Kdy se poprvé objevil internet?

Kdy se poprvé objevil Internet v ČR

Před 25 lety, přesně 13. 2. 1992, byl do ČR, respektive tehdy ještě do Československa, poprvé přiveden Internet.

Kdy začala historie internetu

1969 – vytvořena experimentální síť ARPANET, první pokusy proběhly 2. září s přepojováním 4 uzlů. 1979 – omylem přeťat velmi důležitý kabel v Tichém oceánu.

Kdy a proč vznikl Internet

Jejím tvůrcem je Tim Berners-Lee. Ten v letech 1989–1991 – v rámci svého působení v Evropské organizaci pro jaderný výzkum CERN – vytvořil hypertextovou síť, která pomocí odkazů umožňovala propojit informace uložené na různých počítačích či v různých souborech. Součástí byl i první prohlížeč.

Kdy se rozsiril Internet

První americká experimentální síť, "ARPANET", vznikla v roce 1969, a v roce 1973 byly položeny základy komunikačního protokolu TCP/IP. Skutečná síť (alespoň částečně dnešní podoby) byla však spuštěna až v lednu 1983, kdy byl zaveden i systém doménových jmén, DNS.
ArchivPodobné

Jaká byla první věta která prošla internetem

První SEGFAULT na internetu

října 1969 poslána první zpráva. I když… ne tak docela. Charley Kline, student programování na UCLA chtěl poslat jednoduchou a jasnou zprávu: „LOGIN“.

Co je to Lán port

Local area network (LAN) je termín používaný pro lokální sítě: množinu geograficky blízkých stanic propojených do jednoho jednotně adresovaného segmentu.

Jak se jmenovala prvni internetova síť

Tehdy, 2. září 1969, šlo ale jen o první z mnoha experimentů. V laboratoři na Kalifornské univerzitě nikdo ten den netušil, jaký fenomén právě vzniká. Tehdejší pokus o první počítačovou síť nesl název Arpanet, podle americké Agentury ministerstva obrany pro výzkumné účely (ARPA).

Kde začal Internet

Dne 29. října 1969 byla zprovozněna síť ARPANET se 4 uzly, které představovaly univerzitní počítače v různých částech USA.

Kde se v ČR prvně objevil Internet

1991 – V listopadu se uskutečnily první pokusy o připojení ČR k internetu, a to na půdě Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Tehdy se na zapojení podílela parta technologických nadšenců. Router od společnosti Cisco dorazil bez propojovacího kabelu, zlaté české ručičky si jej musely vyrobit.

Co bylo před internetem

Kde začal internet

Předchůdce dnešního internetu vznikl už v roce 1969 pod názvem ARPANet (Advanced Research Project Agency Network) a navrhli ho američtí informatici Vint Cerf a Robert Kahn.

Co je to WAN

Wide Area Network (WAN) (česky rozlehlá síť) je v informatice počítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické území (například síť, která překračuje hranice města, regionu nebo státu).

Co je to Man

Metropolitní síť, zkráceně MAN (Metropolitan Area Network) (například internet) je rozlehlá počítačová síť, obvykle zasazená do města. Metropolitní síť je technicky několik menších podsítí pospojovaných navzájem. Propojení se provádí většinou přes Wi-Fi nebo lze použít Ronju či optické vlákno.

Kdy vznikl Internet v Evropě

února 1992 z počítače na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT). Vědci se připojili do internetového uzlu v Linci v Rakousku na Univerzitu Johana Keplera. Šlo tehdy o komutovanou telefonní linku (vytáčené připojení), která byla později nahrazena pevnou linku (trvalé připojení).

Kdy prisel Internet

Američané si díky tomu uvědomili technologický náskok svého rivala a roku 1958 založilo tamní ministerstvo obrany agenturu ARPA. Z ní vzešel ARPANET – počítačová síť spuštěná 29. října 1969, která se stala zárodkem toho, co dnes chápeme jako internet.

Proč je rok 1995 tak zásadní pro český Internet

Správná odpověď je a) Do roku 1995 byl internet u nás čistě akademická záležitost, od roku 1995 mohly vznikat první komerční služby na internetu.

Co to je router

Router je zařízení, které slouží k vytvoření počítačové sítě. Propojuje tedy mezi sebou počítače, aniž by musel poskytovat přístup k internetu. Router může mít integrovaný modem, čímž získáte jedno zařízení, které umožní připojení k internetu i vytvoření počítačové sítě.

Co to je WPS

Co je to WPS WPS (Wi-Fi Protected Setup) je bezdrátový zabezpečovací standard, který vám umožňuje jednoduše připojovat zařízení k bezdrátové síti. Funkci WPS můžete nakonfigurovat prostřednictvím kódu PIN nebo tlačítka WPS. WPS podporuje ověřování pomocí protokolů Open System, WPA-Personal a WPA2-Personal.

Jaký je nejznámější zástupce WAN síti

Největším a nejznámějším příkladem sítě WAN je síť Internet.

Kdy prisel internet

Američané si díky tomu uvědomili technologický náskok svého rivala a roku 1958 založilo tamní ministerstvo obrany agenturu ARPA. Z ní vzešel ARPANET – počítačová síť spuštěná 29. října 1969, která se stala zárodkem toho, co dnes chápeme jako internet.

Kdy byla wifi

Předchůdce Wi-Fi sítě vznikl v roce 1997, kdy byla vydána původní verze standardu 802.11. Wi-Fi je obecný název pro sítě které jsou na tomto standardu vytvořeny, a to společností IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Jaký je rozdíl mezi routerem a modemem

Router připojuje zařízení k internetu, pouze když je aktivní modem. Modem připojuje pouze jedno zařízení k internetu, a to pomocí ethernetového kabelu, dnes také pomocí USB rozhraní. Pokud je však třeba připojit více zařízení je nutné použít právě router.

Co je to switch

Switch neboli přepínač je zařízení, které propojuje více zařízení v jedné síti pomocí LAN portů a tím vytváří strukturu sítě (topologii sítě). Síťový switch koordinuje provoz dat na síti mezi jednotlivými adresáty v jedné síti. Posílá data na porty, pro která jsou data určeny.

Co je to SSID sítě

Network name (SSID) (Název sítě)

Název sítě Wi-Fi, neboli SSID (Service Set Identifier), je název, který vaše síť používá k oznamování své přítomnosti jiným zařízením. Je to také název, který uživatelé v okolí uvidí v seznamu dostupných sítí na svém zařízení.

Co je to síť WLAN

WLAN (Wireless Local Area Network), někdy také Wireless LAN je označení pro bezdrátovou místní síť, kterou typicky najdeme doma, v kanceláři nebo ve škole.  Většina moderních sítí WLAN je založena na standardech IEEE 802.11, které jsou uváděny pod značkou WiFi.

Co je to LAN

LAN (local area network) – místní počítačová síť například v domácnosti či jedné budově (např. ethernet), MAN (metropolitan area network) – metropolitní síť propojující větší množství zařízení v městské zástavbě, WAN (wide area network) – rozlehlá síť spojující LAN a MAN sítě (např.