Kdy má svátek Šárka?

Jak říkat jméno Šárka

Ženské křestní jméno Šárka nemá mužský protějšek. Významově je příbuzné se jménem Petra. Domáckými variacemi jména jsou Šárina, Šárinka, Šárečka, Šáruška, Šáruš, Šárča, Šára apod.
ArchivPodobné

Jaký význam má jméno Šárka

Jméno Šárka bývá také dáváno do souvislosti s korsickými slovy "sar", "sarra", španělským "sierra" nebo albánským "sharane". Význam všech slov je "horský hřbet", "hora", "skála" nebo "návrší".
Archiv

Kdy má narozeniny Šárka

Šárka slaví svátek 30.6. a v roce 2023 to bude Pátek. V české republice toto jméno užívá 38159 lidí a jedná se o 73 nejpoužívanější jméno.
Archiv

Kdy má svátek Hana

Hana
ženské jméno
Svátek 15. srpna
Původ hebrejský
Jméno v České republice

Jak vzniklo jméno Šárka

Etymologický původ je zřejmě velmi starý a váže se k pohořím a skálám. Srovnejte s korsickým slovem sarra („horský hřbet“, „návrší“), se španělským sierra nebo albánským sharane.

Jak oslovit Šárku

zdrobněliny. V běžném hovoru také často slýcháme oslovení jako Šári, Štěpi, Tomi, Viki apod. Jsou to tvary domáckých jmen vzniklé původně jako zkrácená podoba zdrobnělin utvořených příponou ‑inka, ‑ička nebo ‑ík, ‑íček: Šárinka –⁠⁠⁠ Šári, Stázička/Stázin(k)a –⁠⁠⁠ Stázi, Tomík/Tomíček –⁠⁠⁠ Tomi.

Jak vypadá Šárka na švestce

Charakteristika choroby

Na listech meruněk se Šarka projevuje ve formě žlutozelených nebo světlezelený kreseb, proužků, prstenců nebo skvrn, které jsou nejvýraznější v první polovině vegetačního období.

Co je to Petr

Vlastní mužské jméno Petr pochází z řečtiny (πέτρος Petros), kde femininum πέτρα petra znamená „kámen“ či „skála“ . V České republice to bylo v roce 2016 třetí nejčetnější jméno.

Kdy má svátek Šárka 2023

svátek má: 30. 6.

Kdy má svátek Martina

svátek má: 17. 7.

Co znamená jméno Tereza

Tereza (ve starší verzi také Terezie) je ženské křestní jméno řeckého původu a nejasného významu. Základ slova pochází z řečtiny (téresis) a je tedy vykládán jako záštita, ochrana. Dalším možným významem jména Tereza může být odvozením z řeckého θερίζω (therízō) „sklízet nebo sklizeň“, nebo z θέρος (theros) „léto“.

Proč se Divoká Šárka jmenuje Divoká Šárka

Většina lidí si myslí, že původ jména Šárka souvisí se známou pověstí o Šárce a Ctiradovi, která se údajně odehrála v těchto lesech. Nicméně pravděpodobnější je, že se název odvozuje od slovního spojení šaré lesy. Údolí bylo totiž díky své hloubce jenom těžko přístupné slunečním paprskům.

Jak oslovit Karolínu

Karolína je ženským křestním jménem s mužským protějškem ve jménu Karel. Alternativami jsou i jména Karolina nebo Karla. Domáckými podobami jména jsou Kája, Karlička, Karlinka, Karolínka, Karolka, Karlunka, Karluška, také Lina či Linka.

Jak oslovit Kláru

Ahoj Klári – s měkkým i. Je to ovšem hovorové a velmi důvěrné oslovení. V dopise bych použil:: Ahoj Kláro, Klárko, Klárinko.

Jak se projevuje Šárka

Šarka se projevuje zejména okrouhlými defekty na pecce a na plodech – připomínají nerovnosti, kruhovité vklesliny, dužnina na místech deformací bývá načervenalá, žilnatá, nekrotická, nakyslá a je v některých případech jakoby „přirostlá“ k pecce. Plody jsou znatelně horší chuti a méně cukernaté, nevhodné ke konzumaci.

Jak se zbavit Šárky

Proti šárce jakožto virovému onemocnění bohužel žádné účinné chemické látky neexistují. Nejdůležitější tedy je, vysazovat pouze zdravý sadbový materiál pocházející z prověřených školkařských center. Ideální je, pokud vysazujeme odrůdy, které nejsou k tomuto onemocnění náchylné.

Jak říkat David

Domáckými podobami jména jsou Davy, Dava, Dáva, Dóda, Dejv, zdrobněle Davídek. Jméno David se užívá v mnoha jazycích po celém světě.

Co je to Šimon

Šimon (také Simon nebo Simeon) je mužské rodné jméno hebrejského původu (hebrejsky שִׁמְעוֹן, Šim'on). Jeho význam je obvykle vykládán jako „naslouchající“.

Kdo má 30 června svátek

Do konce roku zbývá 184 dní. Svátek má Šárka.

Kdy má svátek Tereza

Nejčastěji je spojováno s názvem ostrovů Thera (v Egejském moři) nebo Therasia (u Sicílie) a vykládá se jako pocházející z ostrova Thery nebo Therasie. Základ slova někteří vykládají z řečtiny (téresis) jako záštita, ochrana. Podle českého kalendáře jmenin má Tereza svátek 15. října.

Jak říkat Terezce

Domáckými variacemi jména jsou Terezka, Terezička, Terezinka, Rézinka, Réza, Terka, Terča, Terinka, Tea, Zina, Zinka aj. Jméno Tereza znají i na Slovensku − v podobě Terézia. Anglickou mutací jména je Theresa. Němčina jméno užívá také jako Theresa, navíc i v podobě Therese či Theresia.

Jaké je nejčastější jméno v České republice

Nejoblíbenějšími jmény i tentokrát zůstávají Tereza a Jan. Každá 11. holčička se tedy jmenuje Tereza a každý 12. chlapeček Jan!

Kdo byla Šárka

Staré pověsti české

Jednoho léta během války se také vydal mladý vladyka Ctirad se svou čeledí k Pražskému hradu. Uslyšel volání a nalezl dívku přivázanou ke kmeni stromu, která žádala, aby ji osvobodili. Představila se jako Šárka, dcera vladyky z Okořína, a vyprávěla, jak ji ženy z Děvína připoutaly.

Jak je velká Divoká Šárka

1964. PR Divoká Šárka zahrnuje skalní soutěsky a pravá úbočí údolí Šáreckého (Litovického) potoka mezi vodní nádrží Džbán a samotou Čertův mlýn, včetně plošin nad těmito soutěskami. Oblast spadá pod katastrální území Prahy 6 – Dolní Liboc. Rozloha rezervace činí 25,346 ha, nachází se v nadmořské výšce 255–360 m.

Jak oslovovat když jsou dvě příjmení

„Když mluvíme v běžném hovoru o někom se dvěma příjmeními, často se užívá jenom to druhé, ale přímé oslovování je trochu citlivější. Jestliže se žena rozhodne užívat obě příjmení, tak jí na tom patrně záleží, a proto bych doporučoval oslovovat zdvojeným příjmením,“ radí.