Kdy se muze kolaudovat?

Kdy je třeba kolaudace

Stavba bez nutnosti stavebního povolení (kůlna, rozvod tepla a jiné) – kolaudace je nutná, pokud stavba splňuje určité vlastnosti. Stavba s povinností ohlášení (chatka) – kolaudace je nutná, pokud stavba splňuje určité vlastnosti. Stavba podle zvláštních předpisů (škola, nemocnice a jiné) – kolaudace je nutná vždy.
Archiv

Co musí být hotovo ke kolaudaci

Stavba musí mít hotovou střechu s odvodněním a bleskosvodem, komíny, všechna okna a dveře, dokončená schodiště a balkony se zábradlími, povrchové úpravy stěn, podlah, stropů, instalace, dokončené jsou všechny přípojky inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn) s měřicími místy a v koupelnách jsou osazeny zařizovací …
ArchivPodobné

Co je potřeba pro kolaudaci

Jaké doklady budete ke kolaudaci potřebovatKopie staveb stavebního povoleníKopie kolaudačního rozhodnutí na podmíněné investice, např.Projektová dokumentace dle skutečného provedení se zakreslením změn.Potvrzení zhotovitele nebo stavebního dozoru, že stavba byla zhotovena v souladu se SP a je bez závad.
Archiv

Co je potřeba ke kolaudaci 2023

Co je potřeba ke kolaudaci domudokumentaci pro povolení stavby,údaje o poloze stavby,číslo geometrického plánu (podle katastru nemovitostí),závěry zkoušek a měření,závěry ze zkušebního provozu,geodetickou část,popřípadě i průkaz o energetické náročnosti stavby.
Archiv

Jak požádat o kolaudaci

O kolaudaci nejprve musíte zažádat, tedy vyplnit Žádost o vydání kolaudačního řízení. Pokud došlo k odchylkám od stavebního povolení, je nutné jejich seznam k žádosti přiložit, a to spolu s jejich odůvodněním. Formulář žádosti získáte u referentů na stavebním úřadě. Úřad by pak vaši žádost měl vyřídit do 30 dnů.

Jak dlouho se čeká na kolaudaci

Podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb. vám musí stavební úřad oznámit rozhodnutí o kolaudaci ve lhůtě do 30 dnů. V odůvodněných případech je možné lhůtu prodloužit až na 60 dnů.

Jak dlouho trvá vyřízení kolaudace

Podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb. vám musí stavební úřad oznámit rozhodnutí o kolaudaci ve lhůtě do 30 dnů. V odůvodněných případech je možné lhůtu prodloužit až na 60 dnů.

Kdo chodí na kolaudaci domu

Účastníky kolaudačního řízení je vždy stavebník, případně vlastník stavby, pokud není stavebníkem, a vlastník pozemku, na kterém je stavba provedena, pokud není stavebníkem a pokud může být jeho vlastnické právo kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno.

Kdo chodi na kolaudaci

Účastníky kolaudačního řízení je vždy stavebník, případně vlastník stavby, pokud není stavebníkem, a vlastník pozemku, na kterém je stavba provedena, pokud není stavebníkem a pokud může být jeho vlastnické právo kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno.