V čem je azbest?

V čem je nebezpečný azbest

Azbestóza je nevratné zjizvení plic, jež vede k vážným dýchacím potížím. Může se dále zhoršovat i v době, kdy již nejste azbestu vystaveni. Rakovina plic. Lidé, kteří pravidelně pracují s azbestem, jsou více ohroženi rakovinou plic.

Jak se pozná azbest

V laboratořích se k identifikaci azbestových vláken ve vzorcích používá optická mikroskopie. Pod stereoskopickým mikroskopem jsou vyhledány jednotlivé typy přítomných vláken. Nalezená vlákna jsou postupně odseparována z původní matrice vzorku pomocí skalpelu, separační jehly a pinzety.

Jak se zbavit azbestu to u

Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí být následně odvezeny do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění a je provozováno oprávněnou osobou.

Čím nahradit azbest

Dobře vypadá na tradičních stavbách i nových domech, vláknocementové šablony nahradí původní eternitovou krytinu i na štítech a vlnité desky se hodí na garáže, kůlny, hospodářské přístavky a všude tam, kde se dříve používala vlnovka azbestocementová.

Kam vyhodit azbest

Menší množství materiálu s obsahem azbestu lze obvykle také odevzdat ve sběrném dvoře. Materiál opět musí být zabalen a označen. Prostory, kde se azbestem manipulovalo a pracovalo je nejlépe uklízet od prachu mokrou cestou.

Jak vyčistit plíce od azbestu

Pravidelně cvičte: Cvičení může pomoci zlepšit průtok krve do plic a podpořit plíce, aby se zbavily toxických látek. Dodržujte zdravou stravu: Strava bohatá na ovoce a zeleninu, vitamíny a minerály může pomoci posílit imunitní systém a podpořit zdraví plic.

Jak daleko se šíří azbest

Nebezpečná azbestová vlákna, která se bouráním uvolňují a šíří na stovky metrů daleko, dýchají nejen samotní dělníci, ale i kolemjdoucí.

Jak se uvolnuje azbest

V zemské kůře je azbest poměrně rozšířený. Uvolňují se z něj jemné vláknité částice. Jednotlivá okem rozeznatelná vlákna azbestu jsou svazkem mnoha drobných vlákének, které mohou být zvětráváním nebo manipulací uvolňovány do prostředí a mohou být vdechnuty.

Kdo může likvidovat azbest

Odpady s obsahem azbestu je možné odstranit pouze na skládce, která smí přijímat odpad katalogové číslo 17 06 05 (stavební materiály obsahující azbest). Obvykle musí být na skládku dopraven v zabaleném stavu. Na skládce pak musí být ihned po uložení zahrnut inertním materiálem.

Jak poznat azbest v domě

Zjistit, zda je v objektu skutečně azbestový prach. To jsou schopny provést specializované firmy: např. Ekostar.cz nebo Skanska Foster Bohemia (www.azbest.cz). Kontakt na jiné firmy buď vyhledejte na internetu nebo se přeptejte na vaší krajské hygienické stanici.

Kdy byl zakázán azbest

Tento přírodní minerál se pro své protipožární a izolační vlastnosti hojně využíval ve 20. století jako součást střešních krytin (eternit), izolačních fasád, (boletické panely), hasičských obleků či brzdových destiček. V Evropské unii je jeho použití zakázáno od roku 1995, v Česku platí striktní zákaz od roku 2005.

Jak sundat azbestovou střechu

V případě odstraňování eternitové krytiny je nutné ohlášení na nejbližší Krajské hygienické stanici a svépomocná varianta je možná jedině pod dohledem autorizovaného stavbyvedoucího. K dispozici jsou specializované firmy, které se likvidací azbestových odpadů zabývají.

Jak moc je nebezpečný azbest

Negativní účinky na zdraví nespočívají v chemickém působení azbestu, ale v mechanickém dráždění citlivých vnitřních tkání. Nejrizikovější pro lidský organizmus jsou azbestová vlákna dlouhá 5 až 8 µm s tloušťkou méně než 1,5 µm.

Jak dlouho vydrží eternit

Původní eternitová střecha měla opravdu velmi dlouhou životnost a skvělou odolnosti vůči rozličným klimatickým vlivům. V praxi se dnes můžete setkat s eternitovými střechami, které jsou dokonce starší více než osmdesát let, pokud byly správně udržovány, tak si zachovaly i řadu svých užitných vlastností.

Jak Skodlivy je eternit

Hlavní problém eternitu je karcinogenní azbest, který se v tomto stavebním materiálu vyskytuje. Ten je škodlivý nejen pro lidi a zvířata, ale i pro životní prostředí. Likvidace takové střechy je tedy na místě, kromě toho většina eternitových střech už dávno překročila svoji životnost.

Co na střechu místo eternitu

Starý eternit je možné velmi dobře nahradit jakoukoli lehkou střešní krytinou. Mohou to být třeba šablony z cementovlákna (Cembrit), velmi elegantně na domech vypadají trapézové plechy. Levnější variantou je plechová střešní krytina, která imituje běžné střešní tašky.

Čím překrýt eternit

Jediné technické a reálné řešení spočívá ve využití speciálních asfaltových (SBS) pásů s 3D efektem, které vizuálně navozují vzhled klasických skládaných krytin z pálené hlíny či betonu.