Kdo je provozovatelem vládního CERT?

Kdo je gestorem kybernetické bezpečnosti v ČR

Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) je výkonnou sekcí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Sekce Národního centra kybernetické bezpečnosti zejména zajišťuje: činnost Vládního CERT České republiky (GovCERT.CZ)
Archiv

Která státní instituce v České republice má na starosti ochranu kybernetického prostoru a kybernetickou bezpečnost

Gestorem kybernetické bezpečnosti a ústředním správním orgánem pro oblast kybernetické bezpečnosti včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“), jehož působnost je dána zákonem o …

Co je to CERT

CERT (Computer Emergency Response Team) je v informatice skupina, která vznikla roku 1988 po aféře s jedním z prvních počítačových červů, který ke svému šíření využíval celosvětovou sítě internet tzv. Morrisův červ.

Které hlavní funkce plní Csirt tým

dubna 2012 platí nová dohoda uzavřená s Národním bezpečnostním úřadem, který od října roku 2011 v české státní správě zodpovídá za problematiku kybernetické bezpečnosti. Mezi hlavní úkoly CSIRT.CZ spadá řešení bezpečnostních incidentů vzniklých v počítačových sítích, koordinace jejich odstranění a jejich prevence.

Co to je Nukib

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany.

Kdo vyhlašuje stav kybernetického nebezpečí

STAV KYBERNETICKÉHO NEBEZPEČÍ

(2) O vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí rozhoduje ředitel Úřadu. Rozhodnutí o vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí se vyhlašuje vyvěšením na úřední desce Úřadu. Informace o vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí se zveřejňuje v celoplošném rozhlasovém a televizním vysílání.

Co je to Kyberútok

Kybernetické útoky jsou pokusy o získání neoprávněného přístupu k počítačovým systémům a krádeže, úpravy nebo ničení dat. Zjistěte, jak se můžete před těmito útoky chránit.

Jak se míchá čert

Čert je klasika, která se odjakživa míchá z rumu a griotky v poměru 1:1.

Co to je kybernetická bezpečnost

Co to je kybernetická bezpečnost Kybernetická bezpečnost zahrnuje činnosti nezbytné k ochraně sítí a informačních systémů, uživatelů těchto systémů a dalších osob dotčených kybernetickými hrozbami.

Na jakém základě jsou vybírána konkrétní bezpečnostní opatření pro zabezpečení informací

Ochranné opatření je vydáno na základě ustanovení § 14 a § 15 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy již vyřešeného kybernetického bezpečnostního incidentu. Právní formou ochranného opatření je opatření obecné povahy dle § 171 a násl. zákona č.

Co je to bezpečnostní událost

Kybernetickou bezpečnostní událostí je událost, která může způsobit narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací.

Co je to správce informačního systému podle zákona o kybernetické bezpečnosti

Kdo je správce informačního systému podle zákona o kybernetické bezpečnosti Správce informačního systému je orgán nebo osoba, která určuje účel zpracování informací a podmínky provozování informačního systému.

Co je to DDoS

Zkratka DDoS znamená „Distributed Denial of Service“ a vystihuje cíl útočníků i způsob provedení útoku. Cílem je odepřít nebo znepřístupnit nějakou službu legitimním uživatelům (=denial of service). Pod službou si můžeme představit webovou stránku, aplikaci nebo e-shop.

Co je to hackerský útok

Hackerský útok neboli kybernetický útok je v informatice a kybernetické bezpečnosti úspěšný i neúspěšný pokus o získání, zničení nebo ukradení dat, či také získání neautorizovaného přístupu k zařízení, případně webové stránce.

Jak se říká kole s rumem

Tenhle koktejl z rumu si říká o kvalitní colu. Místo tradiční Coca-Coly můžete použít například ultimátně kofeinovou Fritz Kolu nebo jinou vámi oblíbenou alternativu kolového nápoje.

Jak se jmenuje cola s rumem

Cuba Libre

Tento oblíbený míchaný nápoj s colou vznikl na přelomu 19. a 20. století na Kubě v období, kdy američtí vojáci přivezli na Kubu oblíbený nealkoholický nápoj, smíchali jej s místním rumem, přidali limetku a nápoj byl na světě.

Co řadíme mezi kybernetické hrozby

Kybernetické hrozby a informační kriminalita zahrnují širokou škálu negativních fenoménů různého stupně závažnosti, ke kterým dochází v prostředí informačních technologií – od kybernetické špionáže, hackerství a DDoS útoků, přes stále častější internetové podvody a krádeže (ohrožení internetového bankovnictví, krádeže …

Co znamená v Kyberbezpečnosti zkratka CIA

CIA. Zkratka "CIA" se často používá k reprezentaci tří pilířů kybernetické bezpečnosti. Confidentiality (důvěrnost) – Udržet vaše tajemství a zajistit, že k vašim složkám a účtům mají přístup pouze autorizované osoby.

Co je jedním z hlavních úkolů auditora KB

Auditor je státem pověřená nezávislá osoba, která je kvalifikovaná k provádění auditu. Auditor provádí kontroly dané oblasti, např. finančních toků a celého účetnictví daného subjektu.

Co dělá Narodni bezpečnostní urad

provádí certifikace technického prostředku, informačního systému, kryptografického prostředku, kryptografického pracoviště a stínící komory, zajišťuje výzkum, vývoj a výrobu národních kryptografických prostředků, vyvíjí a schvaluje národní šifrové algoritmy a vytváří národní politiku kryptografické ochrany.

Co je příkladem bezpečnostního incidentu

Jako bezpečnostní incident může být vyhodnocený i pouhý neúspěšný pokus o nějaké zcizení nebo jiné znehodnocení informací. Při bezpečnostním incidentu může dojít k ohrožení, ztrátě, odcizení zneužití nebo změně dat či informací.

Co dělá Nukib

Jsme správním úřadem pro:

ochranu utajovaných informací pro oblast informačních a komunikačních systémů, kryptografickou ochranu, problematiku veřejně regulované služby navigačního systému Galileo (PRS).

V čem se liší DDoS útok od DoS útoku

Pro začátek rozdíl mezi DoS (Denial of Service) a DDoS (Distributed Denial of Service) je pouze v tom z kolika strojů je útok iniciován. Při DoS útoku je zapojen jen jeden stroj/jedinec, při DDoS dva a více (statisíce).

Jak je možné se bránit proti útokům typu DDoS

Pokud je DDoS útok možné snadno filtrovat třeba podle IP adres nebo cílového portu, je tak možné tok na konkrétní server zastavit v datacentru. Můžeme třeba filtrovat i celý UDP provoz, pokud konkrétní služba vůbec UDP nepotřebuje.

Jak se říká pivu se zelenou

Mladší generace už ale možná nevědí, že se zelená dá pít také v pivě. Opatrným přidáním panáku zelené do půllitru piva totiž vzniká osobitý „koktejl“, který se nazývá Magické oko.