Kdo to jsou Mayové?

Kdo to byli Mayové

Mayové jsou původní obyvatelé jižního Mexika a severní části Střední Ameriky. Termín maya označuje obyvatele regionu, kteří si uchovávají určité podobné kulturní a jazykové tradice. Označuje se tak mnoho rozličných populací a komunit i etnických skupin v regionu Mezoameriky.

Jak žili Mayové

Mayové byli hluboce věřící a klaněli se různým bohům, z nichž většina souvisela s přírodou, včetně bohů slunce, měsíce, deště nebo kukuřice. Nejvyšší patra této civilizace patřila králům, neboli kuhul ajaw (svatí pánové), kteří tvrdili, že jsou příbuzní s bohy a jejich trůn se dědil jedině pokrevně.
Archiv

Jak vypadali Mayové

Staří Mayové měli svou oběť nejprve svléknout a pomazat modrou barvou. Poté ji na hlavu vložit zvláštní, do špičky vybíhající ozdobu, a nakonec přivézt na obětní místo. Jestliže byl obětovaný odvážným vojákem, pak někdy šlechta a diváci jeho tělo po obětování rozřezali a snědli.

Kdy žili Mayové

Pojmem Mayská civilizace (cca 2500 př. n. l. – 1520/1697 n. l.)

Co stavěli Mayové

Mayové stavěli stupňovité pyramidy, na jejichž vrcholu stál chrám. Stavěli také paláce šlechty a kněží, stadiony, kde se hráli míčové hry. Znali vodovod, stavěli silnice, zdobili se zlatými šperky. Mayskou inteligencí byli kněží, astronomové, matematici, písaři, správci, později i politikové.

Kam zmizeli Mayové

Na nepřítomnost mayské elity poukazuje i skutečnost, že se už přestali stavět monumentální stavby. Mayská města se začala také postupně vylidňovat. Úpadkem byla pravděpodobně nejdříve postižena místa, která se nacházela na dolním toku řeky Usumacinty na severozápadě, zanikla v období mezi lety 790-810.

Kde se nachazi Mayové

Říše Mayů se rozprostírala na poloostrově Yucatán na území dnešních států Guatemala, Belize, části Mexika a Hondurasu. První kulturní známky se nesou až z doby 7000 před Kristem, ale počátek mayské kultury datujeme do období od 2000 (2500) do 1000 před Kristem.