Kdo je autorem díla Pygmalion?

Odkud převzal autor námět pro dílo Pygmalion

Slavná komedie o pěti dějstvích nese název podle pověsti o řeckém sochaři, jenž vytvořil sochu tak krásnou, že se do ní zamiloval a na bohyni Afrodité pro ni vyprosil řeč a život. Stala se předlohou slavného muzikálu My Fair Lady. 42.

Kdy byl napsán Pygmalion

Shawovi velmi záleželo na vyznění inscenací jeho her a platí to i o hře Pygmalion. Její námět poprvé zmínil v dopise už v roce 1897. Hru ale dokončil až v roce 1912.

Kde žil Pygmalion

Pygmalion byl kyperský král, který se zamiloval do sochy bohyně Afrodíty. Podle pozdější verze pověsti byl sochařem, který vytvořil bohyninu sochu ze slonoviny a zamiloval se do ní.

Co je to Pygmalion

Pygmalion efekt (nebo také Sebenaplňující proroctví či Efekt experimentátora) je jev, kdy pozitivní očekávání vede k pozitivnímu výsledku. Je to fenomén, při kterém nevědomě ovlivňujeme situaci a lidi tak, že naplní naši původní předpověď.

Za co dostal Shaw Nobelovu cenu

George Bernard Shaw získal Nobelovu cenu za literaturu v roce 1925 a v roce 1938 Oscara za svou práci na filmu Pygmalion – adaptace jeho hry se stejným názvem, byl jedinou osobou, která má Nobelovu cenu za literaturu a Oscara.

Čím se inspiroval Pygmalion

O hře. Bezpochyby nejslavnější hru Bernarda Shawa (1856–1950) inspiroval příběh o bájném sochaři Pygmaliónovi, jenž zatoužil vdechnout život soše, do které se zamiloval.

Co to je Golemuv efekt

Golemův efekt, neboli záporná předpověď – negativní očekávání vede k negativnímu výsledku. Může to být opět ze strany učitele, který o určitém žákovi dostane negativní informaci, např. že nemá možnost se ve svém výkonu zlepšit, a že se bude spíš zhoršovat.

Kdo má Nobelovu cenu za literaturu

2011–20202011 – Tomas Tranströmer (Švédsko)2012 – Mo Jen (Čína)2013 – Alice Munroová (Kanada)2014 – Patrick Modiano (Francie)2015 – Světlana Alexijevičová (Bělorusko)2016 – Bob Dylan (USA)2017 – Kazuo Ishiguro (Spojené království)2018 – Olga Tokarczuková (Polsko), cena byla udělena v roce 2019.

Kdo získal první Nobelovu cenu za literaturu

První neevropský a nebělošský spisovatel

Rabindranath Tagore se stal prvním mimoevropským a nebělošským laureátem Nobelovy ceny, a to ve všech kategoriích. Stalo se tak roku 1913, kdy získal Nobelovu cenu za literaturu.

Co je efekt prvního dojmu

Efekt pořadí či efekt primarity neboli efekt prvního dojmu je tendence vnímat dřívější informace (o určitém jevu, situaci či osobě) silněji než informace pozdější a tendence vnímat později získané informace ve světle dříve získaných informací.

Jaký český spisovatel získal Nobelovu cenu

Tím jediným českým laureátem Nobelovy ceny za literaturu je Jaroslav Seifert.

Který Čech získal Nobelovu cenu za literaturu

Básník Jaroslav Seifert byl na Nobelovu cenu za literaturu navržen šestkrát a v roce 1984 ji na sedmý pokus skutečně získal.

Kdo má Nobelovu cenu v ČR

Do Československa dodneška putovaly Nobelovy ceny pouze dvě: za chemii ji roku 1959 obdržel Jaroslav Heyrovský a za literaturu v roce1986 Jaroslav Seifert.

Co je Golem efekt

Golemův efekt, neboli záporná předpověď – negativní očekávání vede k negativnímu výsledku. Může to být opět ze strany učitele, který o určitém žákovi dostane negativní informaci, např. že nemá možnost se ve svém výkonu zlepšit, a že se bude spíš zhoršovat.

Jak dlouho trvá první dojem

První dojem je ucelení dostupných informací o neznámém člověku do souvislého celku. Jedná se o krátký proces, který zpravidla trvá cca 15 sekund. Vzniká za situace, kdy má člověk velmi malé množství informací o vnímané osobě, a přesto je nucen nějak se k ní chovat.

Který český básník dostal Nobelovu cenu za literaturu

Od roku 1901 se uděluje Nobelova cena za literaturu. Za tu dobu ji obdržel jediný Čech, který se shodou okolností narodil ve stejném roce, kdy se Nobelova cena udělovala poprvé. Tím jediným českým laureátem Nobelovy ceny za literaturu je Jaroslav Seifert.

Kdo dostal Nobelovu cenu za literaturu 1984

V roce 1984 získal jako první československý spisovatel Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literaturu. Zprávu o udělení ceny se básník Jaroslav Seifert dozvěděl na klinice Univerzity Karlovy v Praze.

Kdo dostal Nobelovu cenu za mír

1901–1910

Rok Jméno Stát / Sídlo
1901 Jean Henry Dunant Švýcarsko
Frédéric Passy Francie
1902 Élie Ducommun Švýcarsko
Charles Albert Gobat Švýcarsko

Kdo dostal první Nobelovu cenu

Chemie, literatura a fyzika

Prvním držitelem Nobelovy ceny české národnosti byl Jaroslav Heyrovský (1890–1967), fyzikální chemik, objevitel a zakladatel polarografie. Cenu za chemii získal roku 1959 a jeho dílo připomíná například Expozice historie Univerzity Karlovy v Praze.

Který český vědec dostal jako jediný stejnou cenu za chemii

Objevitelem této významné analytické metody byl Jaroslav Heyrovský, který zemřel 27. března 1967. Za svůj objev, jenž měl velký vliv na vývoj elektroanalytické chemie ve dvacátém století, získal profesor Heyrovský také jako první Čech v roce 1959 Nobelovu cenu za chemii.

Co znamená slovo Pygmalion

Pygmalion efekt označuje stav, kdy mají lidé sklon chovat se tak, jak od nich ostatní očekávají. Objeven byl v šedesátých letech 20. století americkým vědcem Robertem Rosenthalem a učitelem Lenore F. Jacobsonem.

Kdo více Podléha Pygmalion efektu

Pygmalion efekt se objevuje také na pracovišti. Výzkumy ukazují, že zaměstnanci si při práci vedou lépe, když od nich jejich zaměstnavatelé hodně očekávají a věří v jejich úspěch. Vede to ke zvýšení produktivity práce.

Co je to haló efekt

Haló efekt nebo také efekt prvního dojmu je kognitivní zkreslení, při kterém dochází k chybě ve vnímání a posuzování osob či věcí. Vzniká v době, kdy objekt nebo osobu vidíme poprvé či po delší době. Získané první dojmy na základě vnějších vlivů a povrchových kritérií pak ovlivňují dojmy pozdější.

Co je efekt mírnosti

Efekt mírnosti a shovívavosti – sympatické osoby subjekt hodnotí v pozitivních vlastnostech výše a negativních níže, tj. pozitivní vlastnosti přeceňuje a negativní podceňuje. Kategorizace – zařazování vnímaných objektů, ať jsou to věci, osoby nebo události, do určitých tříd podle shodnosti znaků.

Kdo z Čechů má Nobelovu cenu

Do Československa dodneška putovaly Nobelovy ceny pouze dvě: za chemii ji roku 1959 obdržel Jaroslav Heyrovský a za literaturu v roce1986 Jaroslav Seifert.