inteligence se různí, ale všechny se shodují v tom, že to je program, který simuluje lidské myšlení a akce. Pojem se také používá pro stroje a programy vykazující činnosti spojované s inteligencí, jako je učení se a řešení problémů.
Archiv

Co dokáže AI

Umělá inteligence umožňuje technickým systémům reagovat na vjemy z jejich prostředí, řešit problémy a dosahovat určitých cílů. Zabudovaný počítač přijímá data – která byla již připravena, nebo jsou sbírána pomocí vlastních sensorů a kamer – ty následně vyhodnotí a reaguje na ně.
ArchivPodobné

Kde všude je umělá inteligence

Na individuální úrovni se s přínosem technologie AI můžeme setkat prostřednictvím různých aplikací, které používáme v každodenním životě. Díky tomu, že se umělá inteligence učí podle našeho chování, nám může pomoci ve vzdělávání, umění nebo třeba v psychickém zdraví a well-beingu.

Kdy bude umělá inteligence

Umělá inteligence se s postupem času stále více probourává do osobní i pracovní rutiny většiny populace. Dá se proto předpokládat, že rok 2023 nebude výjimkou a integrace bude i nadále pokračovat.

Co vše umí umělá inteligence

Obecně je umělá inteligence schopnost strojů napodobovat lidské činnosti – přemýšlení, učení se, predikce, kreativní práce nebo rozhodování a plánování. Artificial Intelligence se zkrátka chce co nejvíc přiblížit lidské inteligenci a dosahovat stejných, nebo aspoň podobných výsledků jako my lidé.

Jak vyzkoušet ChatGPT

Chcete si ChatGPT vyzkoušet Pro přístup k ChatGPT si musíte vytvořit účet na webových stránkách OpenAI. Bude po vás požadovat e-mail a telefonní číslo a hlavní důvod, proč chcete OpenAI používat, ať už pro výzkum, vývoj aplikací nebo pro osobní použití. Po registraci se vraťte na stránku ChatGPT a začněte.

Kdo vynalezl AI

Turing položil základy umělé inteligence, když popsal, jak může fungovat „univerzální stroj“, tedy stroj schopný vykonávat jakýkoliv program. Dnes těmto strojům říkáme počítače. Alan Turing také v roce 1950 představil myšlenku Imitační hry — pokus, při kterém člověk komunikuje se dvěma subjekty, člověkem a strojem.

Jak vypadá umělá inteligence

Umělá inteligence je, zjednodušeně řečeno, schopnost počítačových programů napodobovat lidské schopnosti. Umělá inteligence se učí, přemýšlí a rozhoduje tak, jak by to dělal člověk. Nebo spíše ještě lépe, protože bude mít mnohem více informací, než má člověk, a v rozhodování bude přesnější a rychlejší.

Kdo vymyslel AI

Jako mnoho jiných věcí, i umělá inteligence vznikla dřív, než se tak jmenovala. Za zlomový moment se pokládá rok 1943, kdy profesor Warren McCulloch se svým supertalentovaným studentem Walterem Pittsem na chicagské univerzitě navrhli matematický model nervové buňky – neuronu.

Kdo je majitel OpenAI

Založili ji Elon Musk a Sam Altman v roce 2015. Organizace se zaměřuje na „volnou/otevřenou spolupráci“ s dalšími institucemi a výzkum zachováváním svých patentů výzkumu otevřeným veřejnosti.

Kde chatovat s umělou inteligenci

Poměrně jednoduše – na webové stránce chat.openai.com se uživatel musí registrovat prostřednictvím emailové adresy a vložit jméno i příjmení. Registrace je dokončena po ověření pomocí telefonního čísla. Chatbot nepotřebuje znát věk uživatele a aktuálně je nástroj umělé inteligence zdarma.

Kdo stojí za OpenAI

OpenAI
Zakladatel Elon Musk, Sam Altman, Ilya Sutskever, Greg Brockman, Wojciech Zaremba a Andrej Karpathy
Vznik 8. prosince 2015
Právní forma Delaware corporation
Sídlo San Francisco, Spojené státy americké (Pioneer Building)

Jak funguje OpenAI

Chat Open AI umožňuje uživatelům vést konverzaci s umělou inteligencí, která je schopna rozpoznat a interpretovat přirozenou řeč a poskytnout odpovědi na různé otázky a dotazy. Tento nástroj využívá hluboké učení a neuronové sítě k učení se zkušeností a zlepšování svých schopností.

Kdo vymyslel ChatGPT

ChatGPT

Vývojář OpenAI
První vydání 30. listopadu 2022
Aktuální verze ChatGPT May 24 Version (24. května 2023)
Platforma webový prohlížeč API iOS
Typ softwaru prototyp, generativní umělá inteligence, proprietární software, conversational AI, velký jazykový model a Chatbot

Na co se zeptat AI

V praxi se stačí ChatGPT například zeptat, co s daným výrazem souvisí, jaká má synonyma, opozita nebo jaké idiomy by třeba k tématu vymyslel.

Kdo vlastní OpenAI

Založili ji Elon Musk a Sam Altman v roce 2015.

Kde chatovat s AI

Deeply Chat používá pokročilou umělou inteligenci, která zpracovává odpovědi na dotazy, které jí zadáte. Technologie je vycvičená na více než trilionu textů a pracuje na nejpokročilejší technologii na světě GPT – 4, poskytne tedy relevantní odpovědi na libovolné téma, které Vás napadne.

Co znamená zkratka ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) je chatbot spuštěný firmou OpenAI v listopadu 2022. Firma získala v roce 2023 světovou pozornost veřejným zpřístupněním prototypu chatbotu založeném na základním modelu GPT-3.5 (následovaném uzavřenou verzí GPT-4.0).

Co znamená GPT Chat

Chat GPT je inovativní technologie, která přináší revoluci v oblasti interakce mezi lidmi a umělou inteligencí. Tento pokročilý systém je založen na architektuře GPT-3.5, vyvinuté společností OpenAI, a umožní vám komunikovat s umělou inteligencí pomocí textového rozhraní.

Jak využít AI v marketingu

Automatizace: AI může automatizovat rutinní úkoly, jako je psaní reklamních textů, prodejní e-maily, nebo dokonce vizuální a grafické materiály. Sledování a analýza: AI může sledovat a analyzovat množství dat, což umožňuje společnostem lépe porozumět tomu, jaký efekt mají jejich reklamní a marketingové kampaně.

Co znamená zkratka GPT

Zkratka GPT znamená generative pre-trained transformer, tedy generativní předtrénovaný transformátor. Ačkoliv toto sousloví může na první pohled působit velmi abstraktně, vysvětlení je velmi jednoduché.

Co znamená ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) je chatbot spuštěný firmou OpenAI v listopadu 2022.

Jak mluvit s umělou inteligenci

V praxi se stačí ChatGPT například zeptat, co s daným výrazem souvisí, jaká má synonyma, opozita nebo jaké idiomy by třeba k tématu vymyslel. Umělá inteligence zatím lidskou práci v public relations nenahradí. Člověk je a bude mozkem, hybatelem a manažerem komunikaCE.