Kdo má tinnitus?

Kdo trpi tinnitem

Řada známých osobností trpěla tinnitem. Mezi ně patřili např. Ludwig van Beethoven, Martin Luther, Michelangelo, Vincent van Gogh. Pacienti tyto negativně vnímané zvuky označují jako pískání, zvonění, šumění, hučení, bručení, bzučení, syčení, tikání, cvaknutí, mlasknutí, jízda lokomotivy.
Archiv

Co zhoršuje tinnitus

Kromě příčin je důležité vědět, co tinnitus ještě zhoršuje. Ideální je dbát na zvýšenou ušní hygienu (používání ušních sprejů nebo kapek), eliminovat alkohol a kofein. Potíže mohou způsobovat i některé léky proti bolesti, antibiotika, antivirotika, léky pro onkologické pacienty a diuretika (léky na odvodnění).

Jak žít s tinnitem

A tinnitem můžete dělat všechno, co byste dělali bez něj. Využívejte Váš volný čas podle Vašeho vlastního uvážení a žijte plnohodnotný život. Nezbavujte se lidské společnosti. Vyvarujte se přílišného hluku a třesků.

Jak poznám že mám tinnitus

Jako tinnitus jsou označovány ušní šelesty, pískání, zvonění, lupání, hučení nebo šumění v uších. Zvuky zpravidla slyší pouze dotyčný člověk, nejsou skutečné, a okolí je proto nemůže slyšet. Druh, výška tónů a intenzita zvuků mohou být u každého zcela odlišné.
Archiv

Co mi pomohlo na tinnitus

Terapie zvukem je metoda, která má od negativních účinků tinnitu ulevit a utlumit jej. I přesto může mít terapie zvukem na tinnitus významný a dlouhotrvající účinek. A je dokonce prokázáno, že terapie Notch pomohla lidem překonat tinnitus s mimořádně pozitivními účinky.

Jak dlouho trvá tinnitus

Spouštěčem tinnitu bývá silné akustické trauma (výstřel ze zbraně), pobyt v extrémně hlučném prostředí (koncert), nemoc či zánět středouší. Tinnitus také často přichází ruku v ruce se zhoršení sluchu, hlavně ve vyšším věku. Tinnitus dělíme na akutní (trvá maximálně pár měsíců a sám vymizí) a chronický (nad 6 měsíců).

Jak zní tinnitus

Od hlubokých tónů, které zní jako bručení, klepání, tepání, až po vysoké tóny připomínající zvonění či pískání. U některých osob představuje tinnitus nepřetržitý zvuk, který pociťují neustále a má pořád téměř stejnou intenzitu, u některých naopak může výrazně měnit podobu i intenzitu v závislosti na mnoha faktorech.

Jak usnout při tinnitu

Pokud tinnitem také trpíte, doporučuje se – než abyste leželi a zírali do stropu – přistoupit k některým krokům, které Vám mohou pomoci usnout rychleji. Ale volně prodejné léky nebo prášky na spaní by se neměly užívat dlouhodobě.

Jak zmírnit tinnitus

Nemáme mnoho léků na zmírnění tinnitu, nejúčinnější jsou léky obsahující betahistin. Obvykle po několika týdnech užívání tinnitus zklidní.

Jaké léky na tinnitus

Stejně tak jako na mnoho onemocnění (včetně ztráty sluchu), ani na tinnitus neexistuje žádný zaručený lék.