Kdy a kde a proč vznikl Internet?

Kde začal Internet

Dne 29. října 1969 byla zprovozněna síť ARPANET se 4 uzly, které představovaly univerzitní počítače v různých částech USA.

Kdy začala historie internetu

1972 ARPANET je rozšířena na cca 20 směrovačů a 50 počítačů s použitím protokolu NCP (Network Control Program). Ray Tomlinson vyvíjí první e-mailový program. 1973 Vint Cerf a jeho kolega Bob Kahn dávají dohromady koncept Internetu v podobě, v níž jej známe teď.
Archiv

Kdy a kde vznikl Internet v ČR

Do této doby se také datuje jakési neoficiální připojení Československa k Internetu. Dne 13.2.1992 probíhá slavnostní oficiální připojení naší republiky k Internetu. K tomuto aktu nedochází nikde jinde, než na pražském ČVUT. Již v roce 1991 byl podáván návrh na vybudování celorepublikové páteřní sítě.
ArchivPodobné

Jak se jmenoval první Internet

Protokoly TCP/IP

Princip přepojování paketů se stal díky úspěchu ARPANETu populárním a v první polovině 70. let ho kromě ARPANETu začaly používat i jiné sítě, například ALOHAnet na Havaji nebo CYCLADES ve Francii.
ArchivPodobné

Proč byl vytvořen Internet

Dějiny internetu jsou spojeny se vznikem počítačů (po roce 1945) a následně počítačových sítí, které jim umožnily vzájemně komunikovat. Přímým impulzem byla studená válka (od roku 1947 mezi USA a SSSR), kde protivníkům hrozilo masívní ničení komunikační infrastruktury jadernými zbraněmi.

Kdy byl první Internet

První americká experimentální síť, "ARPANET", vznikla v roce 1969, a v roce 1973 byly položeny základy komunikačního protokolu TCP/IP. Skutečná síť (alespoň částečně dnešní podoby) byla však spuštěna až v lednu 1983, kdy byl zaveden i systém doménových jmén, DNS.

Proč byl vytvořen internet

Dějiny internetu jsou spojeny se vznikem počítačů (po roce 1945) a následně počítačových sítí, které jim umožnily vzájemně komunikovat. Přímým impulzem byla studená válka (od roku 1947 mezi USA a SSSR), kde protivníkům hrozilo masívní ničení komunikační infrastruktury jadernými zbraněmi.

Kdo řídí Internet

Nejvyšší autoritou, která kormidlo vývoje Internetu drží nejpevněji, je organizace ISOC (Internet Society), dobrovolné profesní sdružení fungující od roku 1992. Její funkcí je především koordinovat koncepční otázky spojené s Internetem.

Kdo a kdy vynalezl Internet

Jejím tvůrcem je Tim Berners-Lee. Ten v letech 1989–1991 – v rámci svého působení v Evropské organizaci pro jaderný výzkum CERN – vytvořil hypertextovou síť, která pomocí odkazů umožňovala propojit informace uložené na různých počítačích či v různých souborech. Součástí byl i první prohlížeč.

Kdy se spustil Internet

V roce 1992 byl Internet starý již více než dvacet let. První americká experimentální síť, "ARPANET", vznikla v roce 1969, a v roce 1973 byly položeny základy komunikačního protokolu TCP/IP. Skutečná síť (alespoň částečně dnešní podoby) byla však spuštěna až v lednu 1983, kdy byl zaveden i systém doménových jmén, DNS.