Kdo muze delat oponenta?

Kdo mi může vést diplomovou práci

Kritéria na vedoucí prací

Bakalářské i diplomové práce mohou vést: akademičtí pracovníci, odborní pracovníci vysokých škol a výzkumných ústavů s titulem Ph. D.
Archiv

Jak se vybírá oponent

Oponent – opět nejlépe najít člověka, který má k tématu nejblíže svým vzděláním, měla by to být osoba vysokoškolsky vzdělaná a neměl by to být nikdo z rodiny. Oponent píše stejně jako vedoucí práce závěrečný posudek.
Archiv

Kdy dostanu posudek od oponenta

Posudky bakalářské nebo diplomové práce od vedoucího a oponenta dostáváte většinou asi týden nebo dva před závěrečnými zkouškami nebo obhajobou práce.
Archiv

Jak reagovat na posudek oponenta

Po přečtení posudku od oponenta máte pocit, že svou práci neobhájíte Neplašte předem, uklidněte se a v klidu se posaďte. Oponent je také jenom člověk a jeho úkolem je Vám otázky pokládat. Klíčové je si uvědomit, že na většinu otázek naleznete odpovědi ve své práci.

Co se stane kdyz Neobhajim diplomovou práci

Pokud jste bakalářskou práci neobhájil (nebo Vám byla vrácena k přepracování), tzn., že jste ji ve své podstatě ještě nepublikoval, můžete její původní obsah využít bez jakýchkoliv problémů a sankcí.

Kdy se píše diplomová práce

Bakalářské a diplomové práce se zadávají v předposledním ročníku. Není na škodu si už v té době vytvořit akční plán, tj. proces výběru zadání, tvorby práce a přípravy na obhajobu si rozplánovat v návaznosti na termíny dané fakultou. Nejprve je třeba si ujasnit, z kterého „předmětu“ budeme práci psát.

Co dělat když oponent nedoporučí práci k obhajobě

Ve většině případů se s nedoporučením práce k obhajobě setkávají v posudku od oponenta. Vedoucí práce, pokud se ovšem nejedná o totální fiasko, alespoň za snahu a námahu doporučení dá. A máte-li jedno doporučení v kapse, k obhajobě jít můžete.

Jak dlouho trvá obhajoba

Celková délka obhajoby jednoho studenta je zpravidla 20 minut, ne však méně než 10 minut a více než 30 minut (vyjma specifických případů, zejména jedná-li se o nedoporučení práce k obhajobě, může být obhajoba i delší).

Co říkat při obhajobě

Představit byste měli také cíle Vaší práce a její metodologii. Snažte se prezentovat především ty výsledky, které považujete za úspěšné, inovativní, zdařilé či objevné. Dopředu si připravte odpovědi na otázky vedoucího a oponenta práce. Buďte připraveni, že otázky zazní také od členů komise.

Kdy se píše Diplomová práce

Bakalářské a diplomové práce se zadávají v předposledním ročníku. Není na škodu si už v té době vytvořit akční plán, tj. proces výběru zadání, tvorby práce a přípravy na obhajobu si rozplánovat v návaznosti na termíny dané fakultou. Nejprve je třeba si ujasnit, z kterého „předmětu“ budeme práci psát.

Co kdyz nestihnu napsat diplomku

Můžete přerušit své studium na konci semestru a odevzdat vaši závěrečnou práci v dalším semestru, ale pro to musíte splnit podmínky stanovené studijním řádem, které jsou většinou striktně dané. Jedná se o závažné zdravotní či rodinné důvody. Musíte o přerušení zažádat děkana, který o vaší žádosti rozhodne do 30 dnů.

Jak rychle jde napsat diplomku

Na napsání bakalářské práce bývají zpravidla dva semestry, na práci diplomovou pak dokonce semestry čtyři. Může se tak zdát, že je času víc než dost, což je sice pravda, ale platí zde, nejen studentský, zákon, který říká, že úsilí je přímo úměrné času, které na práci máme.

Jak má vypadat diplomová práce

Diplomová práce by měla být originální dílo a měla by být obrazem autora. Aby tomu bylo skutečně tak, musí student vědět, co ke zvolenému tématu řekli ostatní. Proto každý student musí nejdříve začít s rešerší. Výsledky v diplomové práci nemusí být honosné, mohou být i skromnější, ale vždy musí být poctivě zpracované.

Jak pozdravit u obhajoby

Až budete stát v té místnosti, začněte pozdravem adresovaným komisi např. vážená paní předsedkyně, vážení členové komise. Uklidníte se. Občas studenti použijí oslovení vážená předsedkyně (a to mě brní trochu uši, ale nervozita dělá své).

Jak má vypadat obhajoba

Obhajoba se skládá z prezentace bakalářské práce, hodnocení oponentem a školitelem, zodpovězení otázek vznesených oponentem, dále následuje stručná diskuse/odpovědi studenta na otázky z pléna.

Jak mluvit u obhajoby

Snažte se mluvit uvolněně ale ne monotónně. Vyvarujte se rychlému vyprávění tzv. "blábolení". Pokud budete mluvit pomaleji budete mít čas zamyslet nad tím, co chcete říct a nebudete se mýlit.

Kdy se píše diplomka

Jde o obsáhlejší práci (tzv. závěrečnou, nebo kvalifikační), která by měla být na odpovídající úrovni, a jejíž úspěšná obhajoba je pro studenta zpravidla jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v (navazujícím) magisterském studijním programu (např. ve stomatologii nikoli).

Jak napsat diplomovou práci za 14 dní

Jak napsat diplomku za 14 dní Zvolte si jednoduché téma. Udělejte si plán. Využijte dostupné zdroje. Pište stručně a jasně. Nezapomeňte na korekturu.

Jak dlouho trvá napsání diplomové práce

Na napsání bakalářské práce bývají zpravidla dva semestry, na práci diplomovou pak dokonce semestry čtyři. Může se tak zdát, že je času víc než dost, což je sice pravda, ale platí zde, nejen studentský, zákon, který říká, že úsilí je přímo úměrné času, které na práci máme.

Jak dlouho trvá napsat diplomovou práci

Řešení diplomové práce by mělo trvat nejméně 6 měsíců. Toto je minimální doba nutná pro vypracování kvalitní diplomové práce, za kterou se student nemusí stydět. Není myšlena jen doba nutná pro napsání. Na to někomu stačí 14 dní a někdo potřebuje měsíc.

V jaké osobě psát diplomovou práci

Zásada první: Vyjadřujte se v první osobě

Bakalářku nebo diplomku můžete psát třeba v trpném rodě. Jeho použití je však poměrně náročné a ne vždy se hodí. Další možností je takzvaný autorský plurál, tedy první osoba množného čísla.

Jak dlouho se připravovat na obhajobu

Na obhajobu máte obvykle 10 – 15 minut. Nesnažte se představit všechny teoretické koncepty, které máte v práci definované, nestihnete to. Raději se soustřeďte na to nejdůležitější – zjištění a výsledky, ke kterým jste došli. Představit byste měli také cíle Vaší práce a její metodologii.

Jak vypadá diplomová práce

Diplomová i bakalářská práce jsou zpravidla složeny ze dvou částí – teoretické a praktické pasáže. Poměr obou částí by měl být přibližně 1:1 (přičemž lépe hodnoceno je, pokud je praktická část obsáhlejší, než teoretická, např. v poměru 2:1), ovšem je to vždy individuální dle tématu.

Kdy začít psát diplomovou práci

Pokud začínáte psát od září, první část byste měli zvládnout napsat ještě téhož roku, tedy do Vánoc. Další termín můžete stanovit měsíc po zkouškovém. Třetí zase měsíc před odevzdáním a hotovou práci už potom zašlete svému školiteli v dostatečném předstihu.

Kdy začít řešit Bakalářku

Pokud začínáte psát od září, první část byste měli zvládnout napsat ještě téhož roku, tedy do Vánoc. Další termín můžete stanovit měsíc po zkouškovém. Třetí zase měsíc před odevzdáním a hotovou práci už potom zašlete svému školiteli v dostatečném předstihu.