Kdy vzniklo Lipno?

Kdy se Napustilo Lipno

Český Krumlov tím zachránilo před povodní Vodní nádrž Lipno, nebo také „jihočeské moře“, má za sebou šedesát let od svého předčasného napuštění. K němu došlo 17. února 1958, přehrada tím zachránila Český Krumlov před povodňovou zkázou a po Vraném, Štěchovicích a Slapech se stala i čtvrtým stupněm Vltavské kaskády.
Archiv

Co by se stalo kdyby prasklo Lipno

Kdyby nebylo Lipno, protékala by Krumlovem větší voda než při povodních v roce 2002. Bez protipovodňových opatření v Krumlově bylo koryto Vltavy schopné zvládnout zhruba 80 kubíků, neškodný odtok z Lipna je pro město 90 kubíků.

Kdy bylo uvedeno do provozu druhé soustrojí Lipno

Druhé soustrojí TG1 o témže výkonu bylo spuštěno počátkem prosince 1959.
ArchivPodobné

Kdy bylo uvedeno do provozu druhé soustrojí a začalo dodávat proud stejně jako první turbína

Voda z Lipenského přehradního jezera protékala odpadním tunelem mimo své koryto. Zbývalo uvést do provozu ješté druhé soustrojí. Dne 7. prosince 1959 začalo dodávat proud stejně spolehlivě jako první turbína.

Co je větší Orlík nebo Lipno

Orlík je rozlohou naší druhou největší přehradou. Je ovšem daleko hlubší než Lipno – maximální hloubka Orlické přehrady je 74 metrů, rozloha vodní plochy je 2,732 hektarů.

Kdy se stavělo Lipno

Stavba byla zahájena roku 1952, v roce 1953 bylo zahájeno ražení odpadního tunelu, který byl dokončen o tři roky později v celkové délce 3.600 m. Sypaná hráz v délce 282 m se stavěla od roku 1956 do roku 1959.

Co je to Lipno

Vodní nádrž Lipno je největší umělé jezero České republiky. Voda z přehrady je vedena k podzemní elektrárně. Jezero, které vzniklo za hrází, je právem nazýváno "jihočeským mořem". Dosahuje délky 44 km a v místě největší šířky (u Černé v Pošumaví) činí vzdálenost obou břehů 10 km.

Kde Usti podzemni odpadni tunel Lipno

Víte, že…… voda z nádrže Lipno I se dolů valí dvěma 160 metrů hlubokými ocelovými šachtami o průměru 4,5 metru a přes otevřené kulové uzávěry proudí na lopatky dvou turbín Voda je pak odváděna 3,6 km dlouhým podzemním odpadním tunelem, který ústí ve Vyšším Brodě, kde je vodní nádrž Lipno II.

Jak je Lipno Hluboke

Jedná se o největší vodní plochu v České republice. Přehrada Lipno je poměrně mělká, její průměrná hloubka je 6,5 m, maximální hloubka dosahuje 21,5 m. Nádrž má objem 306 mil. m3 vody a shromažďuje vodu z povodí o celkové ploše 950,56 km2.

Kde je Orlík nejhlubší

Největší objem přehrady

Orlík je rozlohou naší druhou největší přehradou. Je ovšem daleko hlubší než Lipno – maximální hloubka Orlické přehrady je 74 metrů, rozloha vodní plochy je 2,732 hektarů. Byla vybudována v letech 1954-1961.

Kdy se začala budovat vodní nádrž Lipno

Lipno, Údolní nádrž Lipno, Lipno I či lipenská přehrada je vodní dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1952–1959.

V jaké hloubce se nachází podzemní kaverna Lipno

Voda z přehrady je vedena k podzemní elektrárně, jejíž technologický provoz se dvěma Francisovými turbínami je umístěn v podzemní kaverně dlouhé 65, široké 22 a vysoké 37 metrů, která je vylámána v hloubce 160 m pod terénem v blízkosti hráze.

Jak hluboký je Orlík

Těleso přehrady Orlík je v řetězu vltavských přehrad největší, nejvyšší a nejmohutnější. Její 450 m dlouhá betonová tížní hráz dosahuje v koruně výšky 91 m. Vzdutí je dlouhé na Vltavě 68 km, na Otavě 23 km a na Lužnici 7 km. Největší hloubka je 74 m.

Jak dlouhý a jak široký je odpadní tunel Lipno

V nadzemním areálu je též umístěna rozvodna 22 kV, která zásobuje rozsáhlé okolí elektrickou energií. K dopravě technologického zařízení a personálu do podzemí slouží šikmý tunel se sklonem 45°, široký 6,8 m, vysoký 9,7 m a dlouhý 200 metrů.

Jak se jmenuje největší přehrada na světě

Přehrada Tři soutěsky je v provozu od roku 2012. Záplavy v Číně postupně plní největší přehradu na světě: Tři soutěsky.

Jak je velké Lipno

19,48 km²Lipno nad Vltavou / Rozloha

Kdy se Stavel Orlik

Dnes se nachází jen pár metrů nad vodní hladinou. Přehrada byla budována v letech 1954 až 1961, kdy byla předána oficiálně do provozu. Padesátileté výročí se ale slaví už letos, protože hrubá stavba byla dokončena o rok dřív a začalo se s jejím napouštění.

Jaká je největší přehrada v Evropě

Největší přehradní nádrže v Evropě podle rozlohy

Přehrada Stát Rozloha km²
Cimljanská přehrada Rusko 2702
Čeboksarská přehrada Rusko 2270
Kremenčucká přehrada Ukrajina 2252
Kachovská přehrada Ukrajina 2150

Jaká je největší přehrada v ČR

Lipno I je díky rozloze 4870 ha největší přehradní nádrží ČR a zároveň jde i o největší vodní plochu na našem území.