Kdy se dává druhé jméno?

Jak si můžu dát druhé jméno

Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Podrobné informace poskytne kterýkoli matriční úřad. Fyzická osoba je povinna užívat v úředním styku dvě jména, jsou-li zapsána v matriční knize vedené matričním úřadem.
Archiv

Jak vybrat druhé jméno

Výběr konkrétního druhého jména by měl být motivován náboženskými důvody. V katolické církvi se předpokládá, že to bude jméno světce, který je rodičům dítěte (popřípadě křtěnci samotnému) nějak blízký nebo sympatický, nebo který se jim zdá následováníhodný. U evangelíků se někdy jedná o oblíbené biblické jméno.
Archiv

Jak získat prostřední jméno

Osobní návštěvou příslušného matričního úřadu, dle místa trvalého pobytu nebo místa narození prohlašovatele, u prohlášení o volbě druhého jména pro nezletilé dítě u matričního úřadu dle místa trvalého pobytu nebo místa narození nezletilého dítěte.

Jaké je nejdelší jméno na světě

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch bývá uváděno jako nejdelší jméno obce na světě, potažmo jako nejdelší jméno železniční stanice. Zároveň je zapsáno v Guinnessově knize rekordů 2002 jako nejdelší platné doménové jméno.

Kdy si můžu změnit příjmení

Příjmení dítěte bez souhlasu druhého z rodičů je možné změnit tehdy, byl-li zbaven rodičovské odpovědnosti, případně pokud jeho role byla z určitého důvodu omezena či pozastavena. V případě změny příjmení u dítěte bez souhlasu jednoho z partnerů je nutné k žádosti dodat rovněž pravomocný rozsudek soudu.

Jak dlouho trvá změna jména

Jak dlouho trvá změna Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popř.

Kdy vybírat jméno pro dítě

Jméno dítěte vyberete ideálně před porodem, aby se nezdržel zápis narození dítěte do matriky.

Kdy si můžu zmenit příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení (popřípadě více příjmení), která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupů.

Jaké je nejdelší české jméno

Nejdelší české příjmení je ženské, šestislovné a jde o kombinaci zřejmě španělského a českého příjmení: Martins Ferreira Pereira De Magalhaes Mandová.

Jaké je nejméně používané jméno v ČR

Vítězstvím v pomyslném žebříčku minimálně používaných jmen se pyšní již zmiňovaný Augustýn.

Jak si legálně změnit jméno

Změnu jména nebo příjmení musíte nahlásit na řádně vyplněném tiskopisu. Tiskopisy jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra. K nahlášení této změny musíte doložit: dosavadní průkaz o povolení k pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU nebo potvrzení o přechodném pobytu.

Kdy nahlasit zmenu příjmení v práci

K vyřízení žádosti si nezapomeňte doklad totožnosti (starý občanský průkaz a potvrzení o změně údajů) a starý řidičák. Vzhledem k tomu, že se jedná o vydání nového dokladu z důvodu změny povinných údajů, nebude vás to stát ani korunu. Změnu jste povinni nahlásit do pěti pracovních dnů od uzavření manželství.

Kdy nahlasit zmenu příjmení

Změnu jste povinni nahlásit do pěti pracovních dnů od uzavření manželství.

Kdy si můžu změnit jméno

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu jména na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec.

Jak dlouho muze být dite bez jmena

Na pojmenování potomka máte totiž ze zákona právo celý měsíc. To nám potvrdila také tisková mluvčí Ministerstva vnitra Hana Malá: "Rodiče mohou dítěti určit jméno, popřípadě jména před narozením nebo po jeho narození. Jméno musí být určeno do jednoho měsíce od narození.

Kdo určuje jméno dítěte

Jméno dítěte se zapíše dle souhlasného prohlášení rodičů. Pokud není jeden rodič znám, zapíše se dle prohlášení druhého z nich, jinak dle pravomocného rozsudku soudu. Dítěti mohou být zapsána 2 jména (nesmí být stejná, a to ani pokud je jedno z nich cizojazyčné a druhé české a mají stejný význam).

Jaké je nejčastější jméno v ČR

V Česku se v prvním měsíci roku 2019 narodilo více než devět tisíc dětí, nejvíce Elišek a Jakubů. Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan. Na dalších místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš.

Jaké je nejčastější ženské jméno v ČR

Seznam nejčastějších ženských jmen v Česku

# Jméno Četnost
1 Jana 3 267
2 Marie 3 246
3 Eva 3 182
4 Hana 3 148

Jaké je nejhezčí jméno pro holku

Na prvních příčkách oblíbených českých jmen se za posledních pár let objevují stále podobná jména, přičemž už 5 let po sobě je nejoblíbenějším dívčím jménem Eliška. Druhým nejoblíbenějším jménem v loňském roce se stala Anna a třetí místo obsadilo jméno Adéla, které bylo stejně oblíbené naposledy před 7 lety.

Jak oznamit zmenu příjmení

Mezi základní doklady, které byste měli po svatbě a změně příjmení vyměnit, patří občanský průkaz, řidičák a cestovní pas. Pro novou občanku nebo pas přitom nemusíte na úřad v místě trvalého bydliště – žádost lze podat na jakémkoli městském úřadě s rozšířenou působností (v Praze na úřadě libovolné městské části).

Kde vsude nahlasit nové příjmení

Občan EU nebo jeho rodinný příslušník mají povinnost hlásit změnu jména nebo příjmení do 15 pracovních dnů ode dne kdy tato změna nastala. Změnu jména nebo příjmení cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu pro oznámení změn.

Kdy musím pojmenovat dite

Na pojmenování potomka máte totiž ze zákona právo celý měsíc. To nám potvrdila také tisková mluvčí Ministerstva vnitra Hana Malá: "Rodiče mohou dítěti určit jméno, popřípadě jména před narozením nebo po jeho narození. Jméno musí být určeno do jednoho měsíce od narození.

Kdy dostane dítě rodné číslo

Rodný list dítěte. Každé miminko musí mít do 30 dnů od narození vystavený rodný list. Žádost se podává do 3 pracovních dnů po porodu. Ve věci vystavení rodného listu je oprávněno podat žádost zdravotnické zařízení, kde došlo k porodu.

Jaké jméno je nejméně používané

Vítězstvím v pomyslném žebříčku minimálně používaných jmen se pyšní již zmiňovaný Augustýn.

Jaké je nejpopulárnější jméno

V Česku se v prvním měsíci roku 2019 narodilo více než devět tisíc dětí, nejvíce Elišek a Jakubů. Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan. Na dalších místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš.