Kde se u nás těží uran?

Kde je uran v ČR

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

Odkud dováží ČR uran

Více než čtvrtina veškerého uranu spotřebovaného v EU pochází z Ruska, v kontrastu s původními 10 % v roce 2005, kdy více spřátelené země jako Austrálie a Kanada zásobovaly EU ze 46 %. Jejich společný podíl vývozu do EU klesl pod 30 %.

Kde se těží uran

Seznam států světa podle těžby uranuKazachstán. 17 803. 33,2 % 14 020. 27,6 %Kanada. 9 783. 18,2 % 10 173. 20,0 %Austrálie. 5 900. 11,0 % 7 982. 15,7 %Namibie. 4 496. 8,4 % 4 626. 9,1 %Niger. 4 198. 7,8 % 3 243. 6,4 %Rusko. 3 564. 7,0 % 3 413. 8,3 %Uzbekistán. 2 400. 4,5 % 2 429. 4,8 %Spojené státy americké 1 660. 3,1 % 1 453. 2,9 %

Co se vyrábí z uranu

Uran je stříbřitě bílý kovový prvek, který je tvárný, kujný, velmi hustý a přirozeně radioaktivní. Dá se použít pro barvení skla a porcelánu i v několika důležitých průmyslových aplikacích, ale jeho hlavním dnešním využitím je štěpný materiál pro výrobu jaderného paliva pro elektrárny.

Jak získat uran

Uran lze získat dvojím způsobem: důlní těžbou nebo chemickým loužením. U důlní těžby se uran vytěží z povrchových či hlubinných dolů, u chemického loužení se vstřikuje do podzemí žíravina, například kyselina sírová. Uran se v žíravině rozpustí a vyčerpá se zpět na povrch.

Jak se převáží uran

Při obohacování uranu se materiál ve formě fluoridu převáží křížem krážem Evropou. S transporty jedovaté a radioaktivní látky se tak můžete setkat prakticky kdekoliv. Ohrožená jsou jak velká města tak odlehlé oblasti.

Kdo dodava jaderne palivo

Dodávky od americké společnosti Westinghouse a francouzské společnosti Framatome budou realizovány taktéž od roku 2024. Společnost Westinghouse již palivové soubory do Temelína po jeho spuštění deset let dodávala. Nově se k ní připojuje i druhý český klíčový zdroj – Jaderná elektrárna Dukovany.

Kde se vyrábí uran

V Evropě se uran těží nebo těžil v Sasku, v anglickém Cornwallu, v Rumunsku, na Ukrajině a v Česku (viz dál Výskyt, těžba a zpracování v Česku).

Kde se dá koupit uran

Nejvhodnějším zdrojem této suroviny je nejbližší atomová elektrárna. Tam mají vždycky dost tyčí, jimiž se udržuje spalovací proces. Doma z nich chemicky vyčistíte příměs uranu 238, který zbavuje uran jeho výbušného charakteru.

Kdo našel uran

Londýn – Frederick William Herschel, britský astronom německého původu, objevil 13. března 1781 sedmou planetu sluneční soustavy, Uran.

Jak daleko je uran od Slunce

Uran obíhá Slunce ve střední vzdálenosti 2 870 972 220 km. Planeta se přibližuje ke Slunci nejvíce na 2 735 555 035 km a vzdaluje na 3 006 389 405 km. Okolo Slunce oběhne jednou za 84,07 let a kolem své osy se otočí za 17 hodin a 14 minut.

Jak dlouho vydrží jaderné palivo

Mimo jiné je zde uvedeno, že oproti uhelné elektrárně o výkonu 1000 MWe, která spotřebuje za rok 3 miliony tun černého uhlí, jaderná elektrárna o stejném výkonu spotřebuje pouze 20 tun jaderného paliva. To má za následek, že palivo v jaderné elektrárně se vyměňuje jednou za 1,5 roku až jednou za 2 roky.

Kdy dojde uran

Bylo konstatováno, že v případě alokace přírodního uranu na celou dobu životnosti elektráren by byly vyčerpány konvenční zásoby už v roce 2050 (A) resp. 2080 (B). Při zohlednění pouze skutečné potřeby uranu, tj. s uvažováním scénáře přechodu na rychlé reaktory, v roce 2070 (A) resp.

Kdo obohacuje uran

Obohacovací proces je energeticky i časově velice náročný a vyžaduje vyspělou technologii. Největší obohacovací závody využívající plynné difúze jsou ve Francii a v USA, centrifugy se využívají v Rusku, Číně, Velké Británii, Nizozemí, Německu. Menší obohacovací závody jsou i v Jižní Africe, Pakistánu a v Japonsku.

Která planeta je Nejchladnejsi

Uran je nejchladnější planetou sluneční soustavy. Běžně je teplota kolem -220 °C; nejnižší změřená teplota byla -224°C.

Jak dlouho trvá rok na uranu

Uran (planeta)

Uran
Afel 3 006 389 405 km 20,096 471 90 au
Perioda (oběžná doba) 30 708,16 d (84,07 a)
Synodická perioda 369,65 d
Orbitální rychlost

Jak dlouho trvá jeden rok na uranu

Uran (planeta)

Uran
Afel 3 006 389 405 km 20,096 471 90 au
Perioda (oběžná doba) 30 708,16 d (84,07 a)
Synodická perioda 369,65 d
Orbitální rychlost

Jak dlouho trvá jeden den na uranu

0 d 17 h 14 minUran / Délka dne

Kdo dodava jaderné palivo

Dodávky od americké společnosti Westinghouse a francouzské společnosti Framatome budou realizovány taktéž od roku 2024. Společnost Westinghouse již palivové soubory do Temelína po jeho spuštění deset let dodávala. Nově se k ní připojuje i druhý český klíčový zdroj – Jaderná elektrárna Dukovany.

Jak dlouho trvá cesta na Uran

A podobně jako Merkur se i tato žhnoucí planeta kolem své osy otáčí velmi pomalu, takže během 82 let by tam člověk prožil pouhých 76 dní. A příští narozeniny by oslavil 23. ledna 2021.

Na co se rozpadá uran

Nejběžnější izotop uranu 238U má poločas rozpadu asi 4,5 miliardy let, což je zhruba věk planety Země. Téměř všechny přirozeně se vyskytující izotopy uranu mají 143 nebo 146 neutronů. Všechny se rozpadají přeměnou alfa, vysláním jádra hélia.

Co je nejteplejší planeta

Logicky bychom čekali, že nejteplejší planetou bude Merkur, jelikož obíhá nejblíže Slunci. Není tomu tak. Jestliže mluvíme o skutečně pekelné planetě, řeč je o Venuši. Venuše je v pořadí druhá planeta od Slunce.

Která je nejchladnější planeta

Uran je nejchladnější planetou sluneční soustavy. Běžně je teplota kolem -220 °C; nejnižší změřená teplota byla -224°C.

Kde je na obloze Venuše

Oblaka Venuše dobře odrážejí sluneční svit a proto je tato planeta po Slunci a Měsíci nejjasnějším tělesem na obloze. Na večerní obloze jí můžeme spatřit jako Večernici a na ranní obloze jako Jitřenku. je druhou planetou od Slunce a její dráha leží nejblíže Zemi.

Která je největší planeta

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, v pořadí pátá od Slunce. Sluneční soustava je někdy popisována jako dvojsystém skládající se ze Slunce a Jupiteru jako hlavních dvou členů a dalších menších těles. Jupiter, Saturn, Uran, a Neptun jsou označovány jako plynní obři, či planety jupiterského typu.