Čím zateplit komín?

Jakou vatu kolem komína

Pokud je jedná o tepelnou izolaci komína , je vhodné používat nehořlavé tepelné izolace , které lze použít až ke komínu. Např. čedičové minerální vaty , kde je asi nejvyšší teplotní odolnost.
Archiv

Čím obložit komín

Obklady na komínpřírodní kámen.žula.břidlice.pískovec.beton – umělý kámen.beton – imitace pálené cihly.kvarcit – křemenec.skutečná pálená cihla.

Čím vyčistit komín

K běžnému, pravidelnému čištění komína potřebujeme „kominický strojek s lanem a sluníčkem", případně „kominický set se štosákovým kartáčem a nastavitelnou tyčí“. Toto vybavení se běžně prodává v železářstvích, hobby marketech a nebo na internetu a nestojí obvykle více jak 1000 korun.

Jak vyčistit komín zespodu

Komínovými dvířky – a to pokud nelze provést čištění žádným z předešlých způsobů, může se komínový průduch vyčistit zespodu komínovými dvířky vybíracího, revizního otvoru nebo přes sopouchy po demontáži kouřovodů spotřebičů napojených na komín. Tady je vhodné použít komínové štětky a kartáče.

Jak spojit komínové roury

Nejsnazší zapojení kamen je právě u nerezového komínu. Pokud máte průměr kouřovodu u komína úplně stejný jako je váš kouřovod u kamen, můžete kamna zapojit rovnou na komín. Pokud mají kouřovody různý průměr, použijte redukci do komína a máte taktéž hotovo.

Jak má být vysoký komín

Podle platné normy má končit komín min. 65 cm nad hřebenem střechy.

Jak ukotvit komín

Dvířka se ke komínu přidělají na vruty s hmoždinkami, jinak se ke komínu nesmí nic kotvit. Komín se navíc vlivem teplot může roztahovat jinak, než okolní konstrukce, proto by neměl být nikde pevně spojen s ostatními konstrukcemi. Teda kromě jediného, a to je ukotvení ke střeše, aby se ve větru nezkácel.

Čím obložit komín nad střechou

Pro nadstřešní část komínu použijeme ostře pálené, mrazuvzdorné nebo šamotové cihly, které k sobě pojíme stejně kvalitní maltou. Vyzděný komín je z funkčního hlediska ideální osadit vybetonovanou komínovou hlavou. Při osazování nové komínové hlavy se doporučuje zalícovat ji se zdivem.

Jak se zbavit sazí

K vymetení sazí slouží dvířka, která jsou pod místem připojení kamen nebo kotle. Saze vymetejte smetáčkem a lopatkou do nehořlavého kbelíku. POZOR: Pokud při čištění objevíte mazlavý dehet, zavolejte profesionála. Dehet by se totiž mohl vznítit.

Jak často se čistí komín

Čištění komínu neboli spalinové cesty je podle zákona č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty povinné a mělo by se provádět alespoň jednou ročně. Čištěním máme na mysli odstranění pevných látek, různých usazenin a nečistot ze spalinové cesty.

Jak vyčistit komín bez kominíka

Provaz se strojkem nebo tyč s kartáčem spouštějte dolů pomalu a postupně (u tyčí nastavujeme jednotlivé díly). Při čištění z komínových dvířek se tyčí vymete nejprve horní část komína, pak dolní. Kouřovod (to je roura od kamen do zdi) odmontujte a vyčistěte kartáčem raději někde venku.

Jak napojit kamna na komín

Optimální variantou je použití zadního vývodu kouřovodu, pokud to konstrukce kamen umožňuje. Zapojení je potom velmi jednoduché – stačí použít trubku o délce 25 cm, zděř a růžici. V případě, že budou kamna připojena na komín s vysokým tahem je doporučeno instalovat trubku s klapkou.

Jak daleko od zdi krbová kamna

Kamna by měla stát alespoň 20 cm od stěny, vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být více než 80 cm. V okolí krbu nebo kamen by měla být také nehořlavá podlaha – podložka z bezpečnostního skla nebo nehořlavá deska má přesahovat minimálně do vzdálenosti 50 cm před ohništěm a 30 cm na boční straně.

Jaký zvolit průměr komína

Jaký průměr komínu zvolit Obecně platí, že větší průměr třívrstvého izolovaného komínu vykazuje lepší tahové vlastnosti. Při výběru komínu pro připojení spotřebiče na tuhá paliva, ( kotel, krbová kamna, krb apod.), doporučujeme zvolit průměr 180 – 200 mm. Tedy průměr větší než je 160 mm.

Jak poznat že hoří v komíně

Hoření v komínovém tělese proto není radno podceňovat. Že v komíně hoří, se pozná poměrně snadno. Uvnitř to skutečně hučí „jak v piliňákách“, komín se výrazně oteplí a venku z něho šlehají plameny. Pokud zjistíte některý z těchto příznaků, neváhejte zavolat hasiče přes linku 150 nebo 112.

Jaký zvolit komín

Obecně platí, že větší průměr třívrstvého izolovaného komínu vykazuje lepší tahové vlastnosti. Při výběru komínu pro připojení spotřebiče na tuhá paliva, ( kotel, krbová kamna, krb apod.), doporučujeme zvolit průměr 180 – 200 mm. Tedy průměr větší než je 160 mm. Vždy dbejte na zajištění dostatečně vysokého tahu.

Jak vysoko má být komín nad střechou

Podle platné normy má končit komín min. 65 cm nad hřebenem střechy.

Jaké cihly na komín

Cihly pro komín

Normě vyhovuje také plná cihla lícovaná, cihla vápenopísková a plná betonová mrazuvzdorná cihla. Při použití ochranného pouzdra je možné použít také děrované nebo dutinové cihly, jinak nepřipadají v úvahu. Dále platí, že vnitřek komínu používaný pro spotřebiče na tuhá paliva musí být omítnut.

Jak vyčistit saze z komína

Při čištění z komínových dvířek se tyčí vymete nejprve horní část komína, pak dolní. Po vyčištění komína vymeťte saze a usazeniny, které napadaly do dolní části komína. K vymetení sazí slouží dvířka, která jsou pod místem připojení kamen nebo kotle. Saze vymetejte smetáčkem a lopatkou do nehořlavého kbelíku.

Jak poznat ucpaný komín

Komín netáhne. Topíte-li pevnými palivy, při přikládání cítíte kouř. Používáte-li plyn, zamlžují se okna a vzduch je plný typického zápachu. Pak je s komínem něco špatně.

Kdo platí revizi komínů

Čištění kotle a revize, ať už kotle, komínů či elektřiny spadá pod běžnou údržbu bytu a hradí ji nájemce.

Jak často se musí čistit komín

U sezónního vytápění stačí kontrola 1× ročně. Jestliže se spalinová cesta (spotřebič, kouřovod, komín) využívá celoročně, je třeba provádět kontrolu 2× ročně.

Jak daleko můžou být kamna od komína

Bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů je 40 cm doboku a 80 cm dopředu. U dvouplášťových kamen ( třeba Thorma LOHOLM, BORGHOLM II a pod) je bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů je 20 cm doboku a 80 cm dopředu. Vzdálenost od nehořlavé stěny norma neřeší.

Jak napojit komín

Optimální variantou je použití zadního vývodu kouřovodu, pokud to konstrukce kamen umožňuje. Zapojení je potom velmi jednoduché – stačí použít trubku o délce 25 cm, zděř a růžici. V případě, že budou kamna připojena na komín s vysokým tahem je doporučeno instalovat trubku s klapkou.

Co dát za kamna na zeď

Prvotním předpokladem je to, že ve zdi za krbovými kamny nesmí být instalována elektřina, voda ani plyn. Pro izolaci použijte nehořlavé izolační desky typu: Varmsen, Thermax, Skamotec, Promasil, Silca apod. Stavebně izolační desky určené speciálně pro stavbu a izolaci krbů a mají odolnost až do 1000 °C.